Thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất [2024]

ho-so-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep
Thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất [2024]

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiên quan trọng để biến ước mơ kinh doanh của bạn thành hiện thực. Việc chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ lưỡng đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Trong bài viết này, The Smile sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về quy trình đăng ký này nhé!

Tóm tắt ý chính

 • Mẫu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm các bước: Chuẩn bị hồ sơ, thông tin cần thiết, Soạn thảo và nộp hồ sơ, Nộp hồ sơ và thông báo trên cổng thông tin,  Khắc dấu tròn và những dấu liên quan của công ty, Những thủ tục sau khi thành lập.
 • Khi thành lập công ty, cần tuân thủ các điều kiện pháp luật về Người đại diện pháp luật và chủ sở hữu, Địa chỉ của công ty, Tên công ty, Vốn điều lệ, Ngành nghề kinh doanh, Loại hình doanh nghiệp. 
 • Thời gian làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là khoảng 3 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi mà doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính. 

Mẫu hồ sơ cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Để phù hợp với nhu cầu hoạt động và mục tiêu kinh doanh, mỗi nhà khởi nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Hồ sơ này cần đúng với loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn đăng ký. Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định theo từng loại hình như sau:

hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Điều lệ của công ty 
 • Danh sách các thành viên 
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý gồm: giấy tờ cá nhân của thành viên công ty nếu là cá nhân, giấy tờ tổ chức của thành viên công ty nếu là tổ chức, giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền làm người đại diện và văn bản ủy quyền cử người đại diện.

Ngoài ra, đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ của tổ chức cần được hợp pháp hóa tại lãnh sự quán.

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Điều lệ của công ty
 • Danh sách các thành viên của công ty theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Bản sao giấy tờ chứng thực của thành viên và người đại diện được ủy quyền bởi thành viên là tổ chức.
 • Bản sao Giấy phép đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài hoặc Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Bản sao Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả (không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực nếu không phải là người đại diện theo pháp luật)

Đối với công ty TNHH MTV

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân thành lập hoặc Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên do tổ chức thành lập
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý: cá nhân của người đại diện theo pháp luật, người chủ công ty là cá nhân; tổ chức đối với chủ sở hữu là tổ chức (trừ trường hợp chủ công ty là Nhà nước); người được ủy quyền và giấy ủy quyền.

Đối với chủ công ty là doanh nghiệp nước ngoài, bản sao y bản chính hồ sơ của doanh nghiệp phải được công chứng lãnh sự.

 • Giấy phép đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả (không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực nếu không phải là người đại diện theo pháp luật)

Đối với công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Điều lệ công ty 
 • Danh sách cổ đông sáng lập được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Danh sách cổ đông là cá nhân nước ngoài quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Các bản sao các giấy tờ pháp lý sau đây : 
 • Giấy tờ pháp lý dành cho cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông cá nhân nước ngoài, người đại diện hợp pháp, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. 
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản ủy quyền từ tổ chức cho người đại diện;

Ngoài ra, đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài. 
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả, trong trường hợp không phải là người đại diện theo quy định pháp luật thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp cập nhật mới nhất

Trước khi bắt đầu thực hiện thủ tục thành lập công ty, chủ doanh nghiệp và các thành viên cần họp để xác định thông tin liên quan và soạn thảo hồ sơ thành lập.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Công đoạn 1: Chuẩn bị hồ sơ, thông tin cần thiết

Trước khi đăng ký doanh nghiệp, việc chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và thông tin là vô cùng quan  trọng. Dưới đây là những bước mà bạn cần thực hiện khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Lựa chọn loại hình cho công ty
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
 • Đặt tên cho công ty
 • Xác định địa chỉ trụ sở công ty
 • Xác định thành viên hoặc cổ đông và vốn góp
 • Xác định mức vốn điều lệ
 • Xác định người đại diện pháp luật

Công đoạn 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Khi đã hoàn tất khâu chuẩn bị, bạn cần tập trung vào việc soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh một cách chính xác và đầy đủ. Sau đây là các bước quan trọng trong công đoạn này:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty: Văn bản đề nghị chính thức gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ của công ty: Văn bản quy định cách thức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty. 
 • Danh sách các thành viên hoặc cổ đông đóng góp vốn
 • Bản sao của giấy tờ tùy thân của các thành viên hoặc cổ đông góp vốn.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Đối với trường hợp công ty có yếu tố vốn góp nước ngoài.
 • Giấy tờ bổ sung (nếu có): Đối với thành viên/cổ đông là tổ chức
 • Văn bản ủy quyền (nếu có): Do đại diện pháp luật ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Hồ sơ bổ sung cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Công đoạn 3: Nộp hồ sơ và thông báo trên cổng thông tin

Khi nộp hồ sơ và thông báo đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin, có một số công đoạn cần tuân theo. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước:

 • Xác định cơ quan đăng ký trực thuộc (nơi tiếp nhận hồ sơ): Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư trực thuộc địa phương
 • Hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký và thanh toán phí đăng bố cáo
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
 • Đăng tải bố cáo: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ đăng bố cáo thay mặt bạn nếu đã nộp lệ phí đăng bố cáo

Để thực hiện việc nộp hồ sơ thành lập công ty qua Cổng thông tin quốc gia, người thực hiện có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký tài khoản
 • Bước 2: Kích hoạt tài khoản
 • Bước 3. Yêu cầu tài khoản đăng ký hoạt động kinh doanh
 • Bước 4: Tiến hành việc nộp hồ sơ trên cổng thông tin
 • Bước 5: Chờ nhận kết quả

Sau khi đã hoàn tất việc nộp đầy đủ tất cả hồ sơ theo yêu cầu, người thực hiện sẽ phải chờ. Thời gian chờ thông báo về kết quả thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày làm việc..

Công đoạn 4: Khắc dấu tròn và những dấu liên quan của công ty

Việc hoàn thiện dấu tròn và các dấu liên quan trở thành một bước quan trọng để công ty có thể thực hiện các giao dịch hợp pháp. Dưới đây là những điều cần thực hiện:

 • Thiết kế mẫu dấu: Bạn có thể tự thiết kế hoặc nhờ đơn vị thứ ba hoặc cơ sở khắc dấu để thiết kế mẫu dấu.
 • Khắc dấu: Doanh nghiệp mang bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thiết kế mẫu dấu đến cơ sở khắc dấu để yêu cầu dịch vụ khắc dấu. 
 • Nhận con dấu pháp nhân: Bạn cần mang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc) và có thể ủy quyền cho người khác đến nhận con dấu.

Công đoạn 5 : Những thủ tục sau khi thành lập

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau để hoàn tất quá trình thành lập công ty:

 • Treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty
 • Đăng ký chữ ký số: Chữ ký dùng cho các trường hợp như ký hóa đơn điện tử, ký tờ khai thuế điện tử, ký hợp đồng điện tử
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký khai thuế qua mạng: Sử dụng hệ thống thuế điện tử Etax để đăng ký các tờ khai thuế cần thiết.
 • Nộp tờ khai & nộp thuế môn bài: Mẫu số 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT: Đăng ký khai thuế ban đầu và kê khai thuế qua mạng điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 • Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử: Đăng ký, mua, đặt in hoặc tự in hóa đơn điện tử theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Chuẩn bị các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Ví dụ như giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho ngành sản xuất hàng thực phẩm hoặc quyết định thành lập trường cho ngành giáo dục.
Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp

Những điều kiện pháp lý cần thiết khi thành lập công ty

Để đảm bảo quá trình thành lập công ty diễn ra suôn sẻ và hợp pháp. Bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định. Dưới đây là một số điều kiện quan trọng cần lưu ý:

 • Người đại diện pháp luật và chủ sở hữu: Yêu cầu là phải đủ 18 tuổi trở lên, có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và không thuộc vào nhóm đối tượng bị cấm thành lập công ty.
 • Địa chỉ công ty: Có địa chỉ xác định và không thuộc chung cư để ở.
 • Tên công ty: Tên công ty không trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty đã được thành lập trước đó.
 • Vốn điều lệ: Vốn điều lệ đại diện cho số tiền mà chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông cam kết đóng góp đầy đủ. Thời gian cam kết này không quá 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, thông tin về vốn điều lệ cũng được ghi chép trong Điều lệ của công ty. 
 • Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề mà công ty muốn hoạt động phải được pháp luật cho phép. Đồng thời, công ty cần đáp ứng đủ các điều kiện thuộc ngành nghề đó (nếu có).
 • Loại hình doanh nghiệp: Dựa trên các tiêu chí trách nhiệm thuế, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển nhượng, bổ sung, thay thế và quy mô doanh nghiệp. Bạn có thể chọn loại hình kinh doanh phù hợp để đáp ứng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Những câu hỏi liên quan khi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, quá trình làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đang đòi hỏi sự chú ý và cẩn thận từ các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ và chính xác. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể tham khảo khi làm hồ sơ đăng ký: 

Thời gian làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là bao lâu?

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện một số thủ tục cần thiết để bắt đầu hoạt động chính thức.

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Để nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, bạn cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại đó. 

Làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp online được không?

Hiện nay, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa và cung cấp các phương thức online để người dân có thể thực hiện tại nhà. Điều này cũng áp dụng cho hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

The Smile – Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng

Nếu bạn đang loay hoay với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp phức tạp và tốn thời gian thì The Smile chính là một lựa chọn hoàn hảo nhất. 

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và Công Ty Kế Toán The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây là những thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với việc xử lý các thủ tục đăng ký có thể là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự công phu. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy giúp hoàn thiện các hồ sơ thành lập hiệu quả. Hãy liên hệ ngay đến The Smile để được tư vấn chi tiết nhất nhé!

>>>> Tham khảo thông tin hay tại:

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
ngọc 26-03-2024 lúc 12:20
Tốt