Dịch vụ
thay đổi Đăng ký kinh doanh

Bảng giá

DỊCH VỤ THỜI GIAN LÀM VIỆC PHÍ DỊCH VỤ LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC
Thay đổi nội dung ĐKKD
1. Tên công ty 4-5 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
2. Địa chỉ trụ sở chính
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Người đại diện theo pháp luật
Thay đổi cơ cấu góp vốn
1. Thay thành viên công ty TNHH 4-5 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
2. Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
3. Chuyển đổi:
– DNTN => Công ty TNHH
– Công ty TNHH 1 TV => Công ty TNHH 2 TV
– Công ty TNHH 2 TV => Công ty TNHH 1 TV
– Công ty TNHH => Công ty Cổ phần
– Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1 TV
Dịch vụ pháp lý khác
1. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, 1 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
2. Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện 4-5 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
3. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD 7 ngày làm việc 1.500.000đ 130.000đ
4. Tạm ngưng hoạt động/ Hoạt động lại trước thời hạn 4-5 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
5. Phí cập nhật thông tin giấy phép 4-5 ngày làm việc 1.000.000đ 130.000đ
Lưu ý: phụ thu phí dịch vụ 500,000đ cho các doanh nghiệp ngoài TP.HCM