Thời hạn nộp thuế môn bài, chậm nộp bị xử phạt bao nhiêu? 

B2
Thời hạn nộp thuế môn bài, chậm nộp bị xử phạt bao nhiêu? 

Nếu bạn không biết thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là bao lâu? Nếu nộp chậm, cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những mức phạt nào theo quy định của pháp luật? Hãy cùng The Smile giải đáp thắc mắc này thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định về thời hạn kê khai và nộp Lệ phí môn bài

Quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và nộp lệ phí môn bài có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khác nhau. Cụ thể theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định:

1.1 Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 1. a) Quy định về thời hạn kê khai thuế môn bài
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài của tổ chức mới bắt đầu hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép chứng nhận kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
 1. b) Quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài
 • Lệ phí môn bài phải được nộp trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.
 • Đối với tổ chức mới bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở mới thành lập, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài.
Quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và nộp lệ phí môn bài có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khác nhau

Quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và nộp lệ phí môn bài có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khác nhau

1.2 Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Quy định về thời hạn kê khai thuế môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình kinh doanh theo phương pháp thuế khoán không cần phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sử dụng cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của họ để xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm sản xuất và kinh doanh.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình cho thuê bất động sản sẽ nộp lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê. 
  • Trong trường hợp hợp đồng thuê kéo dài trong nhiều năm, bạn sẽ nộp lệ phí môn bài tương ứng với số năm đã khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
  • Nếu cá nhân và hộ gia đình đã khai và nộp thuế GTGT và thuế TNCN một lần cho hợp đồng thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm, thì nộp mức lệ phí môn cho một năm.
 • Trong trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình kinh doanh không tự mình khai và nộp thuế, mà có tổ chức khai và nộp thuế thay mặt. Tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm nộp lệ phí môn bài thay cho cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình đó khi họ chưa nộp.
 1. b) Quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài
 • Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình phải thực hiện nộp lệ phí môn bài trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Đối với cá nhân, hộ gia đình mới bắt đầu sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng kế tiếp. 
thời hạn nộp thuế môn bài

Cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình phải thực hiện nộp lệ phí môn bài trước ngày 30 tháng 01 hàng năm

2. Hình thức xử phạt

Theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt đối với việc chậm nộp tờ khai và nộp thuế môn bài, chi tiết như sau: 

2.1 Cảnh cáo

Hình thức phạt cảnh cáo được áp dụng cho hành vi vi phạm thủ tục thuế hoặc việc làm liên quan đến hóa đơn không đạt độ nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ. Hoặc thuộc các trường hợp được quy định trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP về mức phạt cho việc nộp hồ sơ khai thuế trễ.

2.2 Phạt tiền

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định mức phạt chậm nộp thuế môn bài như sau: 

 • Số tiền phạt tối đa không vượt quá 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện vi phạm hành chính liên quan đến hóa đơn. Đối với cá nhân thực hiện vi phạm hành chính liên quan đến hóa đơn, mức tiền phạt tối đa không vượt quá 50.000.000 đồng.
 • Số tiền phạt tối đa không vượt quá 200.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế. Đối với người nộp thuế là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thủ tục thuế, mức tiền phạt tối đa không vượt quá 100.000.000 đồng.

3. Mức phạt chậm nộp tờ khai Lệ phí môn bài

Trước khi xem mức phạt chậm thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, doanh nghiệp cần xác định mình số ngày chậm nộp tờ khai đó. Sau đó căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt chậm nộp thuế môn bài so với thời gian quy định, để đối chiếu mức phạt được áp dụng:

Mức phạt

Số ngày chậm nộp – hành vi

1. Phạt cảnh cáo – Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
2 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng – Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng – Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 31 ngày đến 60 ngày.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng – Đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 61 ngày đến 90 ngày.

b) Chậm nộp hồ sơ khai thuế từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn

Có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn là trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

4. Một số lưu ý khi nộp tờ khai thuế môn bài

 • Theo quy định tại Khoản 3 của Điều 59 trong Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế có trách nhiệm tự tính số tiền thuế nộp chậm theo Mục 1 và Mục 2 đã được nêu trên, và nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, hoặc tiền phạt nộp thừa, thì áp dụng quy định tại Khoản 1 của Điều 60 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Nếu sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, người nộp thuế vẫn chưa nộp đủ số tiền thuế, tiền nộp phạt và tiền chậm nộp thì cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế và tiền phạt còn nợ. Bên cạnh đó cũng sẽ nói số ngày chậm nộp, theo quy định tại Khoản 4 của Điều 59 trong Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Theo quy định tại Khoản 6 của Điều 59 trong Luật Quản lý thuế năm 2019, không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ theo quy định tại Điều 83 của Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế và giảm số tiền thuế phải nộp. Hoặc cơ quan quản lý thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế phải nộp giảm thì số tiền chậm nộp đã tính sẽ được điều chỉnh tương ứng với số tiền chênh lệch giảm, theo quy định tại Khoản 7 của Điều 59 trong Luật Quản lý thuế năm 2019.
 • Trong trường hợp bất khả kháng, người nộp thuế sẽ được miễn tiền chậm nộp theo Mục 1 đã nêu trên. 
Chậm nộp thuế môn bài sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật

Chậm nộp thuế môn bài sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật

Qua bài viết trên, The Smile cũng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài. Nếu bạn đang có ý định Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể hoặc đang tìm kiếm Dịch vụ thành lập doanh nghiệpDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ ngay The Smile để được tư vấn nhé!

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế môn bài | Mẫu tờ khai 2023

>>>>Xem thêm: Cách nộp thuế môn bài qua mạng & ngân hàng đầy đủ mới nhất

 

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

The Smile chuyên cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá