Thuế giá trị gia tăng VAT là gì? Các quy định thuế GTGT 2023

thue-gia-tri-gia-tang-vat-la-gi-cac-quy-dinh-thue-gtgt-2023-thumbnail
Thuế giá trị gia tăng VAT là gì? Các quy định thuế GTGT 2023

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một hình thức thuế quan trọng trong nền kinh tế. Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về khái niệm VAT và các quy định liên quan.

VAT 2023 có gì thay đổi?

1. Định nghĩa

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một trong các loại thuế được áp dụng trên giá trị gia tăng của các hàng hóa và dịch vụ. Đây là một trong những loại thuế quan trọng nhất được áp dụng trong hầu hết các nền kinh tế trên thế giới và cả Việt Nam. Thuế VAT được tính dựa trên giá trị gia tăng của các sản phẩm hoặc dịch vụ và được tính vào giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. 

Thuế GTGT là một khoản thuế phát sinh trong các hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa và sản phẩm. Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT và hạch toán thuế GTGT theo phương thức thanh toán và áp dụng phù hợp.

Hạch toán thuế GTGT giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí của hàng hóa, dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

Kế toán cần hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Nếu không thể tính riêng, phải ghi số thuế đầu vào trong TK 133. Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT được khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật. Thuế đầu vào không được khấu trừ có thể tính vào giá trị tài sản mua, giá vốn hàng bán hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

Sự phát triển của kinh tế và sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận trong các doanh nghiệp đã đòi hỏi sự đóng góp của thuế VAT trong ngân sách quốc gia. Việc thu thuế VAT được quản lý chặt chẽ và hiệu quả sẽ giúp tăng cường nguồn thu ngân sách, giúp phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

VAT là thuế được áp dụng trên giá trị gia tăng của các hàng hóa, dịch vụ.

2. Vì sao phải nộp?

Việc nộp VAT là một trách nhiệm của người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Thuế VAT được tính dựa trên giá trị gia tăng của các sản phẩm hoặc dịch vụ và được tính vào giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Mục đích của việc thu VAT là đóng góp vào ngân sách quốc gia, hỗ trợ phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Việc thu thuế VAT cũng giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán ra được tính đúng giá trị thực tế của chúng. 

Việc nộp thuế VAT là trách nhiệm của từng cá nhân, doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về luật thuế giá trị gia tăng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nộp VAT là một trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, giúp đất nước phát triển.

3. Các quy định 2023

Theo thông báo văn bản số 2298/TB-TTKQH ngày 17/5/2023, UBTVQH đã thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội vào Chương trình Kỳ họp thứ 5 và áp dụng chính sách giảm VAT từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Nghị quyết này giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%. Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm triển khai kịp thời chính sách này, đồng thời đảm bảo không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo Quốc hội đã thông qua. 

Năm 2023 giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%.

4. Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT

Nghị định 44/2023 quy định việc giảm thuế GTGT đối với nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm hàng hóa và dịch vụ không được giảm thuế như:

 • Viễn thông, chứng khoán, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm: thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3, tàu bay, du thuyền, xăng các loại.

Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế GTGT.

 • Các loại hàng hóa và dịch vụ được giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Riêng với mặt hàng than, chỉ mặt hàng than khai thác bán ra mới được giảm thuế GTGT, các khâu khác không được giảm thuế GTGT.
 • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin, bao gồm: card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

Các thiết bị công nghệ thông tin không được giảm.

 • Từ ngày 01/7/2023, thuế suất thuế GTGT sẽ được giảm còn 8% đối với các nhóm đối tượng đang áp dụng thuế GTGT 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể trong Phụ lục I, II, III của Nghị định này.

5. Quy trình giảm thuế GTGT năm 2023 

5.1. Đối với các cơ sở kinh doanh tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, ta ghi “8%” tại dòng thuế suất GTGT, số tiền thuế GTGT và tổng số tiền mà người mua hàng cần phải thanh toán.

Dựa trên hóa đơn giá trị gia tăng, các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, và các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế gtgt đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và áp dụng các mức thuế suất khác nhau cho hàng hóa, dịch vụ, ta cần ghi rõ thuế suất của từng mặt hàng, dịch vụ theo quy định trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cần ghi rõ thuế suất của từng mặt hàng theo quy định trên hóa đơn GTGT.

5.2. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu

Khi lập hóa đơn bán hàng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, ta thực hiện như sau:

 • Tại cột “Thành tiền,” phải ghi đầy đủ số tiền của hàng hóa, dịch vụ trước khi được giảm.
 • Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ,” ghi số tiền đã giảm 20% theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.
 • Đồng thời, phải ghi chú thêm: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 để tính thuế giá trị gia tăng”.

Nếu cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền đã được giảm theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

 • Nếu mà các cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn, kê khai theo mức thuế suất hoặc tỷ lệ phần trăm để tính VAT chưa được giảm, thì sẽ xử lý theo quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Chính sách giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Trong năm 2022, thuế GTGT đã được giảm trong cả năm, tuy nhiên, trong năm 2023, giảm thuế GTGT chỉ áp dụng trong nửa cuối năm.

Lưu ý chính sách giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

6. Cách kết chuyển thuế

Nguyên tắc việc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ:

Chỉ doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thực hiện kết chuyển thuế GTGT.

Kết chuyển thuế GTGT là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra phải nộp và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Nếu đầu vào nhỏ hơn đầu ra, số chênh lệch phải nộp; nếu đầu vào lớn hơn đầu ra, số chênh lệch còn lại được khấu trừ trong kỳ tiếp theo.

4 bước kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ:

 • Bước 1: Xác định số thuế GTGT đầu ra cần phải nộp.
 • Bước 2: Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ở cuối kỳ.
 • Bước 3: Đối chiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp, đối chiếu với số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kết chuyển.
 • Bước 4: Kiểm tra kỹ lại việc kết chuyển thuế GTGT giữa kế toán và thuế.

7. Hoàn thuế GTGT 2023

Hoàn thuế giá trị gia tăng là việc cơ quan nhà nước trả lại cho đối tượng nộp thuế một khoản tiền thuế mà họ đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước. 

Thông tư thuế GTGT số 13/2023/TT-BTC sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp đầu tư theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP. Ngoài ra, thông tư này cũng điều chỉnh và bổ sung hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT nếu đầu tư vào dự án theo quy định tại Nghị định số 49/2022/NĐ-CP. 

Các trường hợp điều chỉnh tiền thuế GTGT, tiền chậm nộp thuế GTGT và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ được xử lý theo quy định của Thông tư số 13/2023/TT-BTC và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. Các thủ tục điều chỉnh số tiền thuế GTGT thu hồi hoàn cũng được quy định cụ thể trong thông tư này.

VAT là một phần không thể thiếu trong ngân sách quốc gia. Với các quy định mới về thuế VAT được áp dụng từ năm 2023, chính phủ tin rằng sẽ giúp tăng cường hiệu quả thu thuế, bảo đảm nguồn thu ngân sách quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng. Việc thực hiện các quy định mới này sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ chặt chẽ của cả chính phủ, các cơ quan thuế và những người tham gia vào quá trình thuế, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội bền vững của đất nước. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì về thuế GTGT, hãy liên hệ ngay với The Smile theo số hotline để được các chuyên gia tư vấn chi tiết hơn.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá