Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế môn bài | Mẫu tờ khai 2023

A10
Hướng dẫn lập giấy nộp tiền thuế môn bài | Mẫu tờ khai 2023

Cách lập giấy nộp thuế môn bài 2023 luôn là mối lo ngại không chỉ của cá nhân mà còn của nhiều doanh nghiệp. Việc nộp thuế đúng thời hạn có thể giúp cá nhân và doanh nghiệp tránh được những khoản phạt giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.Vì vậy, hãy cùng The Smile tìm hiểu chi tiết về quy trình nộp thuế môn bài thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Tổng quan về thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà các doanh nghiệp phải đóng hàng năm. Mức thuế này được tính dựa trên vốn điều lệ được ghi trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. 

Mức thuế môn bài có thể được xác định theo một hệ thống bậc thang, phụ thuộc vào số tiền vốn đăng ký, doanh thu hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh trước đó. Cụ thể, cách tính thuế môn bài có thể thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia và từng địa phương.

Thuế môn bài là một loại sắc thuế trực thu

Thuế môn bài là một loại sắc thuế trực thu

Để đảm bảo cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 diễn ra đúng quy định, doanh nghiệp cần hiểu rõ quy trình nộp thuế môn bài. Quá trình này không chỉ đơn giản là việc nộp tiền mà còn liên quan đến việc xác định mức thuế chính xác. Hãy cùng The Smile tìm hiểu thông tin chi tiết dưới đây:

1.1 Đối tượng nộp tờ khai thuế môn bài

Để đảm bảo độ chính xác khi nộp thuế môn bài, quy trình lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 cần tuân theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Thông tin này áp dụng cho tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định sau: 

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (nếu có).
 7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1.2 Mức thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí môn bài bao gồm:

a) Mức nộp đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Loại hình tổ chức và vốn Tiền thuế phải nộp
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm.

b) Mức nộp đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Loại hình tổ chức và vốn Tiền thuế phải nộp
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm.

2. Thời hạn nộp đối với tờ khai và lệ phí môn bài

Tiếp theo, The Smile sẽ giải thích chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ khai và nộp lệ phí môn bài, nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023

2.1 Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2023

Căn cứ theo quy định Điều 10 Khoản 1 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp hồ sơ nộp thuế môn bài năm 2023 được quy định như sau:

 • Người nộp lệ phí môn bài, ngoại trừ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
 • Phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất là trước ngày 30 tháng 01 của năm sau năm thành lập, bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 • Trong trường hợp có thay đổi về vốn trong năm, người nộp lệ phí môn bài phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài chậm nhất trước ngày 30 tháng 01 của năm sau khi xảy ra thay đổi vốn.
 • Đối với trường hợp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài. Cơ quan thuế sẽ xác định mức thuế môn bài phải nộp dựa trên thông tin trong hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu của cục quản lý thuế. Sau đó, thông báo cho người nộp thuế môn bài theo quy định tại Điều 13 Khoản 1 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

2.2 Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023

Căn cứ theo quy định về thời hạn và cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023, lệ phí môn bài phải được nộp một lần khi cá nhân/tổ chức bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi mới thành lập. Cụ thể như sau:

 • Đối với cá nhân/ tổ chức mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc mới thành lập doanh nghiệp phải thực hiện việc khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp là trước ngày 30 tháng 01 của năm sau năm mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc năm thành lập mới.
 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nộp thuế theo phương pháp khoán không phải thực hiện việc khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ dựa vào tờ khai thuế và cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh. Từ đó tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, hoặc nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.
Lệ phí môn bài phải được nộp một lần khi cá nhân/tổ chức bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi mới thành lập.

