Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế cho kế toán mới bắt đầu

huong-dan-lam-bao-cao-Thue-cho-nhan-vien-Ke-toan-moi-bat-dau-1
Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế cho kế toán mới bắt đầu

Hãy cùng The Smile tìm hiểu chi tiết cách làm báo cáo thuế cho người mới bắt đầu để bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo hiệu quả trong công việc. 

1. Danh sách các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp hàng tháng

1.1. Thuế GTGT

Kế khai theo phương pháp khấu trừ:

 • Kê khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT.
 • Bảng kê đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 01-1/GTGT.
 • Bảng kê đơn hàng hóa dịch vụ mua hàng theo mẫu số 01-2/GTGT.
 • Các phụ lục khác kèm theo nếu có.

Thuế giá trị gia tăng (hay còn là thuế VAT)

Thuế giá trị gia tăng (hay còn là thuế VAT) là loại thuế được áp dụng cho hầu hết với các loại hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp.

Sử dụng phương pháp trực tiếp để kê khai thuế: 

 • Trực tiếp trên GTGT: Tên khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT.
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tê kê khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT.
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra được trình bày theo biểu mẫu 04-1/GTGT.

1.2. Thuế thu nhập cá nhân

 • Kê khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN (áp dụng cho Doanh nghiệp chi trả tiền lương).
 • Kê khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN (áp dụng cho Doanh nghiệp trả vốn, chuyển chứng khoán).
 • Nếu trong tháng có số thuế TNCN phát sinh phải nộp trên 50 triệu đồng thì kê khai theo tháng; còn không có phát sinh thì không cần kê khai.
 • Báo cáo thuế TNCN áp dụng theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK-TNCN và 01/KK-XS, tùy theo loại hình doanh nghiệp và hình thức thức kinh doanh phù hợp.
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu 01/TTĐB kèm theo bảng kê hàng hoá và đơn hàng bán được vào mẫu 01-1/TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB.
 • Khai thuế tài nguyên môi trường thực hiện với cơ quan thuế theo mẫu 01-TAIN và 01/TBVMT.

Thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu là một loại thuế trực thu

Thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu là một loại thuế trực thu, được đánh vào một số cá nhân có thu nhập cao.

2. Hướng dẫn cách làm

Cách làm báo cáo thuế cần được thực hiện theo các bước như sau: 

2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sổ sách, chứng từ

 • Tờ khai thuế môn bài.
 • Ký hợp đồng thuê nhà hoặc thuê nhà để đặt trụ sở chính. Nếu thuê, phải kê khai thuế và tính phí; còn mượn nhà, không phải nộp thuế và không tính vào chi phí của doanh nghiệp. (Hướng dẫn học viên tính thuế thuê nhà sau khi học xong thuế GTGT, TNCN, TNDN).
 • Thực hiện thủ tục mở tài khoản công ty tại Ngân hàng để thực hiện giao dịch với đối tác.

Tiếp nhận hồ sơ, sổ sách, chứng từ là bước đầu tiên trong việc lập báo cáo thuế

Tiếp nhận hồ sơ, sổ sách, chứng từ là bước đầu tiên trong việc lập báo cáo

 • Tìm đơn vị đặt in hóa đơn.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán.
 • Kế toán hoặc trưởng phòng sẽ phân công công việc cụ thể cho bạn.
 • Bạn cần tiếp nhận các tờ giấy, sổ sách, chứng từ sau khi đã có biên bản giao nhận có xác nhận của Giám đốc công ty:
 • Nhận bàn giao Báo cáo tài chính và các sổ sách, chứng từ kế toán. Kiểm tra tài liệu để đảm bảo tính chính xác và đúng sai.
 • Báo cáo tài chính 
 • Tê khai thuế tháng (12 tháng), tờ khai quý (4 quý), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Các loại sổ sách (sổ tổng hợp, sổ chi tiết…).
 • Nhận chứng từ bao gồm:
 • Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra  (bản gốc).
 • Hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa…
 • Bảng kê thu, chi, nhập, xuất…
 • Chứng từ ngân hàng…

Kế toán thuế cần tuân thủ các thời hạn nộp báo cáo để tránh bị phạt, công việc thường được thiết lập sẵn theo lịch trình.

2.2. Thuế môn bài (Nộp theo năm)

 • Doanh nghiệp mới thành lập: 

Sau khi hoàn tất đăng ký thuế, doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh. Việc nộp thuế môn bài được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước của quận ( trung tâm) nơi doanh nghiệp hoạt động.

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà người nộp thuế  phải nộp định kỳ

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà người nộp thuế  phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư 

 • Doanh nghiệp đang hoạt động: 

Cần kê khai thuế môn bài phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 01 của năm nộp thuế.

2.3. Thuế giá trị gia tăng (VAT): (Áp dụng cho tổ chức kê khai theo phương pháp khấu trừ)

 • Kế khai thuế
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Thực hiện kê khai và lập báo cáo trong kỳ kê khai tiếp theo thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký thuế.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động: Phải lập báo cáo hàng quý đúng thời hạn, ngay cả khi không có phát sinh doanh thu trong quý. [Áp dụng theo luật Số: 8355 /BTC-TCT].
 • Hồ sơ kê khai thuế GTGT bao gồm: Tờ kê khai thuế GTGT quý; Bảng kê đơn bán hàng hóa, dịch vụ; Bảng kê hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trong quý và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định kê khai thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định kê khai thuế giá trị gia tăng theo thời gian quy định. 

 • Thuế GTGT

Trong kỳ kê khai, nếu có nghĩa vụ thuế phát sinh, doanh nghiệp phải thu số thuế đã tính vào Ngân sách nhà nước trước ngày 22 của quý tiếp theo tính thuế.

Số thuế phải nộp Kho bạc Nhà nước Công ty phải nộp thông qua chứng từ nộp tiền tự viết theo hệ thống phân loại của Ngân sách Nhà nước.

 • Quyết toán thuế GTGT

Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp phải lập tờ khai thuế GTGT tự khai

Thời hạn kê khai báo cáo: Nếu trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì phải tự khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25 tháng 01 của năm tiếp theo. Nếu không có nội dung điều chỉnh, thì cập nhật với báo cáo tài chính năm.

2.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Kế khai thuế

Doanh nghiệp tổng kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý chậm nhất là vào ngày thứ ba của quý tiếp theo.

Hồ sơ khai thuế TNDN bao gồm: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).

 • Thuế TNDN

Thời hạn nộp thuế TNDN chậm nhất là vào ngày thứ ba của quý khai báo.

Số thuế phải nộp Kho bạc Nhà nước do Công ty nộp thông qua chứng từ nộp tiền tự viết dựa trên hệ thống phân loại của Ngân sách Nhà nước.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu được đánh trên phần thu nhập dựa theo kết quả hoạt động sản xuất và hoạt động kinh doanh cuối cùng của một doanh nghiệp

 • Quyết toán thuế TNDN

Hàng năm, vào thời điểm kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp phải lập Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tự quyết toán.

Thời hạn kê khai: Đóng kèm với báo cáo tài chính năm.

Khi quyết toán dựa trên số liệu từ Báo cáo tài chính, nếu còn phải tính thuế TNDN, doanh nghiệp phải tính trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày quyết toán năm.

2.5. Báo cáo tài chính năm

Hệ thống sổ sách kế toán hoàn thiện, lập báo cáo tài chính hàng năm.

 • Hàng năm, sau khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp cần hoàn thành việc thiết lập hệ thống sổ sách kế toán và chuẩn bị báo cáo tài chính năm.
 • Thời hạn cuối báo cáo tài chính: Doanh nghiệp phải báo cáo tài chính trong vòng 90 ngày, tính từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Nơi nhận báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm cần được tổng hợp tại Chi cục thuế của quận ( trung tâm) nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính, cũng như sổ sách cho thống kê nhà nước.

Báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trong mỗi năm. 

Báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trong mỗi năm. 

2.6. Cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông báo cập nhật thông tin đăng ký thuế.

 • Khi có bất kỳ thay đổi thông tin nào trong hồ sơ đăng ký thuế đã đăng ký, người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (gửi thông tin lên Giấy chứng nhận đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày có sự thay đổi thông tin.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về trụ sở làm việc, dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế đã khai trước khi thay đổi trụ sở và không quyết toán thuế với cơ quan thuế (trừ khi thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế hàng năm).
 • Trong trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã thay đổi, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế mà Cơ quan thuế cấp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới cho người nộp thuế.

Khi có những thay đổi về thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế cần thông báo cho đơn vị quản lý trực tiếp trong thời gian quy định. 

Khi có những thay đổi về thông tin đăng ký thuế, người nộp thuế cần thông báo cho đơn vị quản lý trực tiếp trong thời gian quy định. 

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm báo cáo thuế dành cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực doanh nghiệp. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Nếu khách hàng gặp phải những khó khăn trong quá trình kê khai thuế có thể nhờ đến sự hỗ trợ của The Smile. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tận tình để giúp khách hàng đạt được hiệu quả công việc tối đa. 

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá