Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ

SỐ LAO ĐỘNG PHÍ/THÁNG
Từ 1 → 5 lao động 0
Từ 6 → 10 lao động 100.000/lao động
Từ 11 → 20 lao động 200.000/lao động
Từ 21 → 30 lao động 175.000/lao động
Từ → 20 lao động Thỏa thuận

THANH TOÁN

Phí dịch vụ được thanh toán vào cuối mỗi tháng.

LƯU Ý

– Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc/và có mức lương đóng bảo hiểm cao: phí trên tăng thêm 20%
– Báo cáo quyết toán năm: phí bằng 1 tháng phí hàng tháng
– Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Phạm vi công việc

I. Tư vấn
1. Mức nộp thuế TNCN
2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
3. Biên lai khấu trừ thuế TNCN
4. Cách viết biên lai khấu trừ thuế TNCN
II. Đăng ký
1. Mã số thuế TNCN
2. Người phụ thuộc
3. Lập bảng lương
4. Soạn Hợp đồng lao động
5. Lập biên lai khấu trừ thuế TNCN
III. Xin cấp Biên lai khấu trừ thuế TNCN
IV. Báo cáo
1. Tính số thuế TNCN khấu trừ vào lương nhân viên hàng tháng
2. Tính số thuế TNCN tính vào chi phí công ty hàng tháng
3. Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý qua mạng
4. Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai khấu trừ thuế TNCN
V. Nộp và đối chiếu thuế
1. Nộp tiền thuế
– Thông báo số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh
– Nộp hoặc hỗ trợ nộp các khoản thuế qua mạng
2. Đối chiếu thuế
VI. Quyết toán thuế TNCN (*)
1. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN
2. Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến
3. Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần
4. Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Lưu ý
(*) : phí bằng 1 tháng phí kế toán