Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay

Home (15)
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay

Có thể nhiều người đã biết rằng người lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân, và trong trường hợp có số thuế nộp thừa, số tiền đó có thể được chuyển sang kỳ thuế sau hoặc được hoàn thuế khi có yêu cầu. Dưới đây là các điều kiện, thủ tục, cách tính và thời gian hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân cho năm 2023.

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là quá trình trả lại số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp cho cơ quan thuế, khi số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế thực tế phải đóng. Điều này thường xảy ra khi người đóng thuế có các khoản giảm trừ, miễn thuế, hoặc các khoản thuế đã được trả trước đó, dẫn đến số thuế thực tế phải đóng ít hơn số tiền đã nộp trước đó.

Cách làm hoàn thuế thu nhập cá nhân thường bắt đầu sau khi người đóng thuế đã nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế và đã được xác nhận. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xem xét các thông tin và tài liệu liên quan để xác định xem người đóng thuế có quyền được hoàn thuế hay không. Nếu số tiền đã nộp thuế vượt quá số thuế thực tế phải đóng, người đóng thuế có thể yêu cầu hoàn lại số tiền đó từ cơ quan thuế.

Quy trình hoàn thuế có thể khác nhau tùy theo quy định thuế của từng quốc gia hoặc khu vực. Để hoàn thuế thu nhập cá nhân, người đóng thuế thường cần nộp đơn yêu cầu hoàn thuế và cung cấp các tài liệu và chứng từ liên quan để chứng minh quyền lợi hoàn thuế của mình. Cơ quan thuế sẽ xem xét và xử lý đơn yêu cầu hoàn thuế và sau đó chuyển trả số tiền hoàn lại cho người đóng thuế.

2. Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân, điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể khác nhau tùy theo quy định thuế của từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, dưới đây là một số điều kiện chung thường áp dụng:

 • Đã nộp báo cáo thuế: Người đóng thuế cần đã nộp đầy đủ báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quy định của cơ quan thuế.
 • Số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế thực tế phải đóng: Người đóng thuế chỉ được hoàn thuế nếu số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế thực tế phải đóng. Điều này có thể xảy ra khi người đóng thuế được hưởng các khoản giảm trừ, miễn thuế hoặc đã trả trước một số thuế.
 • Các yếu tố đủ điều kiện: Người đóng thuế phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cụ thể được quy định, chẳng hạn như độ tuổi, tình trạng hôn nhân, số lượng người phụ thuộc, hoặc quốc tịch.
 • Cung cấp tài liệu và chứng từ: Người đóng thuế cần cung cấp đầy đủ các tài liệu và chứng từ liên quan để chứng minh quyền lợi hoàn thuế của mình, chẳng hạn như biên lai thuế, hợp đồng lao động, chứng từ về khoản giảm trừ, và các thông tin tài chính khác.
 • Tuân thủ quy định thuế: Người đóng thuế cần tuân thủ các quy định thuế và không vi phạm các quy tắc và quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

3. Công thức tính số tiền thuế TNCN được hoàn lại

Theo Khoản 2 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, có hai cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

 • Phương pháp 1: Đối với những người lao động đã ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp chi trả thu nhập và quyết toán thuế, quá trình hoàn thuế TNCN phải được thực hiện thông qua tổ chức hoặc doanh nghiệp đó.
 • Phương pháp 2: Đối với những người lao động không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế, họ phải tự quyết toán thuế TNCN và tự yêu cầu hoàn thuế TNCN trực tiếp từ cơ quan thuế. Phương pháp này áp dụng cho những người lao động có thu nhập từ hai nguồn trở lên.

Về điều kiện ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), được xác định như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, chỉ từ một tổ chức, doanh nghiệp và đang làm việc tại thời điểm tổ chức doanh nghiệp đó thực hiện quyết toán thuế TNCN cuối năm. Thậm chí, ngay cả khi cá nhân chưa làm việc trong 12 tháng trong năm dương lịch, điều kiện ủy quyền vẫn áp dụng.
 • Trong trường hợp cá nhân được chuyển từ tổ chức, doanh nghiệp cũ sang tổ chức, doanh nghiệp mới do sự chuyển đổi, hợp nhất, sát nhập, chia, tách hoặc tổ chức, doanh nghiệp cũ và tổ chức, doanh nghiệp mới thuộc cùng một hệ thống như tập đoàn, công ty mẹ, con, trụ sở chính, chi nhánh, tổng công ty, cá nhân vẫn được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, doanh nghiệp mới.
 • Trong trường hợp cá nhân có thu nhập vãng lai từ nơi khác, với thu nhập hàng tháng trung bình trong năm không vượt quá 10.000.000đ và đã được khấu trừ thuế TNCN 10%, nếu không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập vãng lai này, cá nhân không cần quyết toán thuế đối với phần thu nhập đó và có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp khác quyết toán thay mình.

4. Hồ sơ cần thiết cho việc hoàn nộp thừa 

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 02/QTT-TNCN)
 • Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (mẫu số 02-1BK-QTT-TNCN)
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú
 • Bản chụp hợp đồng lao động

5. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 

5.1. Trường hợp ủy quyền cho doanh nghiệp:

Khi người lao động ủy quyền cho doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế TNCN, họ cần điền đầy đủ thông tin vào giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN và gửi nó cho công ty nơi họ nhận thu nhập. Dưới đây là hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân

5.2. Trường hợp người lao động tự quyết toán và hoàn thuế TNCN:

Khi quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân, người lao động có thể tự quyết toán và hoàn thuế TNCN mà không thông qua doanh nghiệp. Có hai cách thực hiện quy trình này:

5.2.1. Cách 1: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý: 

Người lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Chi cục Thuế quản lý hoặc Chi cục Thuế tại địa phương mà họ đang cư trú.

5.2.2. Cách 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN online: 

Người lao động có thể thực hiện quy trình hoàn thuế TNCN trực tuyến qua internet. 

 • Bước 1: Truy cập vào trang web https://canhan.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản của mình (nếu chưa có tài khoản, có thể đăng ký trực tiếp trên trang web này). 
 • Bước 2: Điền thông tin vào tờ khai quyết toán thuế TNCN 02/QTT-TNCN (theo Thông tư TT80/2021) trực tuyến hoặc tạo file XML từ phần mềm HTKK và nộp file XML đã kê khai. 
 • Bước 3: Chọn “Nộp tờ khai” và nhập mã kiểm tra để xác nhận việc nộp tờ khai.  Bước 4: Đính kèm các tài liệu phụ lục như chứng từ khấu trừ thuế, hợp đồng lao động và chờ thông báo phản hồi từ cơ quan thuế.

6. Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động phụ thuộc vào loại hồ sơ và quy trình xử lý. Dưới đây là thời gian nhận được tiền hoàn thuế TNCN theo từng trường hợp:

6.1. Hoàn thuế trước kiểm tra sau:

 • Hồ sơ thuộc loại này được xem xét và xử lý trước khi có quá trình kiểm tra từ cơ quan thuế.
 • Thời gian nhận tiền hoàn thuế TNCN là 6 ngày làm việc.

6.2. Kiểm tra trước hoàn thuế sau:

 • Hồ sơ thuộc loại này sẽ được cơ quan thuế kiểm tra trước khi tiến hành hoàn thuế.
 • Thời gian nhận tiền hoàn thuế TNCN là 40 ngày làm việc.

Trên đây là các đối tượng và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023 mà các bạn cần nắm. Việc hoàn thuế có đôi khi khá phức tạp, nếu bạn đang thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kế toán và thuế về các chủ đề như tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân, quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân hay quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân… Hãy liên hệ với dịch vụ kế toán thuế The Smile để được hướng dẫn chi tiết.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá