Cách làm báo cáo thuế cho kế toán mới bắt đầu chi tiết

cach lam bao cao thue cho ke toan moi bat dau
Cách làm báo cáo thuế cho kế toán mới bắt đầu chi tiết

Cách làm báo cáo thuế như thế nào? Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ như thế nào, nộp ở đâu, ra sao, … thường là câu hỏi mà hầu hết các kế toán “tay mới” thắc mắc. Chính vì thế mà trong bài viết hôm nay, The Smile sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình lập báo cáo thuế cho người mới bắt đầu, để giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo hiệu quả trong công việc.

Tóm tắt ý chính:

 • Báo cáo thuế là tài liệu hoặc tờ khai mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nộp cho cơ quan thuế để khai báo về tình hình thuế trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Doanh nghiệp cần nộp báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo thuế theo quý và chọn phương pháp nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến tại thông qua Cổng thông tin điện tử Thuế của Tổng cục Thuế – Tài chính.
 • Để làm báo cáo thuế, bạn cần lưu ý tới các loại hồ sơ, giấy tờ cần làm theo từng loại thuế cần báo cáo: Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, …
 • Hiểu rõ về báo cáo thuế giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro trong quá trình cơ quan thuế kiểm tra hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là tài liệu hoặc tờ khai mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nộp cho cơ quan thuế để khai báo về tình hình thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là công cụ giúp cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và kiểm tra tính tuân thủ các quy định về thuế.

Báo cáo thuế có nhiều loại, tùy thuộc vào loại thuế và kỳ báo cáo. Ví dụ, báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT) khai báo về thuế liên quan đến mua bán hàng hóa và dịch vụ; báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) liên quan đến thuế trên thu nhập của cá nhân; báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) liên quan đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Các báo cáo thuế thường yêu cầu thông tin chi tiết về doanh thu, chi phí, các khoản giảm trừ, và số thuế phải nộp hoặc đã nộp. Chúng cần được nộp đúng thời hạn để tránh bị phạt hoặc các hình phạt khác do vi phạm quy định về thuế. Nộp báo cáo thuế theo quý, theo tháng đúng và chính xác giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

Các loại báo cáo thuế doanh nghiệp cần nộp

Đối với mọi doanh nghiệp đang vận hành, việc lập báo cáo thuế là một quy trình quan trọng và không thể thiếu. Pháp luật quy định rằng các doanh nghiệp phải lập báo cáo thuế và gửi đến cơ quan quản lý thuế. Hiện tại, doanh nghiệp cần nộp các loại báo cáo thuế chính sau:

Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT) là tài liệu mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải nộp cho cơ quan thuế để khai báo số liệu về các giao dịch liên quan đến thuế GTGT. Đây là một phần trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế, giúp cơ quan thuế quản lý và xác định số thuế mà doanh nghiệp hoặc cá nhân cần phải nộp.

Thuế GTGT (hay còn gọi là thuế VAT) là loại thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Khi lập báo cáo thuế GTGT, doanh nghiệp sẽ khai báo về các hoạt động mua và bán hàng hóa, dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định (theo tháng hoặc theo quý). Báo cáo này bao gồm các thông tin chính như:

 • Thuế GTGT đầu vào: Số thuế mà doanh nghiệp đã trả khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Thuế GTGT đầu ra: Số thuế mà doanh nghiệp thu từ khách hàng khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

Từ những thông tin này, cơ quan thuế sẽ tính toán số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp hoặc được hoàn lại, dựa trên sự chênh lệch giữa thuế đầu vào và thuế đầu ra.

Báo cáo thuế GTGT thường bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT, chứa thông tin về số thuế cần nộp hoặc hoàn lại.
 • Bảng kê các hóa đơn mua và bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Các phụ lục liên quan khác.

Việc lập báo cáo thuế GTGT đúng hạn và chính xác là rất quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ luật thuế và tránh các khoản phạt do vi phạm.

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là tài liệu mà doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân nộp cho cơ quan thuế để báo cáo về thuế TNCN, thường theo tháng hoặc quý. Thuế TNCN là loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân, như lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, đầu tư, hoặc chuyển nhượng tài sản.

Báo cáo thuế TNCN thường bao gồm:

 • Tờ khai thuế TNCN: Khai báo số thuế đã khấu trừ từ thu nhập của nhân viên và số thuế mà doanh nghiệp phải nộp.
 • Bảng kê thu nhập: Thông tin về các khoản thu nhập và mức thuế đã khấu trừ.
 • Chứng từ khấu trừ thuế: Bằng chứng về thuế TNCN đã khấu trừ.

Báo cáo thuế TNCN cần được nộp đúng thời hạn và chính xác để đảm bảo tuân thủ quy định về thuế và tránh các khoản phạt.

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là tài liệu mà các doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế để khai báo về thuế thu nhập doanh nghiệp, thường theo năm hoặc quý. Thuế TNDN là loại thuế đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý và các khoản giảm trừ.

Nội dung của báo cáo thuế TNDN thường bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN: Khai báo lợi nhuận, chi phí, và số thuế phải nộp.
 • Bảng kê doanh thu và chi phí: Chi tiết về nguồn doanh thu và các khoản chi phí.
 • Tài liệu phụ trợ: Như báo cáo tài chính và hợp đồng kinh doanh.

Báo cáo thuế TNDN phải được nộp đúng hạn để tuân thủ quy định và tránh bị phạt. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng để báo cáo chính xác và đầy đủ quy trình lập báo cáo thuế.

Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế chi tiết

Cách làm báo cáo thuế GTGT

Doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế VAT của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp, để chuẩn bị đúng mẫu báo cáo thuế phù hợp với phương pháp đó.

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế VAT theo tháng hoặc theo quý:

– Doanh nghiệp mới thành lập sẽ kê khai thuế VAT theo quý.

– Với doanh nghiệp đã hoạt động, nếu có phát sinh doanh thu, cách kê khai sẽ phụ thuộc vào doanh thu của năm trước:

 •   Nếu doanh thu dưới 50 tỷ, doanh nghiệp sẽ kê khai theo quý.
 •   Nếu doanh thu trên 50 tỷ, doanh nghiệp sẽ kê khai theo tháng.

Đối với phương pháp kê khai khấu trừ hoặc trực tiếp:

– Nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, phương pháp khấu trừ được áp dụng.

– Doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ đồng sẽ sử dụng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế VAT.

* Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị:

Kế khai theo phương pháp khấu trừ:

 • Kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT.
 • Bảng kê đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT.
 • Bảng kê đơn hàng hóa dịch vụ mua hàng theo mẫu số 01-2/GTGT.
 • Các phụ lục khác kèm theo nếu có.

Sử dụng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế: 

 • Trực tiếp trên GTGT: Tên khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT.
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tê kê khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT.
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra được trình bày theo biểu mẫu 04-1/GTGT.

Cách làm báo cáo thuế TNCN

Việc kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phụ thuộc vào hình thức kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT). Nếu doanh nghiệp kê khai thuế VAT theo quý, thì kê khai thuế TNCN cũng thực hiện báo cáo thuế theo quý.

Để kê khai thuế TNCN theo tháng, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng số tiền thuế TNCN phải nộp hàng tháng vượt quá 50 triệu đồng (VND). Nếu số thuế TNCN phải nộp dưới 50 triệu đồng mỗi tháng, thì doanh nghiệp sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

* Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị:

 • Kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN (áp dụng cho Doanh nghiệp chi trả tiền lương).
 • Kê khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN (áp dụng cho Doanh nghiệp trả vốn, chuyển chứng khoán).
 • Nếu trong tháng có số thuế TNCN phát sinh phải nộp trên 50 triệu đồng thì kê khai theo tháng; còn không có phát sinh thì không cần kê khai.
 • Mẫu báo cáo thuế TNCN áp dụng theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK-TNCN và 01/KK-XS, tùy theo loại hình doanh nghiệp và hình thức thức kinh doanh phù hợp.
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu 01/TTĐB kèm theo bảng kê hàng hoá và đơn hàng bán được vào mẫu 01-1/TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB.
 • Khai thuế tài nguyên môi trường thực hiện với cơ quan thuế theo mẫu 01-TAIN và 01/TBVMT.

Cách làm báo cáo thuế TNDN

Để kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp cần cung cấp đủ các chứng từ liên quan phát sinh trong năm.

Thông thường, báo cáo thuế TNDN được kê khai theo quý. Do đó, thời hạn nộp báo cáo thuế TNDN là vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên trong quý kế tiếp.

Thời hạn nộp báo cáo thuế

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo thuế đúng thời hạn để tránh bị phạt theo quy định của pháp luật. Vì vậy, bộ phận kế toán cần lập và kiểm tra báo cáo thuế trước hạn. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thông tin trong báo cáo đều chính xác và đầy đủ.

Thời hạn nộp báo cáo thuế phụ thuộc vào cách doanh nghiệp lựa chọn báo cáo theo tháng hoặc theo quý. Các mốc thời gian cụ thể như sau:

 • Báo cáo thuế theo tháng: Thời hạn cuối cùng để nộp tờ khai thuế và số thuế của doanh nghiệp là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 • Báo cáo thuế theo quý: Thời hạn nộp tờ khai thuế và số thuế là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý kế tiếp.

Doanh nghiệp hiện có thể nộp báo cáo thuế trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế – Tài chính, giúp việc nộp thuế trở nên tiện lợi hơn.

Lưu ý khi làm báo cáo thuế cho người mới bắt đầu

Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động, kể cả doanh nghiệp mới thành lập, đều phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo theo quý, theo tháng.

Trong trường hợp doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn trong kỳ, họ phải lập báo cáo chi tiết về việc sử dụng hóa đơn đó.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập và chưa có thông báo phát hành hóa đơn, thì không cần nộp báo cáo sử dụng hóa đơn.

Câu hỏi thường gặp 

Báo cáo thuế VAT nộp qua hình thức trực tuyến được không?

Các doanh nghiệp có thể nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Phương pháp trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, tiện lợi và giảm bớt thủ tục giấy tờ.

Để nộp báo cáo thuế VAT trực tuyến, bạn cần có tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Thuế và thực hiện các bước kê khai theo hướng dẫn. Việc nộp trực tuyến cũng đòi hỏi doanh nghiệp có chữ ký số hợp lệ để xác nhận thông tin.

Báo cáo thuế cuối năm gồm những gì với thuế thu nhập cá nhân?

Mẫu báo cáo thuế cuối năm đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thường bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN: Thể hiện tổng thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, và số thuế cần nộp. Mẫu tờ khai phổ biến là 02/QTT-TNCN.
 • Bảng kê các khoản giảm trừ: Bao gồm các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc, và các khoản khấu trừ khác.
 • Chứng từ khấu trừ thuế: Chứng minh số thuế đã khấu trừ từ thu nhập của nhân viên.
 • Giấy tờ liên quan khác: Như hợp đồng lao động và bảng lương.

Doanh nghiệp nào nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế?

Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế khi:

 • Mới thành lập: Thiếu kinh nghiệm trong quản lý và tuân thủ thuế.
 • Quy mô nhỏ và vừa: Không đủ nguồn lực để duy trì bộ phận kế toán chuyên trách.
 • Hoạt động kinh doanh phức tạp: Cần hỗ trợ để tránh rủi ro pháp lý.
 • Muốn tập trung vào hoạt động cốt lõi: Không muốn mất nhiều thời gian cho kế toán và thuế.
 • Có yêu cầu báo cáo thuế phức tạp: Đảm bảo báo cáo chính xác và đúng quy định.

Dịch vụ Kế toán, Báo cáo Thuế trọn gói tại The Smile

Với đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề về kế toán và đại lý thuế. The Smile tự hào khẳng định: Chúng tôi là một trong số ít những công ty được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế công nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề về dịch vụ kế toán, thành lập doanh nghiệp. Sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm với các nhân sự chủ chốt có hơn 10 – 15 năm kinh nghiệm, Công Ty Kế Toán The Smile đã cung cấp giải pháp và dịch vụ cho 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm).

Tổng quan về The Smile

The Smile là đơn vị có trên 17 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp – kế toán và báo cáo thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm báo cáo thuế cho kế toán mới bắt đầu. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Nếu khách hàng gặp phải những khó khăn trong quá trình kê khai thuế có thể nhờ đến sự hỗ trợ của The Smile. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tận tình để giúp khách hàng đạt được hiệu quả công việc tối đa. 

>> Xem thêm thông tin hay:

kinh doanh đồ ăn online

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá