Tra Cứu Thông báo phát hành hóa đơn

BƯỚC 1
Truy cập vào đường link: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn

BƯỚC 2
Tại mục “Thông tin thông báo phát hành”, chọn “Hóa đơn”, chọn “Tổ chức, cá nhân”

https://i0.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/12/anh_1_6294f24d36d143798c10531e9a0ea80a_1024x1024.png?fit=1001%2C401&ssl=1

 

BƯỚC 3

Nhập đầy đủ thông tin người bán

– Mã số thuế người bán.
– Ngày phát hành: xem ngày trên tờ hóa đơn để nhập tra cứu.
– Nhập “Mã xác thực“ và nhấn “Tìm kiếm.“

https://i0.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/12/anh_2_1024x1024.png?fit=986%2C352&ssl=1

BƯỚC 4

Nhận kết quả trả về và nhấn tiếp vào “Ngày phát hành“ (màu xanh) để xem chi tiết bên trong.
https://i0.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/12/anh_3_444bb66a999c4b30898ed5449d7a348a_1024x1024.png?fit=983%2C565&ssl=1

KẾT LUẬN

Khi website trả về kết quả như hình bên dưới thì người bán đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ.
https://i0.wp.com/thesmile.vn/wp-content/uploads/2019/12/anh_4_1024x1024.png?fit=1003%2C502&ssl=1