Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế và thời hạn nộp 2023

thue-mon-bai-la-gi-muc-nop-thue-va-thoi-han-nop-thue-2023-thumbnail
Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế và thời hạn nộp 2023

Bài viết sau sẽ giải thích thuế môn bài là gì, mức nộp thuế, thời hạn nộp năm 2023. 

Môn bài là thuế quan trọng doanh nghiệp cần phải đóng.

1. Định nghĩa

Cần lưu ý rằng, dù thuật ngữ thuế môn bài (TMB) không còn được sử dụng trong văn bản pháp luật, nó vẫn được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Lệ phí môn bài là một trong các loại thuế trực thuộc, áp dụng cho cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, theo nghĩa vụ nộp hàng năm dựa trên vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Môn bài còn gọi là lệ phí môn bài.

Mặc dù thuế môn bài được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ thông thường, tuy nhiên từ ngày 01/01/2017, thuật ngữ này không còn được sử dụng trong văn bản pháp luật của Nhà nước. Thay vào đó, LỆ PHÍ môn bài được thay thế bằng thuật ngữ “lệ phí môn bài”.

Dù có một số trường hợp được miễn thuế môn bài, nhưng hầu hết cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức kinh doanh đều phải nộp thuế môn bài như một yêu cầu để tiếp tục hoạt động kinh doanh và sản xuất. Đây có thể được coi như một loại “thẻ bài” để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và duy trì hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp cần đóng TMB hằng năm cho nhà nước.

2. Tiểu mục

Mục là khái niệm phân loại các khoản thu ngân sách căn cứ vào nội dung kinh tế và chính sách nhà nước. Mã tiểu mục TMB là phân loại chi tiết hơn để xác định từng loại thu ngân sách theo danh mục đối tượng quản lý trong Mục. Đây là mã áp dụng cho mỗi loại thuế, phí.

Tiểu mục thuế môn bài cần được kê khai chính xác trước khi doanh nghiệp tiến hành nộp tờ khai, nộp thuế để tránh bị cơ quan quản lý thuế ghi nhận sai loại thuế, khiến bị phạt chậm nộp và phát sinh các thủ tục không đáng có. Mã tiểu mục môn bài mới nhất năm 2023 do cơ quan nhà nước quy định. Doanh nghiệp cần xác định loại tiền phải nộp (tiền thuế, tiền nộp phạt) để ghi mã tiểu mục trong giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

3. Mã chương

Mã chương thuế môn bài là ký hiệu của doanh nghiệp phân theo loại hình và cấp quản lý. Có nhiều loại mã chương phổ biến như 551, 552, 554 cho doanh nghiệp vốn nước ngoài và 754 cho doanh nghiệp Việt Nam quản lý cấp tỉnh/thành phố. Các mã tiểu mục nộp thuế như 1001, 1701 và 2862 được áp dụng cho các loại thuế khác nhau. 

4. Đối tượng phải chịu lệ phí môn bài

Đối tượng phải chịu TMB được xác định dựa trên các quy định của Nghị định và Thông tư liên quan đến thuế phí môn bài. Các đối tượng này bao gồm cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất và kinh doanh. Dưới đây là một số đối tượng cụ thể:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ với doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ không thường xuyên hoặc không có địa điểm kinh doanh cố định theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất và kinh doanh muối.
 • Tổ chức, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, cùng với các dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá.
 • Điểm bưu điện của cơ quan báo chí và cơ quan văn hóa xã.
 • Liên hợp tác xã và hợp tác xã có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Quỹ tín dụng, chi nhánh văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hợp tác xã, và doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh trên khu vực miền núi.

Các đối tượng nêu trên phải tuân thủ quy định về TMB và nộp thuế đúng hạn để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tránh vi phạm.

Các đối tượng phải nộp TMB cần tuân thủ quy định nộp thuế.

5. Các mức đóng

5.1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ

 • Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên: mức nộp 3.000.000 đồng/năm
 • Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng: thì mức nộp là 2.000.000 triệu đồng/năm
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: có mức nộp 1.000.000 triệu đồng/năm

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ tùy thuộc vốn điều lệ.

5.2. Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân và hộ gia đình

 • Trên 500 triệu đồng/năm: mức nộp 1.000.000 đồng/năm
 • Trên 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm: mức nộp 500.000 đồng/năm
 • Trên 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm: mức nộp 300.000 đồng/năm

Như vậy, các đối tượng nêu trên phải nộp TMB hoặc lệ phí môn bài theo mức thuế tương ứng với tổ chức hoặc thu nhập cá nhân. Việc nộp TMB đúng hạn là một yêu cầu để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo hoạt động kinh doanh và sản xuất được tiếp tục thuận lợi.

Lệ phí môn bài cá nhân, hộ gia đình tùy trường hợp sẽ từ 300 ngàn đến 1 triệu/năm.

6. Hạch toán 2023

Hạch toán thuế môn bài năm 2023 cho doanh nghiệp dựa vào Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Hạch toán TMB là quy trình kế toán dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp. Có hai tài khoản chính được sử dụng là TK 3338 và TK 3339. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, thực hiện làm tờ khai lệ phí môn bài. Đối với doanh nghiệp lâu năm, không cần làm tờ khai thuế môn bài mà tự xác định mức phí cần đóng hàng năm. Khi nộp tiền, sẽ hạch toán vào TK 3338 hoặc TK 3339 tùy theo trường hợp.

7. Thời hạn nộp 

Thời hạn chính để nộp TMB là ngày 30/01/2023. Từ năm này trở đi, các chi nhánh và doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài hàng năm và hạn cuối cùng để nộp là ngày 30/01 hàng năm.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp được áp dụng các quy định đặc biệt về thời hạn nộp TMB như sau:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp nhỏ/vừa chuyển từ hộ kinh doanh và đã kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài:

Nếu kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm 2023, hạn nộp cuối cùng là ngày 30/07/2023.

Nếu kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm 2023, hạn nộp cuối cùng là ngày 30/01 của năm liền kề.

 • Trường hợp 2: Hộ, cá nhân tạm ngừng sản xuất kinh doanh và sau đó tái hoạt động:

Nếu tái hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, hạn nộp cuối cùng là ngày 30/07/2023.

Nếu tái hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2023, hạn nộp cuối cùng là ngày 30/01 của năm liền kề.

Lưu ý: Đối với các trường hợp nêu trên, quy định thời hạn nộp TMB được áp dụng để đảm bảo việc nộp thuế được thực hiện đúng hạn và tuân thủ quy định pháp luật.

Thời hạn để nộp phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

8. Cách nộp

Để nộp lệ phí (thuế) môn bài trong năm 2023, bạn có hai cách sau:

 • Nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước của quận thông qua ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).
 • Trích từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để nộp thuế điện tử. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí môn bài bằng chữ ký số.

Hiện nay, nhiều Chi cục thuế yêu cầu các chủ thể kinh doanh nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số để giải quyết hồ sơ kê khai thuế. Vì vậy, việc có chữ ký số là bắt buộc để thực hiện quy trình nộp lệ phí môn bài. 

Nộp TMB trực tiếp tại ngân hàng hoặc nộp thuế điện tử.

Mong rằng bài viết trên đã giúp quý khách hiểu TMB là gì, mức nộp thuế và thời hạn nộp 2023. Ngoài ra, cần theo dõi thông tin liên quan đến thuế môn bài thông qua các kênh thông tin chính thức từ cơ quan thuế hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia về thuế để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro phát sinh từ việc không nộp thuế hoặc nộp thuế không đúng hạn. Liên hệ ngay với The Smile nếu có bất kỳ các thắc mắc nào về thuế, những chuyên gia chuyên nghiệp của The Smile sẽ giải đáp nhanh chóng.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá