Cách thay đổi, sửa thông tin Mã số thuế cá nhân Online

thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân
Cách thay đổi, sửa thông tin Mã số thuế cá nhân Online

Thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân là một trong những vấn đề quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc nộp thuế và quản lý tài chính cá nhân. Trong bài viết này The Smile sẽ hướng dẫn bạn về quy trình và những lưu ý quan trọng khi thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân nhé!

1. Hướng dẫn cách thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân

Trường hợp mã số thuế thu nhập cá nhân bị sai tên, sai thông tin mã số thuế cá nhân, bạn cần thực hiện thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân. Để giúp bạn thực hiện việc này một cách nhanh chóng và thuận lợi, bạn có thể tham khảo các bước sau đây:

1.1 Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thay đổi thông tin MST

Để thay đổi thông tin mã số thuế (MST) và ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện việc này, hồ sơ cá nhân cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền của cá nhân cho doanh nghiệp về việc đăng ký người phụ thuộc.
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu (trường hợp từ 14 tuổi trở lên) không cần công chứng.
 • Bản giao giấy khai sinh/hộ chiếu (trường hợp dưới 14 tuổi).

Cách đăng ký:

 • Đăng nhập vào trang thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn.
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT”.
 • Chọn “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”.
 • Chọn “Đăng ký thuế” rồi điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc.
 • Nhập thông tin cá nhân cần đăng ký: điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các tiêu thức như sau:

>> Cột “MST của người phụ thuộc”: nếu đã có MST thì điền vào, không có thì để trống cột này.

>> Cột “Thời gian giảm trừ”:

          + “Từ tháng”: điền từ tháng muốn đăng ký giảm trừ người phụ thuộc.

+ “Đến tháng”: điền thời gian kết thúc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc hoặc có thể để trống nếu chưa xác định thời điểm.

thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online

Văn bản ủy quyền của cá nhân cho doanh nghiệp về việc đăng ký người phụ thuộc

1.2 Trường hợp cá nhân tự đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế (MST)

Để tự đăng ký thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân, bạn có thể liên hệ trực tiếp tại Chi cục Thuế quản lý.

Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký thay đổi MST: Bạn cần điền đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định của cơ quan thuế. 
 • Giấy tờ khác liên quan: Là các giấy tờ cá nhân như CMND, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc các tài liệu khác mà cơ quan thuế yêu cầu.

2. Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN khi đổi từ CMND qua CCCD

Khi bạn quyết định chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD), việc thay đổi thông tin đăng ký thuế Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ thuế.

2.1 Thay đổi thông tin trực tiếp tại cơ quan thuế

Theo Khoản 2, 3 Điều 36, Luật Quản lý thuế 2019, bạn có thể thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân khi chuyển từ CMND sang CCCD bằng cách thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị các giấy tờ bao gồm: CMND cũ, CCCD mới và biểu mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Điền đầy đủ vào biểu mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Gửi biểu mẫu thay đổi thông tin đăng ký thuế, bản sao CMND cũ và CCCD mới tới cơ quan thuế địa phương thông qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp.
 • Theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký thuế. 
 • Sau khi yêu cầu được xử lý thành công, bạn sẽ nhận được xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.
thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online t

Cá nhân thực hiện đầy đủ thủ tục thay đổi CMND sang CCCD

2.2 Hướng dẫn cập nhật thông tin thông qua tổ chức chi trả thuế

Để thực hiện việc thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân online thông qua tổ chức chi trả thuế, cá nhân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thuế.
 • Bản sao hợp lệ của các giấy tờ có sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc của người phụ thuộc.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn thực hiện đăng ký cập nhật thông tin theo bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào trang điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và tiến hành đăng ký thay đổi thông tin trên tờ khai số 05-ĐK-TH-TCT.
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành tờ khai, người nộp thuế cần ký số điện tử và nộp tờ khai. Người nộp thuế cũng cần gửi bản sao căn cước công dân không cần chứng thực đến cơ quan thuế mà công ty đang quản lý.

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan thuế sẽ cập nhật thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế trong vòng 3 ngày làm việc. Sau đó, cơ quan thuế sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã được cập nhật thông tin.

Ngoài ra, cơ quan chi trả thu nhập có nghĩa vụ tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân và ghi vào Tờ khai đăng ký thuế, sau đó gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

3. Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc và tra cứu kết quả

Để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn khi đăng ký người phụ thuộc khi thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân, bạn cần nắm rõ quy trình và các bước thực hiện.

3.1 Cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc

Để đăng ký người phụ thuộc và tra cứu kết quả trong trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thuế, bạn có thể thực hiện như sau:

 • Đăng nhập vào trang web: https://thuedientu.gdt.gov.vn.
 • Chọn “Đăng ký mới/thay đổi thông tin của cá nhân qua cơ quan chi trả”.
 • Chọn “20-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập”.
 • Chọn “Đăng ký thuế” rồi điền đầy đủ thông tin của người phụ thuộc.
 • Điền thông tin của cá nhân cần đăng ký vào đầy đủ các  mục như sau:

>> Cột “MST của người phụ thuộc”: nếu cá nhân đã có mã số thuế thì điền vào, không có thì để trống cột này;

>> Cột “Thời gian giảm trừ”:

+ “Từ tháng”: điền từ tháng muốn đăng ký giảm trừ người phụ thuộc;

+ “Đến tháng”: điền thời gian kết thúc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc hoặc có thể để trống nếu chưa xác định thời điểm.

3.2 Trường hợp cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc

Nếu cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc thì liên hệ trực tiếp tại Chi cục Thuế quản lý.

Hồ sơ đăng ký cần chuẩn bị bao gồm:

 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên (không cần công chứng);
 • Bản sao giấy khai sinh của người phụ thuộc dưới 14 tuổi (không cần công chứng);
 • Mẫu 20-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế.

4. Chậm hoặc không thông báo thông tin thay đổi MST cá nhân bị phạt thế nào ?

Nếu cá nhân không thông báo thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân đến cơ quan thuế hoặc thông báo chậm, có thể có các hình thức phạt tùy thuộc vào quy định của pháp luật Dưới đây là một số hình phạt phổ biến có thể áp dụng:

 • Phạt cảnh cáo khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày, nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế. Hoặc từ quá thời gian quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế​​ .
 • Phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng ​​khi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
 • Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng khi ​​thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. 
thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân

Nếu cá nhân không thông báo thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân bị phạt tuỳ vào mức độ

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân. Nếu bạn đang tìm dịch vụ Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Cá Thể, Dịch vụ thành lập doanh nghiệpDịch vụ kế toán trọn gói, hãy liên hệ với The Smile để được hỗ trợ nhé!

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn cập nhật CCCD cho mã số thuế cá nhân trực tuyến

>>>>Xem thêm: Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Khi nào cần đóng & mức đóng cụ thể

>>>>Xem thêm: Chi tiết cách tra mã số thuế cá nhân nhanh

>>>>Xem thêm: Chi tiết cách tự quyết toán thuế TNCN online cho Freelancer

 

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá