Dịch vụ
thay đổi Đăng ký kinh doanh

Bảng giá

DỊCH VỤTHỜI GIAN LÀM VIỆCPHÍ DỊCH VỤLỆ PHÍ NHÀ NƯỚC
Thay đổi nội dung ĐKKD
1. Tên công ty4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
2. Địa chỉ trụ sở chính
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Người đại diện theo pháp luật
Thay đổi cơ cấu góp vốn
1. Thay thành viên công ty TNHH4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
2. Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
3. Chuyển đổi:
– DNTN => Công ty TNHH
– Công ty TNHH 1 TV => Công ty TNHH 2 TV
– Công ty TNHH 2 TV => Công ty TNHH 1 TV
– Công ty TNHH => Công ty Cổ phần
– Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1 TV
Dịch vụ pháp lý khác
1. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy,1 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
2. Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
3. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD7 ngày làm việc1.500.000đ130.000đ
4. Tạm ngưng hoạt động/ Hoạt động lại trước thời hạn4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
5. Phí cập nhật thông tin giấy phép4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
Lưu ý: phụ thu phí dịch vụ 500,000đ cho các doanh nghiệp ngoài TP.HCM