Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại: Những Thay Đổi Mới Nhất

thue-thu-nhap-doanh--nghiep-hoan-lai
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại: Những Thay Đổi Mới Nhất

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là loại thuế quan trọng và khá phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đổi mới liên tục, doanh nghiệp cần hiểu rõ về các điều chỉnh và thay đổi về thuế để thực hiện đúng theo quy định. Hãy cùng The Smile tìm hiểu những thay đổi mới nhất trong bài viết dưới đây.

1. Thuế thu nhập hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản thuế mà doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai. Số thuế này sẽ được tính dựa trên sự chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

Thuế thu nhập hoãn lại xuất phát từ việc doanh nghiệp phải thanh toán nợ hoặc trả/thu hồi giá trị tài sản. Điều này dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp chưa đạt đến hoặc vượt quá mức thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm hiện tại.

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp trong tương lai

Đối với các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, doanh nghiệp cần theo dõi cẩn thận để đảm bảo rằng có kế hoạch tài chính hợp lý để chi trả khi cần thiết. Quản lý thuế thu nhập hoãn lại một cách hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp duy trì ổn định tài chính và tuân thủ các quy định thuế.

2. Cơ sở tính thuế thu nhập hoãn lại

Sau khi tìm hiểu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì, bạn cần xác định cơ sở tính thuế tùy thuộc vào các loại dưới đây:

2.1 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ thông thường phát sinh từ các trường hợp sau:

 • Chi phí trích trước: là các khoản chi phí được ghi nhận trước khi chi phí thực tế phát sinh. Ví dụ, chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí trích trước lãi vay trả sau,…
 • Chi phí khấu hao theo kế toán lớn hơn thuế: là trường hợp chi phí khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng hoặc số dư giảm dần, trong khi chi phí khấu hao theo thuế tính theo phương pháp khấu hao nhanh.

Lúc này, thuế thu nhập hoãn lại sẽ được tính dựa trên kết quả của: Chênh lệch tạm thời được khấu trừ x Thuế suất thuế TNDN hiện hành (%)

2.2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

Nếu doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau khi tính thuế có thể sử dụng số lỗ đó để giảm đi số thu nhập chịu thuế của các năm kinh doanh trong tương lai. Doanh nghiệp cần lưu ý, thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo sau lỗ.

Thuế thu nhập hoãn lại từ các khoản lỗ chưa sử dụng = Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế TNDN hiện hành (%).

2.3 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng

Dựa trên các ưu đãi thuế chưa sử dụng, vào cuối năm tài chính, kế toán sẽ xác định và ghi nhận tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm. Điều này thường xảy ra khi doanh nghiệp dự kiến sẽ có đủ thu nhập để áp dụng các ưu đãi thuế chưa sử dụng từ những năm trước đó.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính dựa trên kết quả của: Giá trị được khấu trừ của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế TNDN hiện hành (%)

3. Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Để xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, bạn dựa vào việc ghi nhận giảm chi phí thuế từ hai yếu tố sau:

 • Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm hiện tại.
 • Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước đó.

Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Để xác định chi tiết thuế thu nhập hoãn lại, doanh nghiệp cần xác định và ghi nhận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 về Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo quy định này, việc tính toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả được thực hiện theo công thức cụ thể:

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nguyên tắc chung là so sánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của năm hiện tại với số thuế đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được giảm.

Khi số thuế phải trả lớn hơn số thuế được hoàn nhập trong năm, chênh lệch được ghi nhận thêm vào số thuế phải trả, làm tăng chi phí thuế thu nhập hoãn lại. Ngược lại, khi số thuế phải trả nhỏ hơn số thuế được hoàn từ năm trước, chênh lệch làm giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại.

4. Nguyên tắc kế toán đối với thuế thu nhập hoãn lại

Nguyên tắc kế toán đối với thuế thu nhập hoãn lại đòi hỏi sự chặt chẽ và tỉ mỉ để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định thuế. Tài khoản 243 được sử dụng để phản ánh giá trị hiện tại và biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Sử dụng tài khoản 213 để ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả và chênh lệch tạm thời có một số điểm cần lưu ý:

 • Cơ sở tính thuế của tài sản được xác định bằng cách trừ giá trị ghi sổ của tài sản khỏi thu nhập chịu thuế khi giá trị của tài sản được thu hồi. 
 • Trong trường hợp thu nhập không chịu thuế, cơ sở tính thuế của tài sản là giá trị ghi trong sổ. 
 • Có hai loại chênh lệch tạm thời: chênh lệch tạm thời được khấu trừ và chênh lệch tạm thời chịu thuế. 

Nếu doanh nghiệp dự kiến có lợi nhuận và sẵn lòng sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ, lợi nhuận lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng, kế toán sẽ ghi nhận như sau:

 • Ghi nhận tất cả chênh lệch tạm thời khấu trừ, trừ khi chúng xuất phát từ ghi nhận ban đầu của tài sản hoặc nghĩa vụ thanh toán từ giao dịch không phải là hợp nhất kinh doanh. 
 • Chuyển giá trị còn được khấu trừ của khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng sang năm sau.

Đến cuối năm, doanh nghiệp cần thực hiện lập Bảng xác định chênh lệch tạm thời được khấu trừ và Bảng theo dõi chênh lệch tạm thời được khấu trừ chưa sử dụng. Đây sẽ là cơ sở để lập Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại, giúp doanh nghiệp xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận hoặc hoàn nhập trong năm tài chính.

Hiểu rõ các thay đổi mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược tài chính linh hoạt, điều chỉnh kế hoạch phát triển tốt nhất. Nếu bạn đang có ý định Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể hoặc đang tìm kiếm Dịch vụ thành lập doanh nghiệpDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ ngay The Smile để được tư vấn nhé!

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Thuế môn bài là gì?

>>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì

>>>>Xem thêm: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Bao Nhiêu? Cập Nhật cách tính mới nhất

>>>>Xem thêm: Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Cần Kê Khai và Đóng Theo Quy Định Mới Nhất

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

The Smile chuyên cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh.

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá