Chính sách bảo mật

The Smile thu thập những gì?
Việc thu thập dữ liệu tại website Thesmile.vn bao gồm:
– Tên khách hàng – Địa chỉ email – Điện thoại Đây là các thông tin mà The Smile cần khách hàng cung cấp khi bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.