Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và cách tính mới nhất

dieu-kien-hoan-thue-gtgt-hang-xuat-khau
Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và cách tính mới nhất

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là ưu đãi của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu giảm bớt gánh nặng về thuế, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đồng thời việc hoàn thuế còn thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tiềm lực kinh tế. Hãy cùng The Smile tìm hiểu và cập nhật các thông tin mới nhất qua bài viết này nhé!

1. Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là gì?

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là một quyền lợi của các doanh nghiệp được nhà nước hoàn lại phần thuế đã nộp khi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Chính sách hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. 

Dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp, khi được xuất khẩu, sẽ chịu mức thuế suất 0%. Trong trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán thuế, hoàn trả sẽ được thực hiện tùy thuộc vào hai trường hợp sau đây:

 • Nếu doanh nghiệp chỉ thực hiện hoạt động xuất khẩu:

Doanh nghiệp sẽ được hoàn trả số thuế GTGT đã thanh toán tại cửa khẩu xuất khẩu theo tháng hoặc quý (tùy thuộc vào việc kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý). Tuy nhiên doanh nghiệp được miễn là số thuế GTGT đầu vào từ hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ vượt qua ngưỡng 300 triệu đồng. Trong trường hợp số thuế GTGT đầu vào từ hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu dưới 300 triệu đồng, số thuế này sẽ được khấu trừ vào tháng hoặc quý kế tiếp.

 • Nếu doanh nghiệp thực hiện cả hoạt động bán hàng nội địa và xuất khẩu:

Doanh nghiệp sẽ được hoàn trả thuế GTGT cho hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào từ chúng chưa được khấu trừ đủ khi vượt qua mức 300 triệu đồng. Việc hoàn trả này sẽ được thực hiện dựa trên tháng hoặc quý, tùy thuộc vào lịch kê khai thuế của doanh nghiệp.

dieu-kien-hoan-thue-hang-xuat-khau

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

2. Quy định về chính sách hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Các quy định về chính sách thuế nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng cạnh tranh và nâng cao tăng trưởng trên thị trường. Để xác định xem doanh nghiệp có được hưởng chính sách hoàn thuế hay không, điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu là gì thì hãy tham khảo thông tin bên dưới nhé!

Quy trình hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Quy trình hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

2.1 Đối tượng được hoàn thuế

Doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp có hàng hóa ủy thác cho bên khác xuất khẩu.
 • Doanh nghiệp ký hợp đồng với bên nước ngoài để gia công hàng hóa xuất khẩu.
 • Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, vật tư để thực hiện công trình ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp bán hàng hóa cho bên nước ngoài mà không cần vận chuyển ra khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế trong hai trường hợp sau:

 • Hàng hóa được nhập khẩu, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài.
 • Xuất khẩu hàng hóa mà không thực hiện thủ tục hải quan tại địa bàn hoạt động của mình.

2.2 Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Để có thể được khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu. Thì doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu sau:

 • Nếu doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ từ 300 triệu trở lên trong tháng hoặc quý sẽ được hoàn lại thuế GTGT.
 • Nếu số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ không đủ 300 triệu đồng trong tháng hoặc quý thì doanh nghiệp sẽ được khấu trừ vào tháng hoặc quý sau.
 • Nếu doanh nghiệp cùng lúc bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và xuất khẩu, phải phân biệt số thuế GTGT đầu vào dùng cho việc xuất khẩu và việc bán trong nước.

Để xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu khi không thể hạch toán riêng, doanh nghiệp có thể áp dụng công thức sau:

Số thuế GTGT xuất khẩu = Doanh thu hàng xuất khẩu/Tổng doanh thu kỳ hoàn thuế trước đó đến kỳ yêu cầu hoàn thuế hiện tại

2.3 Các trường hợp được hoàn thuế đầu vào GTGT hàng xuất khẩu

Cơ sở kinh doanh muốn khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

 • Có hóa đơn GTGT của các loại hàng hóa, dịch vụ mua vào. Hoặc có chứng từ thuế GTGT khi nhập khẩu.
 • Có chứng từ thanh toán không qua tiền mặt, trừ khi mua lẻ hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Ngoài ra, với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu còn cần có các chứng từ sau:

 • Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ với bên nước ngoài.
 • Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Tờ khai hải quan.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Thủ tục hoàn thuế là các bước mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải thực hiện để được nhận lại số tiền thuế được khấu trừ. 

Khi muốn hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng bán, gia công cho bên nước ngoài kèm theo hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý (nếu có).
 • Tờ khai hải quan cho các mặt hàng xuất khẩu cần làm thủ tục hải quan.
 • Hóa đơn bán hàng, hóa đơn chứng từ thương mại hoặc hóa đơn gia công.
 • Chứng từ chứng minh thanh toán qua ngân hàng công ty.

Lưu ý:

Không cần tờ khai hải quan cho các trường hợp sau:

 • Xuất khẩu phần mềm qua điện tử, nếu có chứng từ xác nhận bên mua nhận được hàng theo luật thương mại điện tử.
 • Xây lắp công trình ở nước ngoài hoặc khu phi thuế quan.
 • Cung cấp điện nước, văn phòng phẩm, hàng hóa sinh hoạt cho doanh nghiệp chế xuất.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thỏa mãn điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu doanh nghiệp cần thực hiện quy trình hoàn thuế GTGT xuất khẩu theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng/quý;

Bước 2: Doanh nghiệp cần hoàn tất các thủ tục sau:

 • Kiểm tra hồ sơ/chứng từ
 • Tính số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn theo mục III
 •  Điền số thuế vào chỉ tiêu số 42 
 • Nộp tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT qua trang thuế điện tử;

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và gửi lên cơ quan thuế. Sau đó, thực hiện bổ sung hồ sơ/chứng từ khi cơ quan thuế yêu cầu.

Thủ tục hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Thủ tục hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

4. Cách tính số thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu được hoàn theo tháng?

Ngoài việc xác định điều kiện hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu, thì doanh nghiệp cũng cần xác định số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu khi chưa khấu trừ hết tháng thì doanh nghiệp áp dụng công thức sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ = Thuế GTGT đầu ra bán trong nước – Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng

Đối với các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa để xuất khẩu, số thuế GTGT đầu vào được hoàn sẽ xác định theo công thức:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng x Tỷ lệ % doanh thu xuất khẩu/ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

Lưu ý:

 • Cơ sở kinh doanh chỉ được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý nếu số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã phân bổ là từ 300 triệu đồng trở lên;
 • Nếu số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là dưới 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh phải chuyển sang kỳ tính thuế sau để xét hoàn thuế.
Cách tính thuế GTGT hàng xuất khẩu

Cách tính thuế GTGT hàng xuất khẩu

Qua bài viết trên, The Smile đã cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và một số lưu ý trong quá trình thực hiện thủ tục. Nếu bạn cần đơn vị để Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể hoặc tư vấn Dịch vụ thành lập công ty TP.HCMDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ với The Smile ngay nhé!

>>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì?

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Các bút toán & Cách hạch toán Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

>>>>Xem thêm: Cách nộp thuế môn bài qua mạng & ngân hàng đầy đủ mới nhất

dieu-kien-hoan-thue-gtgt-hang-xuat-khau

Công ty dịch vụ kế toán ThesmileCác dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá