Truy thu thuế là gì? Cá nhân kinh doanh online bị truy thu thuế khi nào?

truy thu thuế là gì
Truy thu thuế là gì? Cá nhân kinh doanh online bị truy thu thuế khi nào?

Khi bắt đầu kinh doanh online, có rất nhiều thủ tục và quy định pháp lý mà chủ doanh nghiệp cần phải nắm rõ để tránh việc vi phạm pháp luật. Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất là về việc truy thu thuế. Vậy truy thu thuế là gì? Cá nhân kinh doanh online bị truy thu thuế khi nào? Hãy cùng The Smile tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Tóm tắt ý chính

 • Truy thu thuế là quá trình kiểm tra và thu hồi số tiền thuế chưa nộp hoặc đã nộp nhưng vẫn còn thiếu theo quy định của pháp luật. 
 • Các cá nhân kinh doanh online phải đóng thuế theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu không tuân thủ quy định, cá nhân kinh doanh online sẽ bị truy thu thuế.
 • Các cá nhân kinh doanh online cần đóng ba loại thuế là thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng để tránh bị truy thu 
 • Thời hạn tối đa để truy thu thuế là 10 năm kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Quá thời hạn này, người bị truy thu sẽ không bị phạt nhưng vẫn phải nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước.  

Truy thu thuế là gì?

Truy thu thuế là quá trình kiểm tra và thu hồi số tiền thuế chưa nộp hoặc đã nộp nhưng vẫn còn thiếu theo quy định của pháp luật. Đây là một biện pháp quản lý thuế của Nhà nước nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và công bằng trong việc đóng góp thuế của các cá nhân và doanh nghiệp. Những lý do bị truy thu thuế bao gồm:

 • Cá nhân/ doanh nghiệp không kê khai thu nhập và không thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Cá nhân/ doanh nghiệp không báo cáo đầy đủ tất cả thu nhập trong năm tính thuế

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Thuế, các cá nhân kinh doanh online cũng phải đóng thuế theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu không tuân thủ quy định, cá nhân kinh doanh online cũng sẽ bị truy thu thuế.

truy thu thuế là gì

Cá nhân kinh doanh online bị truy thu thuế khi nào?

Cá nhân kinh doanh online sẽ bị truy thu thuế trong các trường hợp sau:

1. Không đăng ký hoạt động kinh doanh

Theo quy định của pháp luật, mọi hoạt động kinh doanh đều phải được đăng ký và cấp giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, có nhiều cá nhân kinh doanh online không tuân thủ quy định này và tiến hành kinh doanh mà không có giấy phép. Trong trường hợp này, cá nhân đó sẽ bị xử lý vi phạm và bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

2. Không khai báo thuế đúng quy định

Các cá nhân kinh doanh online cũng phải tuân thủ quy định về khai báo thuế đúng quy định. Nếu không khai báo đầy đủ hoặc có dấu hiệu gian lận thuế, cá nhân sẽ bị xử lý vi phạm và bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

3. Không nộp thuế đúng quy định

Các cá nhân kinh doanh online cũng phải nộp thuế đúng quy định của pháp luật. Nếu không nộp đầy đủ hoặc có dấu hiệu trốn thuế. Các cá nhân trốn thuế sẽ bị xử lý vi phạm và bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

truy thu thuế là gì

Truy thu các loại thuế nào?

Các cá nhân kinh doanh online sẽ bị truy thu các loại thuế sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân: Đây là loại thuế áp dụng cho các cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh online. Các cá nhân này phải khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định của pháp luật.
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đây là loại thuế áp dụng cho các hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ. Các cá nhân kinh doanh online cũng phải tuân thủ quy định về VAT khi thực hiện giao dịch trên mạng.
 • Lệ phí môn bài: Mỗi cá nhân tham gia kinh doanh online phải nộp lệ phí môn bài cho cơ quan thuế địa phương. 
truy thu thuế thu nhập cá nhân là gì

Thời gian truy thu thuế cá nhân trong bao lâu?

Thời gian truy thu thuế cá nhân sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, theo khoản 6 Điều 8 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, thời hạn tối đa để truy thu thuế là 10 năm kể từ ngày kết thúc năm tính thuế. Cụ thể như sau:

1. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế: 

 • Khi quá thời hạn 10 năm, người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước. 
 • Trong trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, số tiền đã trốn, tiền phạt chậm nộp trong toàn bộ thời gian về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. 

2. Thời hạn truy thu thuế: 

 • Áp dụng đối với các khoản thuế theo pháp luật về thuế và khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự khai, tự nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Đối với các khoản thu từ đất đai hoặc khoản thu khác thì cơ quan có thẩm quyền xác định thời hạn truy thu theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan nhưng không ít hơn thời hạn truy thu theo quy định trên.
truy thu thuế là gì

Trường hợp nào bị truy thu thuế?

Các cá nhân kinh doanh online sẽ bị truy thu thuế trong các trường hợp sau:

 • Không tuân thủ quy định về đăng ký hoạt động kinh doanh.
 • Không tuân thủ quy định về khai báo thuế đúng quy định.
 • Không tuân thủ quy định về nộp thuế đúng quy định.
 • Có dấu hiệu gian lận thuế hoặc trốn thuế.
 • Không tuân thủ quy định về giấy tờ, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong các trường hợp này, các cá nhân kinh doanh online sẽ bị xử lý vi phạm và bị truy thu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Quy định xử lý hành vi trốn thuế của cá nhân kinh doanh online

Hành vi trốn thuế là một trong những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế. Do đó, pháp luật có quy định rõ về việc xử lý hành vi trốn thuế của cá nhân kinh doanh online như sau.

Xử phạt vi phạm hành chính

Theo Điều 17 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định về việc xử phạt đối với hành vi trốn thuế cụ thể như sau:

 • Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định này;
  • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy định tại Điều 16 Nghị định này;
  • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
  • Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;
  • Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;
  • Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế;
  • Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định này;
 • Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;
 • Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này mà có một tình tiết tăng nặng.
 • Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có hai tình tiết tăng nặng.
 • Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này có 3 tình tiết tăng nặng trở lên.
truy thu thuế là gì

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân kinh doanh online còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu gian lận thuế hoặc trốn thuế. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý theo các hình thức như tù chung thân, tù từ 7 năm đến 20 năm hoặc án treo.

 tiền thuế truy thu là gì

Giải đáp các thắc mắc về việc truy thu thuế

Một số câu hỏi thường gặp về truy thu thuế online bao gồm: 

Thẩm quyền về truy thu thuế

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền truy thu thuế bao gồm:

 • Cục thuế;
 • Chi cục thuế;
 • Tổng Cục thuế;
 • Cục hải quan;
 • Tổng cục hải quan;
 • Chi cục hải quan (đối với loại hàng hóa xuất nhập khẩu).

Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh online đăng ký hoạt động kinh doanh. Các cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân để đưa ra quyết định truy thu thuế.

Cơ quan nào có thẩm quyền truy thu thuế?

Cơ quan có thẩm quyền truy thu thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân kinh doanh online đăng ký hoạt động kinh doanh. Nếu cá nhân kinh doanh online không có địa chỉ đăng ký kinh doanh cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ là cơ quan thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú. Các cơ quan này bao gồm:

 • Cục thuế;
 • Chi cục thuế;
 • Tổng Cục thuế;
truy thu thuế là gì

Nộp chậm tiền thuế sẽ xử lý như thế nào?

Nếu cá nhân kinh doanh online nộp chậm tiền thuế, các nhân sẽ bị xử lý vi phạm và bị áp dụng các biện pháp xử lý như sau:

 • Nộp tiền thuế chậm: Các cá nhân kinh doanh online sẽ bị áp dụng mức phạt 0,05% số tiền thuế chậm mỗi ngày (dựa trên số tiền phạt).
 • Không nộp tiền thuế: Đối với các cá nhân trốn thuế sẽ bị xử lý vi phạm và bị truy thu thuế theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ Kế toán thuế uy tín tại The Smile

Để tránh việc bị truy thu thuế và xử lý vi phạm hành chính, các cá nhân kinh doanh online cần tuân thủ quy định về thuế đúng quy định. Để giúp các cá nhân này có thể tuân thủ quy định về thuế một cách hiệu quả, The Smile cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín và chuyên nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thuế. Công Ty Kế Toán The Smile cam kết sẽ giúp các cá nhân kinh doanh online tuân thủ quy định về thuế một cách chính xác và hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cá nhân trong việc khai báo thuế, nộp thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Truy thu thuế là quá trình kiểm tra và thu hồi số tiền thuế chưa nộp hoặc đã nộp không đúng theo quy định của pháp luật. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về nghĩa vụ nộp thuế của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thuế và kế toán. Bạn hãy liên hệ với The Smile qua thông tin dưới đây để được giải đáp và hỗ trợ một cách tốt nhất nhé!

>>>> Xem thêm:

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp – kế toán và báo cáo thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Long 02-02-2024 lúc 14:42
Tốt