Cách tính, kê khai & hoàn thuế GTGT đối với Hàng Nhập Khẩu

thue-gtgt-hnk
Cách tính, kê khai & hoàn thuế GTGT đối với Hàng Nhập Khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là một trong những loại thuế quan quan trọng đối với doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ cách tính, kê khai & hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu để thực hiện đúng quy định của pháp luật và tránh phát sinh các rủi ro. Cùng The Smile làm rõ những vấn đề này thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định thuế GTGT (VAT) hàng nhập khẩu

Quy định thuế GTGT (VAT) đối với hàng nhập khẩu là một phần quan trọng trong hệ thống thuế của một quốc gia. Bởi nó sẽ có đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát và thu thuế đối với hàng hóa được nhập vào lãnh thổ đất nước đó.

1.1 Thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì?

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là số thuế mà doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải trả. Số tiền thuế này sẽ bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. 

VAT là loại thuế từ quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu thông hàng hóa

VAT là loại thuế từ quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu thông hàng hóa

1.2 Đối tượng chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm:

 • Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào trong nước dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 
 • Hàng hóa từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trường nội địa, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật. 

2. Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được quy định theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 28/6/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15. Theo đó, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định như sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

 • Giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu tại cửa khẩu + chi phí thuế nhập khẩu + chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt + chi phí thuế bảo vệ môi trường.
 • Thuế suất thuế GTGT là 10% (chiếm phần lớn các loại hàng hóa); 8% (đối với một số loại hàng hóa thuộc nhóm chịu thuế suất 10% nhưng được giảm 2% thuế); 5% (chiếm số ít hàng hóa).

VAT là loại thuế từ quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu thông hàng hóa

Ví dụ:

Một doanh nghiệp nhập khẩu 100 chiếc điện thoại iPhone 14, giá nhập khẩu tại cửa khẩu là 10.000.000 đồng/chiếc, thuế nhập khẩu là 20%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 15%, thuế bảo vệ môi trường là 10.000 đồng/chiếc.

 • Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Giá tính thuế GTGT = Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế bảo vệ môi trường

= 10.000.000 đồng/chiếc + 10.000.000 đồng/chiếc * 20% + 10.000.000 đồng/chiếc * 15% + 10.000 đồng/chiếc

     = 11.700.000 đồng/chiếc

 • Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT * Thuế suất thuế GTGT

= 11.700.000 đồng/chiếc * 10%

= 1.170.000 đồng/chiếc

Như vậy, số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phải nộp đối với 100 chiếc điện thoại iPhone 14 là 1.170.000 đồng/chiếc * 100 chiếc = 117.000.000 đồng.

3. Thuế GTGT hàng nhập khẩu có được hoàn không?

Theo quy định theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng phải đáp ứng được các điều kiện

 • Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không thuộc trường hợp được miễn thuế, không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
 • Hàng hóa nhập khẩu được xuất khẩu ra nước ngoài hoặc tiêu dùng ở khâu sản xuất, kinh doanh xuất khẩu.
 • Hàng hóa nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan và thuế.
 • Hàng hóa nhập khẩu không thuộc trường hợp bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

4. Thuế GTGT hàng nhập khẩu có được khấu trừ không?

Thuế GTGT nhập khẩu là một loại thuế gián thu được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu. Vậy thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu có được khấu trừ không? Hãy cùng The Smile tìm hiểu nhé!

4.1 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu

Theo quy định theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là:

 • Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Hóa đơn GTGT hợp pháp phải đáp ứng các điều kiện quy định.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phải trải qua các bước thực hiện

4.2 Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT khi nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định của pháp luật. Để kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Lập bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ là một trong những chứng từ quan trọng để kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ phải được lập theo đúng mẫu và nội dung quy định.

 • Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ là chứng từ quan trọng để doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Tờ khai thuế GTGT khấu trừ phải được lập theo đúng mẫu và nội dung quy định.

 • Bước 3: Khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ.

Khi kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

 • Chỉ tiêu [23]: Giá tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là giá tính thuế GTGT được ghi trên tờ khai hải quan nhập khẩu.
 • Chỉ tiêu [24]: Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là số thuế GTGT được ghi trên tờ khai hải quan nhập khẩu.
 • Chỉ tiêu [25]: Số thuế GTGT được khấu trừ là số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật.
 • Bước 4: Nộp tờ khai thuế GTGT khấu trừ.

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ phải được nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

5. Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp cho ai

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được nộp cho cơ quan thuế địa phương nơi người nhập khẩu hàng hóa có trụ sở. Người nhập khẩu hàng hóa có thể nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

thuế gtgt hàng nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phải nộp tại cơ quan thuế

The Smile hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn mở rộng kiến thức về vấn đề này và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc tính toán thuế GTGT hàng nhập khẩu. Nếu bạn cần hỗ trợ Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hoặc Dịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ ngay với The Smile để được tư vấn miễn phí nhé!

>>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì?

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Điều kiện và cách tính hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu mới nhất

>>>>Xem thêm: Các bút toán & Cách hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá