Quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp chi tiết năm 2024

????????????????????????????????????????????????????????????????????
Quy trình, thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp chi tiết năm 2024

Hợp tác xã nông nghiệp là mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp dựa trên sự hợp tác, chia sẻ và phát triển chung của các thành viên. Đây là một phương thức tổ chức sản xuất rất phổ biến trong nền nông nghiệp Việt Nam, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, chia sẻ rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hiện nay, có khá nhiều nông thôn đề nghị thành lập hợp tác xã nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất ở địa phương. Vậy quy trình thủ tục thành lập hợp tác xã nông nghiệp như thế nào? Cùng The Smile tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Tóm tắt ý chính

 • Hợp tác xã nông nghiệp có từ 30 người trở lên. Trong đó, sáng lập viên là cá thể quan trọng giúp cho việc hoạt động của htx nhanh chóng hơn. Theo đó, sáng lập viên báo cáo bằng văn bảng các thủ tục và định hướng tương lai cho bên có thẩm quyền.
 • Việc đăng ký thành lập hợp tác xã được xác định theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT tại Điều 7 và Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT tại Khoản 2.
 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế thuộc quyền kiểm soát của nhà nước, tuy nhiên, để htx có thể phát triển thì người quản lý cũng cần có các kế hoạch như: tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, thành lập điểm giao dịch chuyên nghiệp. tham gia hội nghị thường xuyên,….

Hồ sơ và thủ tục đăng ký hợp tác xã nông nghiệp chi tiết năm 2024

Dưới đây là hồ sơ và thủ tục đăng ký liên minh hợp tác xã nông nghiệp mới nhất năm 2024 cho mọi người cùng tham khảo. 

Hồ sơ thành lập 

Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT tại Điều 7 và Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT tại Khoản 2, các quy định về việc đăng ký thành lập hợp tác xã được xác định như sau:

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã cần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã.
 • Điều lệ của hợp tác xã.
 • Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
 • Danh sách thành viên.
 • Nghị quyết của hội nghị thành lập với các nội dung như:
 • Phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa của hợp tác xã Việt Nam.
 • Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc việc thuê giám đốc (tổng giám đốc).
 • Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.
 • Các nội dung khác liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền đăng ký.

Trong trường hợp ủy quyền, phải có thêm: 

 • (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của sáng lập viên hoặc người được ủy quyền;
 • (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân là quản lý hợp tác xã thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực.

Thủ tục thành lập 

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Người có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:

Có đủ giấy tờ theo quy định;

Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;

Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã;

Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính – Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Trường hợp người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã theo quy định ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, thì người được ủy quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Đầy đủ giấy tờ và nội dung, đã được kê khai đầy đủ theo quy định, như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển đổi sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Các thông tin đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng.

Trường hợp được ủy quyền, bổ sung giấy tờ sau: Bản sao hợp lệ của các loại giấy tờ chứng thực cá nhân, bản sao hợp lệ của hợp đồng cung cấp dịch vụ, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ

Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn này, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ thông báo qua mạng điện tử cho cá nhân có thẩm quyền ký hoặc người được ủy quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Quy trình thành lập liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp

Dưới đây là quy trình 6 bước thành lập hợp tác xã nông nghiệp mới nhất năm 2024: 

Bước 1: Xác định nhu cầu thành lập

Các yếu tố cần xem xét khi thành lập Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp Hợp tác xã:

Người tham gia và nguồn vốn:

Xác định những đối tác có khả năng hợp tác và đóng góp vốn để cùng nhau xây dựng HTX.

Tình hình sản xuất kinh doanh địa phương:

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm mà HTX dự kiến sản xuất ở địa phương.

Khả năng sản xuất của HTX:

Phân tích khả năng sản xuất kinh doanh sản phẩm, đồng thời đánh giá những thuận lợi và khó khăn, cũng như khả năng cạnh tranh của sản phẩm để định hình chiến lược phát triển cho hợp tác xã.

Sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền địa phương:

Đánh giá mức độ quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến pháp lý, chính sách hỗ trợ, và các điều kiện môi trường kinh doanh.
Những điều này là quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững của HTX và Liên hiệp HTX trong quá trình phát triển và hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Chuẩn bị đề án, hồ sơ đăng ký hợp tác xã thành viên

Có 6 nhiệm vụ chuẩn bị đề án, hồ sơ đăng ký ý tưởng hình thành việc hợp tác xã để kinh doanh và kế hoạch hoạt động kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã. 

 • Nhiệm vụ 1: Sáng lập viên hợp tác hình thành hợp tác xã, tổ chức sắp xếp và soạn thảo hồ sơ.
 • Nhiệm vụ 2: Báo cáo với chính quyền địa phương
 • Nhiệm vụ 3: Xây dựng dự thảo Điều lệ Hợp tác xã
 • Nhiệm vụ 4: Xây dựng dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX
 • Nhiệm vụ 5: Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp HTX
 • Nhiệm vụ 6: Lấy ý kiến đóng góp của những người sẽ là xã viên

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ để xinh giấy chứng nhận đăng ký thành lập htx nông nghiệp

Sau Đại hội, Chủ nhiệm (người đại diện theo pháp luật) Hợp tác xã, Liên hiệp HTX tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
  • Tài liệu này chứa thông tin chi tiết về việc đăng ký kinh doanh, được đại diện bởi Chủ nhiệm Hợp tác xã.
 2. Điều lệ:
  • Bản điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mô tả cấu trúc tổ chức, mục tiêu, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.
 3. Phương án sản xuất, kinh doanh:
  • 01 bộ hồ sơ đăng ký là tài liệu này đề xướng các chương trình và chiến lược về sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự kiến trong tương lai.
 4. Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên:
  • Liệt kê các thành viên, hợp tác xã thành viên, và thông tin về hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên để theo sát hoạt động của hợp tác xã.
 5. Nghị quyết hội nghị thành lập:
  • Bản nghị quyết của Đại hội về việc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Bước 4: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Người có thẩm quyền đăng ký cần phải đính kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, bao gồm Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu Việt Nam (đối với công dân Việt Nam), và Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người nước ngoài).

Bước 5: Nhận kết quả và thực hiện thủ tục về thuế

Khi bạn thành lập một hợp tác xã nông nghiệp (HTX), bạn cần thực hiện một số thủ tục liên quan đến thuế. Đầu tiên, bạn cần đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế địa phương. Sau đó, bạn sẽ cần lập hồ sơ đăng ký thuế và nộp các giấy tờ liên quan. Bạn cũng cần thiết lập hệ thống kế toán để theo dõi thu chi và nộp thuế đúng hạn. Ngoài ra, khi có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, bạn sẽ phải tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thuế khi thành lập HTX nông nghiệp, bạn nên tìm hiểu kỹ luật thuế và có thể cần sự tư vấn từ chuyên gia tài chính hoặc luật sư.

Điều kiện để thành lập liên minh htx nông nghiệp

Có 2 điều kiện quan trọng để nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký hợp tác xã, cụ thể như sau: 

Điều kiện về tên

Tên hợp tác xã dự định mở phải tuân theo một số điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Điều 10 Luật Hợp tác xã năm 2012, tên hợp tác xã nông nghiệp phải bao gồm các thành phần sau: tên của tổ chức, cơ sở hợp tác xã, loại hình hợp tác xã, tên địa phương, tên ngành nghề kinh doanh chính. Ngoài ra, tên hợp tác xã cũng không được trùng với tên của tổ chức, cơ sở kinh doanh khác đã được đăng ký hoặc sử dụng trước đó. Việc đặt tên hợp tác xã nông nghiệp cần tuân theo các quy định theo nội dung trong giấy chứng nhận để đảm bảo tính pháp lý và tránh xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu tên gọi.

Điều kiện về thành viên diện hợp pháp

Điều kiện về thành viên diện hợp pháp hợp tác xã sẽ dựa trên Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 quy định.

Mã số hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Mã số hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sẽ tuân theo quy định về mã số hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã tại Điều 46 của Luật Hợp tác xã 2023 như sau:

Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được tạo lập thông qua hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh và được cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ngay từ khi thành lập.
Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được gán một mã số duy nhất và không thể sử dụng lại cho bất kỳ tổ chức nào khác.
Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuế, các thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.
Cũng trong bối cảnh này, Điều 10 của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT, được sửa đổi và bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 của Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn Luật Hợp tác xã 2012, quy định về mã số hợp tác xã, mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã và mã số địa điểm kinh doanh như sau:

Mã số hợp tác xã, mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã, mã số địa điểm kinh doanh:

Mỗi hợp tác xã sẽ được cấp một mã số duy nhất bao gồm 10 chữ số, được gọi là mã số hợp tác xã, đồng thời cũng là mã số thuế của hợp tác xã.
Mã số hợp tác xã này sẽ tồn tại suốt thời gian hoạt động của hợp tác xã và không được cấp lại cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân khác. Khi hoạt động của hợp tác xã kết thúc, mã số hợp tác xã cũng sẽ chấm dứt hiệu lực.

Thực hiện thủ tục liên quan tới thành viên góp vốn hợp tác xã

Điều 74 của Luật Hợp tác xã 2023 quy định về góp vốn điều lệ của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã như sau:

 • Thành viên phải góp đủ vốn chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc từ ngày được kết nạp, không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn và thủ tục hành chính chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có). Trong thời gian này, thành viên sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn đã cam kết.
 • Thành viên chỉ có thể góp vốn bằng tài sản khác ngoài tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội thành viên.
 • Sau thời hạn 6 tháng nếu thành viên chưa góp vốn hoặc góp không đủ theo cam kết:
 • Thành viên chưa góp vốn sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên.
  Thành viên góp vốn không đủ sẽ giữ quyền tương ứng với phần vốn đã góp.

Trong 30 ngày sau kết thúc thời hạn góp vốn, hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thay đổi vốn điều lệ theo mức vốn đã góp theo quy định của Luật, trừ trường hợp phần vốn còn thiếu đã được góp đủ.

Xem thêm: Thành lập hợp tác xã có lợi gì? Điều kiện, thủ tục hồ sơ và quy trình thành lập như thế nào?

The Smile hỗ trợ đăng ký giấy phép kinh doanh công ty và hộ gia đình, tư vấn thành lập htx nông nghiệp nhanh chóng, uy tín

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, cũng như lĩnh vực kế toán – thuế. Nếu quý khách hàng có nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh công ty và hộ gia đình, hãy thành lập hợp tác xã tỉnh, chúng tôi sẽ hỗ trợ hồ sơ, thủ tục từ A – Z. Từ việc tư vấn, chuẩn bị hồ sơ tới nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký nhanh chóng.

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và Công Ty Kế Toán The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Các câu hỏi liên quan tới thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là gì? Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp là gì?

Hợp tác xã là mô hình tổ chức kinh tế xã hội, trong đó các thành viên cùng nhau kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ đóng góp của mỗi người. Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp là một loại hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, kết hợp các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Đây là một hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập và điều kiện sống cho người nông dân.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã cần những gì?

Để thành lập một hợp tác xã, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị thành lập hợp tác xã.
 • Bản sao CMND, hộ khẩu của người đề nghị thành lập hợp tác xã.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc tài sản khác (nếu có).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
 • Bản sao Quyết định công nhận hợp tác xã (nếu có).
 • Ngoài ra, còn cần chuẩn bị các văn bản khác theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Những lưu ý khi thành lập hợp tác xã

Đối với hợp tác xã nông thôn, một số lưu ý khi thành lập hợp tác xã bao gồm: 

 • Nắm vững pháp luật: Nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã.
 • Xác định mục tiêu và phạm vi hoạt động: Rõ ràng về mục tiêu cũng như phạm vi hoạt động của hợp tác xã để có kế hoạch phát triển cụ thể.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức: Xác định cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong hợp tác xã.
 • Quản lý tài chính và tài sản: Thiết lập hệ thống quản lý tài chính và tài sản hiệu quả để đảm bảo sự minh bạch và công bằng.
 • Tìm nguồn lực và hỗ trợ: Tìm kiếm nguồn lực và hỗ trợ từ các tổ chức, cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ để phát triển hợp tác xã.
 • Những lưu ý này giúp đảm bảo sự thành công và bền vững cho hợp
Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Thành 10-02-2024 lúc 13:32
Tốt