Thành lập hợp tác xã có lợi gì? Điều kiện, thủ tục hồ sơ và quy trình thành lập như thế nào?

thanh-lap-hop-tac-xa-co-loi-gi-dieu-kien-thu-tuc-ho-so-va-quy-trinh-thanh-lap-ra-sao
Thành lập hợp tác xã có lợi gì? Điều kiện, thủ tục hồ sơ và quy trình thành lập như thế nào?

Thành lập hợp tác xã có lợi gì? Có khá nhiều lợi ích xoay quanh việc thành lập hợp tác xã ở địa phương. Và một trong số các lợi ích đó là giúp các thành viên hợp tác trong tổ chức kinh tế hợp tác xã giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Vậy, điều kiện, thủ tục hồ sơ quy trình thành lập hợp tác xã là như thế nào? Mô hình tổ chức kinh doanh có gì khác biệt? Lượng thành viên tham gia là bao nhiêu? Trong bài viết dưới đây, The Smile sẽ giúp khách hàng nắm được thông tin chi tiết về cách đăng ký thành lập htx nông nghiệp nói chung và các loại mô hình hợp tác xã khác nói riêng. 

Tóm tắt ý chính

 • Hợp tác xã là tổ chức hoạt động kinh tế tập thể, nơi một nhóm người, doanh nghiệp hoặc tổ chức tập hợp lại với nhau để chia sẻ lợi nhuận và giảm chia sẻ rủi ro. Các thành viên tham gia htx phải tuân thủ theo quy tắc đã đặt ra, 
 • Có 4 phương thức phân loại hợp tác xã hiện nay, đó là: Phân loại hợp tác xã theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên; Phân loại hợp tác xã kiểu quy mô thành viên; Phân loại hợp tác xã theo quy mô tổng nguồn vốn và phân loại hợp tác xã theo ngành nghề.
 • Hồ sơ thử tục thành lập hợp tác xã dựa Theo quy định của Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.

Nội dung chính

Hợp tác xã là gì? Thông tin chung về hợp tác xã

Trước khi tìm hiểu việc thành lập hợp tác xã có lợi gì thì hãy cùng chúng tôi đi sơ lược về khái niệm hợp tác xã.

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế được xây dựng và hoạt động sản xuất dựa trên các giá trị tương trợ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết với nền kinh tế tập trung. Mặc dù hợp tác xã là một tổ chức kinh tế, nhưng mục đích của nó không chỉ là để đạt được lợi nhuận tối đa. Sứ mệnh và mục đích chính của hợp tác xã là hỗ trợ và phục vụ nhu cầu của các thành viên htx bằng cách cung cấp các dịch vụ như tín dụng, sản xuất, tiếp thị, chế biến, cung ứng vật tư nông nghiệp, và huy động nguồn vốn tiết kiệm.

Với các quy mô và hình thức đa dạng, việc thành lập hợp tác xã đã và đang thu hút sự tham gia đông đảo của người lao động và cộng đồng địa phương. Thông qua các biện pháp điều tiết phù hợp, hợp tác xã không ngừng cải thiện điều kiện sống và làm việc cho người lao động và cộng đồng dân cư tại các địa phương.

Thành lập hợp tác xã có lợi gì?

Hợp tác xã được tổ chức và hoạt động dựa trên triết lý nền tảng là sự hợp tác giữa các thành viên với mục tiêu chung. Bản chất của sự hợp tác này được thể hiện qua những khía cạnh sau:

 • Các thành viên có những nhu cầu chung trong sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ. Việc đáp ứng những nhu cầu chung này thông qua sự hợp tác giữa các thành viên mang lại hiệu quả lớn hơn so với việc mỗi thành viên tự thực hiện đơn lẻ. Những nhu cầu chung này xuất phát từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tương đồng và thường xuyên ổn định, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các thành viên trong hợp tác xã. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, nhu cầu chung của thành viên là có công việc và thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.
 • Trong quá trình hợp tác, các thành viên của hợp tác xã vẫn giữ được sự độc lập và tự chủ trong sản xuất và kinh doanh của họ cùng gia đình. Các thành viên hợp tác xã và gia đình vẫn là những chủ thể kinh tế – xã hội độc lập với hợp tác xã. Sự hợp tác giữa các thành viên không làm mất đi tính độc lập của các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các lợi ích chính đáng của các thành viên và gia đình họ.
 • Các thành viên hợp tác xã có vị thế và vai trò bình đẳng trong quá trình hợp tác. Họ có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau trong quá trình hợp tác và thực hiện việc quản lý dân chủ, bình đẳng đôi với tổ chức kinh tế của mình, mặc dù mức đóng góp vốn, mức độ sử dụng sức lao động và dịch vụ có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô của từng thành viên trong hợp tác xã.

Vậy, thành lập hợp tác xã có lợi gì? Có khá nhiều lợi ích xoay quanh việc thành lập hợp tác xã thành viên, phải kể đến đó là: 

 • Thu hút sự tham gia đông đảo từ các thành viên, nhằm nâng cao chất lượng công việc và cải thiện tình hình việc làm là mục tiêu hàng đầu. Tạo điều kiện thuận lợi để mọi người phát triển sản xuất và kinh doanh cá nhân, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội.
 • Trong hợp tác xã mở rộng, quyền lợi và trách nhiệm đều được phân chia công bằng, không phụ thuộc vào mức độ đóng góp vốn. Dù là thành viên góp nhiều hoặc ít vốn, mọi người đều được đặt ở cùng một địa vị với những quyền và nghĩa vụ tương đương trong mọi quyết định và vấn đề phát triển hợp tác xã.
 • Điều này giúp xây dựng niềm tin và an tâm cho các thành viên khi đầu tư và tham gia sản xuất, loại bỏ tâm lý lo lắng và khích lệ sự tích cực trong hoạt động của người tham gia htx.

Phân loại và đánh giá hợp tác xã

Hiện liên minh hợp tác xã được chia ra làm 4 loại chính, đó là: 

Phân loại hợp tác xã theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên

Dựa vào sản phẩm và dịch vụ mà hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã được phân loại thành các nhóm sau:

Hợp tác xã phục vụ sản xuất:

Mục tiêu: Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đầu vào, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của thành viên là đảm bảo đầu ra nhằm hỗ trợ hoạt động kinh tế của thành viên.
Đặc điểm: Thành viên đồng thời là chủ sở hữu và người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

Hợp tác xã phục vụ tiêu dùng

Mục tiêu: Cung ứng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thành viên.
Đặc điểm: Thành viên là chủ sở hữu và cũng là khách hàng tiêu dùng của sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung ứng.

Hợp tác xã tạo việc làm

Mục tiêu: Tạo ra cơ hội việc làm cho các thành viên.

Đặc điểm: Thành viên vừa là chủ sở hữu và cũng là người lao động trong hợp tác xã, hướng đến mục tiêu chung là tăng cường khả năng tạo điều kiện phát triển việc làm, tương trợ lẫn nhau.

Hợp tác xã hỗn hợp

Mục tiêu: Hoạt động nhằm đạt được ít nhất hai mục tiêu đã nêu trên.
Đặc điểm: Hợp tác xã đồng thời chú trọng vào cả cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và tiêu dùng, cũng như tạo ra cơ hội việc làm cho thành viên.
Đây là cách phân loại hợp tác xã dựa trên mục tiêu chính của hoạt động kinh doanh và dịch vụ mà họ cung ứng cho thành viên.

Phân loại hợp tác xã kiểu quy mô thành viên

Dựa vào số lượng thành viên, hợp tác xã được phân loại theo các quy mô nhất định như sau:

 • Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ: Gồm những hợp tác xã có dưới 50 thành viên;
 • Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ: Bao gồm các hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên;
 • Hợp tác xã quy mô thành viên vừa: Bao gồm những hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên;
 • Hợp tác xã quy mô thành viên lớn: Bao gồm những hợp tác xã có từ trên 1.000 thành viên trở lên.

Phân loại hợp tác xã theo quy mô tổng nguồn vốn

Dựa vào tổng nguồn vốn, hợp tác xã được phân loại theo các mức quy mô như sau:

 • Hợp tác xã quy mô vốn siêu nhỏ: Bao gồm những hợp tác xã có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng.
 • Hợp tác xã quy mô vốn nhỏ: Gồm các hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.
 • Hợp tác xã quy mô vốn vừa: Bao gồm những hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng.
 • Hợp tác xã quy mô vốn lớn: Gồm những hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.

Phân loại hợp tác xã theo ngành nghề

Dựa vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh, hợp tác xã được phân loại theo các nhóm ngành kinh tế cấp 1, theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Đánh giá

Hợp tác xã được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được phân chia thành 3 nhóm:

Nhóm tiêu chí về tài chính (Tối đa 30 điểm)

a) Tiêu chí 1: Vốn của hợp tác xã;
b) Tiêu chí 2: Tài sản của hợp tác xã;
c) Tiêu chí 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;
d) Tiêu chí 4: Trích lập các Quỹ của hợp tác xã.

Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực (Tối đa 30 điểm)

a) Tiêu chí 5: Chấp hành pháp luật trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã;
b) Tiêu chí 6: Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
c) Tiêu chí 7: Trình độ cán bộ quản lý, điều hành;
d) Tiêu chí 8: Chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động;
đ) Tiêu chí 9: Mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị.

Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích và cộng đồng (Tối đa 40 điểm)

a) Tiêu chí 10: Mức độ tham gia của thành viên đối với hợp tác xã;
b) Tiêu chí 11: Lợi ích thành viên;
c) Tiêu chí 12: Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên;
d) Tiêu chí 13: Công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng;
đ) Tiêu chí 14: Mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;
e) Tiêu chí 15: Hợp tác xã được khen thưởng trong năm.

Cách thức đánh giá và xếp loại hợp tác xã

Hội đồng quản trị tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã hàng năm, kiểm soát viên kiểm tra kết quả.
Dựa trên kết quả tự đánh giá, hợp tác xã được xếp loại thành 4 cấp:
a) Tốt (80-100 điểm);
b) Khá (65-79 điểm);
c) Trung bình (50-64 điểm);
d) Yếu (dưới 50 điểm).
Hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc ngừng hoạt động trên 3 tháng trong năm không được đánh giá và xếp loại.

Chế độ báo cáo

Hợp tác xã nộp bảng tự chấm điểm và Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm trước ngày 15 tháng 12.
Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện và tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả đến cơ quan cấp trên.
Cơ quan đăng ký cấp tỉnh tổng hợp và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 12.
Các cơ quan liên quan nhận báo cáo cùng cấp.

Điều kiện và quy định thành lập hợp tác xã hiện nay

Đối với htx, nếu muốn thành lập hợp tác xã cần nắm được điều kiện và quy định mới chuẩn bị được hồ sơ đăng ký hợp tác xã đầy đủ. Điều kiện thành lập hợp tác xã về thành viên chính thức và thành viên liên kết được quy định tại Khoản 1 – Điều 30 – Luật Hợp tác xã 2023 như sau:

Thành viên chính thức

 • Cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam (phải cử người đại diện).
 • Pháp nhân Việt Nam.

Thành viên liên kết không góp vốn

 • Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Cá nhân là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi (khi tham gia các giao dịch dân sự và lao động, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật).
 • Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam (phải cử người đại diện).
 • Pháp nhân Việt Nam.

Lưu ý: Thành viên có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã, trừ trường hợp có quy định khác trong Điều lệ.

Tên hợp tác xã

 • Tên của hợp tác xã bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã”.
 • Đối với Quỹ chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tên bắt đầu bằng cụm từ “Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”.
 • Tên riêng viết bằng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tiếng Việt sang hệ chữ La-tinh.

Trụ sở hợp tác xã

Trụ sở chính tại địa điểm giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam, với địa chỉ chi tiết và thông tin liên lạc.

Ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã

Hợp tác xã có thể hoạt động trong ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã chi tiết

Về hồ sơ thành lập hợp tác xã, theo quy định của Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT về việc đăng ký thành lập hợp tác xã, hồ sơ đăng ký bao gồm các thành phần sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập quản lý hợp tác xã: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1.
 • Điều lệ của hợp tác xã: Được xây dựng theo quy định của Điều 21 Luật Hợp tác xã.
 • Phương án sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế tập trung: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2.
 • Danh sách thành viên: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3.
 • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên: Theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4.
 • Nghị quyết của hội nghị thành lập: Về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã, đã được biểu quyết thông qua.

Về thủ tục thành lập hợp tác xã, nếu hợp tác xã đáp ứng đủ các điều kiện quy định theo Điều 24 Luật Hợp tác xã 2012, cơ quan đăng ký hợp tác xã sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Từ ngày được cấp giấy chứng nhận, hợp tác xã có tư cách pháp nhân và quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận. Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản, chi tiết lý do không cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Việt Nam.

Quy trình đăng ký hợp tác xã ở địa phương

Quy trình thành lập hợp tác xã ở địa phương gồm 4 bước sau

Bước 1: Xác định nhu cầu hợp tác 

Khi quyết định thành lập Hợp tác xã (HTX) hoặc Liên hiệp HTX, các vấn đề cần xem xét bao gồm:

 • Những đóng góp của thành viên.
 • Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm tại địa phương.
 • Đánh giá khả năng sản xuất kinh doanh của HTX, bao gồm thuận lợi, khó khăn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
 • Đánh giá sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Bước 2: Sáng lập viên và công tác chuẩn bị thành lập 

Nhiệm vụ 1: Sáng lập viên:

Sáng lập viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, hoặc pháp nhân tự nguyện tham gia vào quá trình sáng lập HTX.
Sáng lập viên Liên hiệp HTX là HTX tự nguyện cam kết sáng lập và tham gia Liên hiệp HTX.
Sáng lập viên chịu trách nhiệm vận động, tuyên truyền, xây dựng phương án sản xuất và kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập HTX.

Nhiệm vụ 2: Báo cáo với chính quyền địa phương:

Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) về việc thành lập HTX, Liên hiệp HTX.
Tuyên truyền và vận động cộng đồng tham gia HTX, xây dựng phương hướng sản xuất và kinh doanh.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng dự thảo điều lệ :

Sáng lập viên xây dựng Điều lệ HTX dựa trên mẫu hướng dẫn (theo Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013).

Nhiệm vụ 4: Xây dựng dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX:

Hướng dẫn chi tiết bởi Phòng kinh tế hoặc Tài chính – Kế hoạch, Sở Kế hoạch-đầu tư cấp huyện.

Nhiệm vụ 5: Xác lập danh sách người tham gia HTX:

Lập biểu theo mẫu để xác định danh sách người tham gia HTX với mức góp vốn cụ thể.

Nhiệm vụ 6: Thu thập ý kiến đóng góp từ các thành viên:

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Điều lệ và dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh.

Bước 4: Tổ chức hội nghị thành lập htx:

 • Hội nghị thành lập HTX:
 • Do sáng lập viên tổ chức theo quy định của Luật.
 • Thành phần tham gia bao gồm sáng lập viên và người đại diện hợp pháp của họ, cũng như những người có nguyện vọng

Một số lưu ý khi thành lập liên hiệp hợp tác xã

Khi tiến hành việc thành lập một liên hiệp hợp tác xã, việc xem xét các điểm quan trọng sau đây:

Xác định mục tiêu và phạm vi hoạt động

Đặt ra mục tiêu rõ ràng và xác định phạm vi hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, nhằm hướng dẫn quá trình phát triển và định hình chiến lược.

Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức cơ cấu quản lý nội bộ

Phát triển kế hoạch kinh doanh chi tiết và tổ chức cơ cấu quản lý nội bộ, bao gồm cả việc xác định vai trò, trách nhiệm của từng thành viên và tổ chức.

Xác định nguồn vốn và tài chính

Xác định nguồn vốn cần thiết để khởi đầu và phát triển liên hiệp hợp tác xã, bao gồm cả nguồn vốn nội bộ và ngoại bộ, để đảm bảo tính ổn định và bền vững trong quá trình hoạt động.

Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý

Thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp pháp của hợp tác xã, đề ra nguyên tắc hợp tác xã và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và giữ vững tính hợp pháp của tổ chức.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài

Tạo ra mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác cần thiết như doanh nghiệp, cơ quan chức năng và cộng đồng, để đạt được sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ môi trường xã hội xung quanh. 

Những lưu ý trên giúp đảm bảo rằng quá trình thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã diễn ra một cách hiệu quả và bền vững, đồng thời đáp ứng được các yếu tố quan trọng nhất liên quan đến mục tiêu và phương hướng phát triển của tổ chức.

Trên đây là những thông tin về việc thành lập hợp tác xã cũng như thành lập hợp tác xã có lợi gì đối với các thành viên và nền kinh tế hiện nay, hy vọng sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích.

The Smile hỗ trợ tư vấn khách hàng làm giấy phép kinh doanh, giúp hoạt động của hợp tác xã diễn ra nhanh hơn

Hiện công ty kế toán The Smile có hỗ trợ dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiện nay.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.H

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty liên doanh chi tiết nhất năm 2024

Một số câu hỏi thường gặp

Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở đâu?

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đại diện sẽ nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi mà trụ sở chính của hợp tác xã được đặt.

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nộp qua mạng được không?

Được. Sau khi hoàn tất quá trình gửi hồ sơ đăng ký, người có thẩm quyền đăng ký hoặc người được ủy quyền bởi cá nhân có thẩm quyền sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã thông qua phương tiện mạng điện tử.

Cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục gì để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX không quá phức tạp, tuy nhiên, bạn cần chú ý đến việc chuẩn bị đầy đủ số lượng và chi tiết các loại giấy tờ theo quy định, tránh tình trạng cần phải điều chỉnh nhiều lần.

Bộ hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký.
 • Nghị quyết của hội nghị thành lập.
 • Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp HTX.
 • Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp HTX.
 • Danh sách thành viên, hội đồng quản trị, ban quản lý và ban kiểm soát.
Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Phương 26-01-2024 lúc 21:10
Tốt