Lệ phí môn bài phải được nộp một lần khi cá nhân/tổ chức bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi mới thành lập

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Các quy định về thời hạn nộp thuế môn bài bao gồm:

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động trọn năm dương lịch:

Thuế môn bài phải được nộp trước ngày 30 tháng 1 hàng năm. Vậy thời gian nộp thuế môn bài năm 2023 là trước ngày 30 tháng 1 năm 2024.

b) Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, và địa điểm kinh doanh. Khi kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp), người nộp thuế môn bài phải tiến hành đóng thuế theo quy định sau đây:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn thuế môn bài trong 6 tháng đầu năm, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm kết thúc thời gian được miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn thuế môn bài trong 6 tháng cuối năm, thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm kết thúc thời gian miễn.

c) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đã giải thể, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại

 • Với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoạt động từ 6 tháng đầu năm: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian được miễn.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại trong 6 tháng cuối năm: Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo sau khi bắt đầu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Hướng dẫn điền tờ khai thuế môn bài năm 2023

Người nộp thuế môn bài sử dụng Mẫu 01/LPMB mới nhất theo hướng dẫn cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 của Bộ Tài Chính trong Thông tư số 80/2021/TT-BTC được ban hành vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Mẫu tờ khai nộp thuế môn bài yêu cầu điền thông tin theo các chỉ tiêu sau:

 • Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.
 • Chỉ tiêu [02]: Chỉ chọn khi người nộp thuế kê khai lần đầu.
 • Chỉ tiêu [03]: chỉ chọn trong trường hợp người nộp thuế đã nộp tờ khai, sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và quyết định kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, chỉ được chọn một trong hai chỉ tiêu [02] hoặc [03], không thể chọn cả hai.
 • Chỉ tiêu [04] và [05]: Kê khai thông tin dựa trên đăng ký thuế của người nộp thuế.
 • Chỉ tiêu [06] đến [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).
 • Chỉ tiêu [09]: Chỉ chọn khi người nộp thuế đã kê khai lệ phí môn bài và sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.   
Cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023

Mẫu tờ khai nộp thuế môn bài yêu cầu điền thông tin

4. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài

Sau đây, The Smile sẽ hướng dẫn bạn cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 theo đúng quy định của pháp luật:

4.1 Lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp tại Chi Cục thuế

Để thực hiện khai thuế môn bài trực tiếp tại Chi Cục Thuế, bạn có thể tham khảo cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 qua các bước sau:

 1. Tiến hành hoàn thiện các thông tin trên tờ khai
 2. Lấy xác nhận của Giám đốc bằng cách ký tên, đóng dấu
 3. Nộp trực tiếp tờ khai thuế môn bài tại Chi cục thuế hoặc qua mạng (xác nhận trước với Chi Cục thuế trực thuộc)
 4. Giấy nộp tiền Ngân sách nộp tại Kho bạc nhà nước hoặc một địa điểm được uỷ nhiệm thu bởi Chi cục Thuế

4.2 Lập tờ khai lệ phí môn bài tại phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK)

Để lập được tờ kê khai thuế môn bài, trước hết bạn phải tải về phần mềm HTKK và thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Tiến hành khởi chạy phần mềm HTKK, nhấp chuột vào mục “Phí – Lệ Phí” sau đó chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBA1)”.

Bước 2: Hoàn thiện tờ kê khai lệ phí môn bài

Đối với chi nhánh cùng tỉnh (phụ thuộc tài chính), quá trình nộp tờ khai lệ phí môn bài cần tuân theo các bước sau:

 • Ở mục “Tờ khai lệ phí môn bài” lựa chọn “Cơ sở mới thành lập.”
 • Điền địa chỉ, tên, và mã số thuế của chi nhánh mới.
 • Trong phần “Mức lệ phí môn bài” chọn:
  • Mức 500,000 đồng nếu chi nhánh được thành lập trong 6 tháng cuối năm.
  • Mức 1,000,000 đồng nếu chi nhánh được thành lập trong 6 tháng đầu năm.

Sau khi hoàn tất việc điền thông tin theo hướng dẫn, bạn có thể thực hiện việc kết xuất tệp XML và lưu nó trực tiếp trên màn hình để tiện lợi cho việc truy cập trong tương lai.

Bước 3: Nộp tờ khai lệ phí môn bài Online

Người nộp thuế tiến hành truy cập vào trang web Thuedientu.gdt.gov.vn và thực hiện các bước sau:

– Chọn mục “Doanh nghiệp” và nhấn “Đăng nhập”.

– Sử dụng tài khoản ký số của doanh nghiệp để đăng nhập. Loại tài khoản này có thể là chữ ký số USB Token hoặc chữ ký số từ xa. Tên đăng nhập sẽ bao gồm Mã số thuế (MST) của doanh nghiệp, kèm theo đuôi “-QL”.

– Nếu trước đó bạn đã đăng ký tờ khai thuế môn bài, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa, thực hiện các bước sau:

 • Chọn mục “Khai thuế”. 
 • Chọn mục “Đăng ký tờ khai”. 
 • Chọn “Đăng ký thêm tờ khai” và sau đó chọn mục “THUẾ MÔN BÀI”.

– Tiếp tục chọn vào mẫu 01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài Nghị định 139/2016.

Cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023

Chọn mẫu 01/MBA1

– Nhấn “Tiếp tục” và sau đó “Chấp nhận”.

– Tiến hành nộp tờ khai online:

 • Chọn mục “Khai thuế”. 
 • Chọn mục “Nộp tờ khai XML” và nhấn “Chọn tệp tờ khai”. 
 • Chọn file Tờ khai thuế môn bài mà bạn vừa kết xuất XML trước đó. 
 • Nhấn “Ký điện tử” và nhập mã pin. 
 • Sau đó, nộp tờ khai.

– Kiểm tra lại tiến trình nộp:

 • Nhấn mục “Tra cứu”. 
 • Tiếp tục nhấn vào “Thông báo khai thuế” hoặc “Tờ khai”. 
 • Kiểm tra xem hồ sơ đã được nộp hay chưa.

4.3 Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng

Để kê khai tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến trên trang thuế điện tử, bạn cần tham khảo cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023 và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Truy cập trang web thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và sử dụng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp bởi Doanh nghiệp.

Nhập lần lượt các thông tin theo thứ tự:

 • Nhập tên đăng nhập, chú ý tên đăng nhập khi điền là MST và có thêm chữ -QL (MST-QL), ví dụ: 2400818425-QL.
 • Mật khẩu đã đăng ký.
 • Nhập mã bảo mật.
 • Bấm chọn “Đăng nhập”.

Bước 2: Đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài

Nếu Doanh nghiệp chưa nộp và đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài nào, bạn cần đăng ký trước khi nộp thông qua trang thuế điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công vào trang thuế điện tử, chọn mục “Khai thuế,” sau đó chọn “Đăng ký tờ khai.”

 • Trong mục “Đăng ký tờ khai,” thực hiện các bước sau:
 • Di chuyển con trỏ chuột và chọn đúng mục “THUẾ MÔN BÀI.”
 • Bấm tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (Nghị định 139/2016)” bên cạnh cột kỳ bắt đầu.
 • Bấm chọn “Đăng ký thêm tờ khai.”
 • Tiếp theo sau khi “Đăng ký thêm tờ khai,” bấm chọn “Tiếp tục” và “Chấp nhận.”

Bước 3: Thực hiện kê khai tờ khai lệ phí môn bài qua mạng trên trang thuế điện tử

Chọn mục “Khai thuế,” sau đó chọn mục “Kê khai trực tuyến.”

 • Lựa chọn đúng tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (Nghị định 139/2016).
 • Đối chiếu với tình trạng của Doanh nghiệp và lựa chọn đúng loại tờ khai “Chính thức” hoặc “Bổ sung” (tờ khai “Chính thức” là tờ khai lần đầu tiên đã được cơ quan thuế chấp nhận, còn “Bổ sung” là do có thay đổi về vốn hoặc các thay đổi khác theo quy định của pháp luật).
 • Cuối cùng, bấm “Tiếp tục” để mở tờ khai trực tuyến và tiến hành kê khai.

*Chú ý: Nếu Doanh nghiệp đã từng nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng, không cần phải đăng ký tờ khai nữa và có thể chuyển ngay sang Bước 3.

5. Các trường hợp được miễn thuế môn bài

Theo quy định của luật thuế, các trường hợp được miễn nộp thuế môn bài được quy định như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ được chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Qua bài viết trên, The Smile cũng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề cách lập giấy nộp tiền thuế môn bài 2023. Nếu bạn đang có ý định Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể hoặc đang tìm kiếm Dịch vụ thành lập công ty TP.HCMDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ ngay The Smile để được tư vấn nhé!

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Thuế VAT, GTGT hiện nay là bao nhiêu %? Cập nhật mới nhất

>>>>Xem thêm: Khấu trừ thuế GTGT là gì? Điều kiện và Nguyên tắc khấu trừ đầu vào

 

 

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá