Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT cập nhật mới nhất [2023]

danh-muc-hang-hoa-duoc-giam-thue-nam-2023
Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT cập nhật mới nhất [2023]

Nếu bạn đang tìm hiểu về danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023 thì hãy cùng The Smile tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023 còn 8%

Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023 từ 10% được giảm xuống còn 8% áp dụng với các nhóm hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, danh mục sẽ ngoại trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định chi tiết tại các phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023

Chính sách hoàn thuế năm 2023

Bên cạnh đó, theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, các loại hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 1 điều này sẽ được hưởng mức thuế suất GTGT giảm từ 10% xuống còn 8%. Và ngoài ra doanh nghiệp còn được giảm tại tất cả các khâu từ nhập khẩu, sản xuất, gia công đến kinh doanh thương mại. 

Đối với việc bán ra mặt hàng than được khai thác (bao gồm cả trường hợp than sau đó được sàng tuyển và phân loại theo quy trình khép kín trước khi bán ra). Trường hợp này sẽ không thuộc danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023 theo quy định. Tuy nhiên, đối với các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra, không áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than theo quy định của Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định này.

Ngoài ra, Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, nếu hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại các Phụ lục I, II và III của Nghị định này đã được miễn thuế GTGT. Hoặc áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo Luật Thuế GTGT thì sẽ không được hưởng mức thuế suất GTGT giảm mà vẫn tuân theo quy định của Luật Thuế GTGT.

2. Thời điểm xác định thuế GTGT

Bên cạnh việc nắm rõ danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023 thì thời điểm xác định thuế GTGT cũng rất quan trọng. Thời điểm này sẽ phụ thuộc vào loại hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể tóm tắt như sau:

 • Đối với dịch vụ bán hàng hóa, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa giữa người mua và người bán.
 • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm thiết lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
 • Đối với dịch vụ cung cấp điện, nước sạch, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ đo để ghi trên hóa đơn tính tiền
 • Đối với mô hình hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm hạch toán nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.
 • Đối với hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt (bao gồm cả đóng tàu), thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm hạch toán nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành
 • Đối với chuỗi cung ứng hàng hóa nhập khẩu, thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm Hải quan quyết toán thuế nhập khẩu
danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023

Thời điểm xác định thuế GTGT

3. Các bước tra cứu và xác định mặt hàng được giảm mức thuế suất GTGT còn 8%

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm mức thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Để tra cứu và xác định danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023, bạn có thể thực hiện theo hai trường hợp sau:

3.1 Trường hợp đơn vị đã nắm được mã ngành của các loại hàng hóa, dịch vụ cần xuất hóa đơn

Đối các doanh nghiệp đã nắm đã mã ngành của mình thì dùng chức năng tìm kiếm trong excel (CTRL + F): Kiểm tra, so sánh mã ngành của mặt hàng cần xuất hóa đơn với các mã ngành được liệt kê chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP. 

 • Nếu mã ngành của mặt hàng thuộc một trong 3 phụ lục này => Mặt hàng, dịch vụ không được hưởng chính sách giảm thuế mới năm 2023 => Xuất hóa đơn với mức thuế suất cũ.
 • Nếu mã ngành của mặt hàng không thuộc bất kỳ phụ lục nào => Đơn vị được áp dụng giảm thuế từ 10% xuống 8% => Xuất hóa đơn giảm thuế với mức thuế suất 8%.

3.2 Trường hợp đơn vị không nắm được mã ngành của các loại hàng hóa, dịch vụ cần xuất hóa đơn

Nếu doanh nghiệp đã nắm rõ danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023 nhưng không nắm được rõ mã hàng hóa, dịch vụ thì dưới đây là chi tiết các bước nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tháo gỡ được những khó khăn bất cập trong việc xác định hàng hóa, dịch vụ:

 • Bước 1: Lập danh sách các mặt hàng, dịch vụ mà bạn đang kinh doanh hoặc quan tâm
 • Bước 2: Tra cứu mã ngành nghề tương ứng với các mặt hàng, dịch vụ đó theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục hàng hóa, dịch vụ và mã số thuế theo Phân loại hàng hóa Việt Nam
 • Bước 3: So sánh mã ngành nghề tra được ở bước 2 với các mã ngành nghề được quy định và cập nhật chi tiết tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Lưu ý: 

 • Nếu mã ngành nghề của mặt hàng, dịch vụ nằm trong một trong ba phụ lục này, thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023. Bên cạnh đó, mặt hàng, dịch vụ này vẫn phải chịu mức thuế suất là 10%. 
 • Nếu mã ngành nghề của mặt hàng, dịch vụ không nằm trong bất kỳ phụ lục nào, thì mặt hàng, dịch vụ đó được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023, với mức thuế suất là 8%.

Cách tra cứu thuế GTGT năm 2023

Bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm hóa đơn điện tử uy tín và tiện lợi như MISA, EasyInvoice, EMC, KAKE,…để có thể tra cứu online miễn phí các mặt hàng, mã ngành được giảm thuế GTGT.

4. Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% được tổ chức thực hiện như thế nào?

Để thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023 cần làm các bước sau:

 • Bước 1: Kê khai các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Phụ lục IV của Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Hạn gửi mẫu kê khai này đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023. 
 • Bước 2: Xuất hóa đơn điện tử cho các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế. Trên hóa đơn điện tử, phải ghi rõ mức thuế suất GTGT là 8% và ghi chú “Đã giảm … (ghi rõ số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT” tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ”.
 • Bước 3: Kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 8% cho các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế. Thời hạn kê khai và nộp thuế GTGT là trước ngày 20 tháng kế tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023

Cách thực hiện giảm giá thuế GTGT

Nhằm ổn định cung cầu và giá cả thị trường (giá chưa có thuế GTGT) của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống 8% và đưa ra danh mục hàng hóa được giảm thuế gtgt năm 2023 từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023, các giải pháp được đưa ra tập trung vào các đối tượng này. Nếu có khó khăn trong việc thực hiện, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn, giải quyết.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đang trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Qua bài viết trên The Smile đã cung cấp cho bạn các thông tin về danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023. Hy vọng bài viết trên có thể cung cấp đầy đủ kiến thức và giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về thuế GTGT. Nếu bạn đang có ý định Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể hoặc đang tìm kiếm Dịch vụ thành lập công ty TP.HCMDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ ngay The Smile để được tư vấn nhé!

>>>>Xem thêm: Thuế giá trị gia tăng là gì?

>>>>Xem thêm: Báo cáo thuế gồm những gì?

>>>>Xem thêm: Thuế VAT, GTGT hiện nay là bao nhiêu %? Cập nhật mới nhất

>>>>Xem thêm: Khấu trừ thuế GTGT là gì? Điều kiện và Nguyên tắc khấu trừ đầu vào

 

danh-muc-hang-hoa-duoc-giam-thue-gtgt-nam-2023

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá