Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

huong-dan-cach-lam-bao-cao-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-thumnail
Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi công ty. Việc làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với những ai mới tiếp xúc với lĩnh vực này, việc thực hiện báo cáo thuế có thể gây khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình và các bước cần thiết về cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp là hoạt động quan trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu được áp dụng lên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dựa vào mức thu nhập được tính từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ, các nguồn thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào nguồn thu của ngân sách quốc gia và hỗ trợ cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ công cộng. Đồng thời, nó cũng là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và bền vững.

Thuế TNDN là loại thuế trực thu áp dụng lên doanh nghiệp dựa trên mức thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

1.1. Ai phải nộp thuế TNDN?

Các đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm:

 • Tổ chức kinh tế và doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của nước ngoài, có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập theo quy định từ Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định nhà nước.
 • Các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh và sản xuất, tạo ra thu nhập chịu thuế.

Điều này đảm bảo rằng các tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế Việt Nam đều phải tuân thủ quy định về thuế TNDN và đóng góp phần của mình vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Các tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định về thuế TNDN.

2. Các mức thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện tại được quy định như sau:

Trước ngày 01/01/2016, áp dụng theo Thông tư 78/2014/TT-BTC:

 • Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng sẽ chịu thuế suất 20%.
 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng sẽ chịu thuế suất 22%.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm và không đủ 12 tháng, trong năm đó sẽ tính tạm thuế theo mức 22% (trừ khi được hưởng ưu đãi thuế).
 • Khi kết thúc năm tài chính, nếu mà doanh thu bình quân các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp sẽ quyết toán thuế TNDN của năm với thuế suất là 20%.
 • Nếu doanh thu bình quân các tháng trong năm đầu không vượt quá 1,67 tỷ đồng, thì năm tiếp theo doanh nghiệp sẽ áp dụng thuế TNDN với thuế suất 20%.
 • Từ ngày 01/01/2016 đến nay, tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 20% và 22% đã chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
 • Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt như hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam sẽ chịu thuế suất từ 32% đến 50%. Đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực này, hồ sơ dự án sẽ được gửi đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án và cơ sở kinh doanh, dựa trên vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ.

Tùy theo từng quy định cụ thể và thời điểm, mức thuế TNDN có thể được điều chỉnh và cập nhật theo quy định của pháp luật thuế tại thời điểm hiện tại.

Mức thuế TNDN có thể điều chỉnh và cập nhật theo quy định pháp luật thuế hiện hành.

3. Cách làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau đây là cách báo cáo thuế chi tiết theo từng bước:

3.1. Kê khai và nộp thuế

Doanh nghiệp cần kê khai tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý, và thời hạn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo.

Hồ sơ khai thuế TNDN bao gồm tờ khai thuế tạm tính theo quý, được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Tài chính ban hành.

Doanh nghiệp cần kê khai tờ khai thuế TNDN theo quý.

3.2. Nộp thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế TNDN là ngày thứ ba mươi của quý kê khai, không được trễ hơn.

Số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp cho Kho bạc Nhà nước. Doanh nghiệp sẽ tự viết giấy nộp tiền, tuân thủ hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Nên nộp đúng thời hạn thuế TNDN.

3.3. Quyết toán thuế TNDN

Mỗi năm, khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN.

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán là cùng thời điểm nộp báo cáo tài chính năm.

Trong quyết toán thuế, dựa trên số liệu của báo cáo tài chính, nếu còn lại số tiền thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp sẽ phải thanh toán trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp tờ khai quyết toán năm.

Doanh nghiệp phải lập tờ khai quyết toán thuế TNDN.

4. Các loại thu nhập được miễn thuế

Theo quy định tại Căn cứ Điều 4 của Văn bản hợp nhất (số 14/VBHN-VPQH) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có 11 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

 • Thu nhập từ việc trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối hợp tác xã.
 • Thu nhập từ các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ ngành nông nghiệp.
 • Thu nhập từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, các sản phẩm được làm ra từ công nghệ mới lần đầu được áp dụng ở tại nước Việt Nam.
 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong năm từ hai mươi người trở lên. Điều này không áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.
 • Thu nhập từ việc dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
 • Thu nhập từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế TNDN theo quy định.
 • Khoản tài trợ nhận được để dùng cho các lĩnh vực như giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo, những hoạt động xã hội khác ở Việt Nam.
 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của các doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ giảm phát thải.
 • Thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 • Thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội… Gồm có thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã.
 • Thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ thuộc những lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội không tốt.

Có tất cả 11 loại thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu nhập nêu trên không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, giáo dục và các hoạt động xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Tóm lại, việc làm báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp là một quá trình phức tạp nhưng cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa lợi ích cho doanh nghiệp. Bằng việc hiểu rõ quy trình và áp dụng các nguyên tắc chính, bạn có thể tự tin và thành công trong việc thực hiện báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp của mình. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với The Smile qua hotline để được tư vấn miễn phí 24/7 từ chuyên viên.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá