Vai Trò của Kế Toán Tổng Hợp Trong DN Nhà Quản Trị Phải Biết

vai trò của kế toán tổng hợp
Vai Trò của Kế Toán Tổng Hợp Trong DN Nhà Quản Trị Phải Biết

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ là người chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tài chính cho các nhà quản trị. The Smile sẽ giúp bạn hiểu về nhiệm vụ, công việc cũng như các kỹ năng mà nghề này cần phải có.

1. Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán tổng hợp được xem là một nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu mà doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Vậy nhiệm vụ công việc của kế toán tổng hợp là gì?

 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp ví dụ như: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,… 
 • Phải kiểm tra kỹ càng tính hợp pháp của các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sau đó, kế toán bắt đầu ghi chép lại vào các sổ sách.
 • Hạch toán các khoản như chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản vô hình,..Ngoài ra còn có trách nhiệm lập báo cáo thuế và quyết toán thuế.
 • Tiến hành in sổ kế toán tổng hợp một cách chi tiết cho doanh nghiệp
 • Số liệu giữa các đơn vị hay dữ liệu tổng hợp và chi tiết phải được đối chiếu rõ ràng.
 • Khi có yêu cầu từ cấp trên về việc thống kê và tổng hợp sổ sách, chứng từ kế toán thì phải hoàn thành
 • Đảm bảo các chứng từ, sổ sách phải được lưu trữ, bảo quản theo đúng quy định pháp luật
 • Kiểm tra thường xuyên các định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh và sự cân đối giữa các sổ sách và chứng từ của doanh nghiệp
 • Kế toán tổng hợp phải theo dõi song song quản lý công nợ. Việc này có thể giúp nhà quản lý doanh nghiệp cập nhật và nắm được tình hình lãi – lỗ hay tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. 
 • Khi có yêu cầu thì phải cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp có trách nhiệm giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi các số liệu sổ sách chưa được làm rõ ràng.
 • Cứ 3 tháng một lần thì phải lên báo cáo tài chính theo quý, theo niên độ kế toán và các báo cáo tài chính chi tiết giải trình và thuyết trình.
 • Kế toán viên sẽ được kế toán tổng hợp hướng dẫn xử lý và định khoản các nghiệp vụ kế toán trong kỳ của doanh nghiệp
nhiệm vụ chính của kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp là gì?

2. Công việc của một kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp sẽ được giao công việc không chỉ hàng ngày mà còn hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Mục đích là để các ban giám đốc và nhà quản lý có thể nắm rõ tình hình thu chi của doanh nghiệp. Dưới đây sẽ mô tả công việc kế toán tổng hợp một cách cụ thể:

công việc thường xuyên của kế toán tổng hợp là gì

Công việc của một kế toán tổng hợp

2.1. Công việc hàng ngày

 • Thu thập, lưu trữ và xử lý các số liệu, thông tin dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày hay các hoạt động kinh tế tài chính phát sinh của doanh nghiệp
 • Tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, kế toán tổng hợp phải tiến hành lập các phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán hàng,…
 • Trước khi đưa vào sổ sách kế toán thì hãy kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ một cách cẩn thận.
 • Sau khi tổng hợp xong số liệu thì tiến hành nhập các dữ liệu vào các sổ liên quan có liên quan.

2.2. Công việc hàng tháng

 • Kế toán tổng hợp có trách nhiệm theo dõi và kiểm soát tình hình công nợ của nhà cung cấp và khách hàng.
 • Hàng tháng sẽ phải kê khai các hóa đơn phát sinh đối với hoạt động kinh tế doanh nghiệp
 • Kê khai thông tin thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.Từ đó, tiến hành làm báo cáo về quá trình sử dụng hóa đơn và các loại thuế đi kèm. Tuy nhiên điều này chỉ được thực hiện khi trường hợp doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng.
 • Tính lương, lương làm thêm giờ, các chế độ bảo hiểm, các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác để cuối tháng tổng kết trả cho nhân sự.
 • Giá hàng hóa tồn kho, giá vốn hàng hóa bán và khấu hao tài sản cố định phải được kiểm tra lại.

2.3. Công việc hàng quý

 • Trường hợp Doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo từng quý thì kế toán tổng hợp sẽ được yêu cầu lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý.
 • Kế toán tổng hợp sẽ đứng ra tính toán số tiền thuế TNDN để đi nộp cho các cơ quan thuế.
 • Lập các báo cáo nội bộ khi có yêu cầu từ nhà quản lý 
 • Các số liệu hạch toán từ các tài khoản phải thu, phải trả, phải nộp hoặc tính giá thành xuất kho, tính giá vốn hàng bán, tính các khoản thuế. Tất cả đều phải được tổng hợp chi tiết từ kế toán tổng hợp.
 • Kiểm tra và tiến hành đối chiếu từng số liệu chi tiết và từng phần với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán chi tiết, sổ cái.
công việc hàng quý của kế toán tổng hợp

Công việc hàng quý của kế toán tổng hợp

2.4. Công việc hàng năm

Vào các thời điểm cuối năm và đầu năm, các kế toán tổng hợp sẽ rất bận rộn để tập trung vào các đầu việc sau đây.

Thời gian đầu năm:

 • Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động thì bắt buộc nộp tiền Lệ phí môn bài 
 • Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập thì nộp giấy tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài theo đúng quy định pháp luật
 • Đầu năm các kế toán phải thực hiện các bút toán kê khai đầu năm như: Kết chuyển khoản lãi lỗ của năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Thời gian cuối năm:

 • Sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán đều được kiểm tra kỹ càng.
 • Tiến hành đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và cân đúng với các số liệu trong báo cáo chi tiết không. Nếu sai sót thì ngay lập tức chỉnh sửa lại.
 • Báo cáo bảng cân đối số nghiệp vụ phát sinh tài khoản năm.
 • Các tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN, thuế GTGT phải được lập rõ ràng
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh,…
 • In sổ sách theo quy định như sổ quỹ sổ chi tiết, phiếu thu chi….

3. Kỹ năng kế toán tổng hợp cần có

Một kế toán tổng hợp khi được tuyển dụng đều phải đáp ứng đầy đủ các kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên môn đối với vị trí kế toán. Từ đó, các nhà tuyển dụng mới yên tâm giao trách nhiệm tài chính của Doanh nghiệp đó cho người đảm nhận chức vụ. Vậy các kỹ năng cần có đó là gì?

kỹ năng chính của kế toán tổng hợp

Kỹ năng kế toán tổng hợp cần có

 • Kiến thức chuyên môn: Bạn phải có nền tảng kiến thức vững chắc về nghiệp vụ kế toán.
 • Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng cơ bản như: Word, Excel,… và các phần mềm kế toán như: Misa, Fast, Sap,…
 • Kỹ năng ngoại ngữ: điều này phụ thuộc vào yêu cầu của từng công ty, có những nơi yêu cầu bằng ngoại ngữ, ít nhất là có được bằng tiếng anh B1.
 • Nhắc đến kế toán là nhắc đến những con số, các số liệu phức tạp. Vì thế, nghề này yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ cao.
 • Bạn cần có khả năng suy nghĩ logic, phân tích vấn đề và chịu được áp lực công việc cao. Ngoài ra, cũng phải có khả năng giao tiếp tốt với mọi người bên trong và bên ngoài công ty.

4. Khó khăn của kế toán tổng hợp

Không những nghề kế toán tổng hợp mới có khó khăn, mà bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào cũng có. Sự gian nan trong nghề là điều không kế toán nào tránh khỏi, vượt qua được thì bạn mới là người giỏi mà dày dặn kinh nghiệm. Vậy những khó khăn đó là gì?

khó khăn của kế toán tổng hợp

Khó khăn của kế toán tổng hợp

 • Tuân theo đúng chuẩn mực kế toán cùng với sự biến động của thị trường. Từ đó, quy chuẩn của kế toán cũng sẽ thay đổi theo, vì vậy đòi hỏi kế toán tổng hợp phải luôn chủ động cập nhật thông tin của các quy định liên tục, để tránh mắc lỗi lầm.
 • Người làm kế toán phải có tính cẩn thận và tỉnh táo trong quá trình xử lý dữ liệu. Việc quá nhiều số liệu dễ gây ra sự nhầm lẫn và dẫn tới nhiều sai sót làm ảnh hưởng tới công ty.
 • Kế toán tổng hợp phải kiểm kê và quản lý với một lượng lớn hóa đơn. Bên cạnh đó còn phải kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn và điều này có thể dẫn đến những áp lực lớn, rất dễ gây chán nản và sai sót.

Tại The Smile, chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, chuyên nghiệp với đầy đủ chứng chỉ hành nghề kế toán. The Smile tự hào là một trong số rất ít những công ty được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế công nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề về dịch vụ kế toán. Chúng tôi tự tin mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí chỉ từ 500.000đ/tháng.

Bài viết trên là những thông tin cực kỳ bổ ích mà The Smile muốn chia sẻ về công việc của kế toán tổng hợp. Nếu bạn có nhu cầu cần hỗ trợ về dịch vụ kế toán hoặc dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!

>>>>Xem thêm: Vai trò và nhiệm vụ về vị trí kế toán trưởng trong doanh nghiệp

>>>>Xem thêm: Cách kế toán công nợ giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá