Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất [Cập nhật 2024]

thu-tuc-thanh-lap-doanh-nghiep
Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất [Cập nhật 2024]

Thủ tục thành lập doanh nghiệp không đơn giản như các thủ tục hành chính khác, mà đòi hỏi người khởi nghiệp phải nắm vững kiến thức pháp lý. Việc không có đầy đủ kiến thức này sẽ làm bất lợi cho các chủ doanh nghiệp trong tương lai khi làm việc với cơ quan thuế. Cùng The Smile thủ tục chi tiết để thành lập doanh nghiệp theo luật mới nhất 2024.

Thủ tục thành lập công ty sẽ gặp khó khăn khi thiếu kiến thức

Trình tự thành lập công ty (kể từ ngày 10/06/2023)

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ pháp lý sau đây:

Đối với cá nhân đóng vai trò là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật:

 • Căn cước công dân
 • Hộ chiếu.

Đối với tổ chức đóng vai trò là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông:

 • Văn bản uỷ quyền: Nếu tổ chức ủy quyền một người đại diện, cần có văn bản uỷ quyền chính thức xác nhận quyền hạn của người đại diện.
 • Giấy chứng nhận thành lập: Nếu tổ chức là thành viên hoặc cổ đông của công ty, cần có giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đó.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Nếu tổ chức là chủ sở hữu của công ty, cần có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, ví dụ như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận sở hữu vốn.
 • Thông tin về người đại diện: Cung cấp thông tin chi tiết về người đại diện của tổ chức, bao gồm thông tin cá nhân và các giấy tờ chứng minh như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép kinh doanh cá nhân hoặc các giấy tờ tương tự.

Trong trường hợp có sự tham gia của yếu tố nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Một số lưu ý: 

 • Bản sao công chứng của giấy tờ pháp lý cá nhân phải còn thời hạn.
 • Các giấy tờ pháp lý do cơ quan nước ngoài cấp phải được chính thức dịch thuật và công chứng sang Tiếng Việt để có hiệu lực pháp lý..
 • Vui lòng cung cấp số điện thoại của công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ

– Công ty TNHH 1 thành viên:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty

– Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ của công ty
 • Danh sách các thành viên

– Công ty Cổ phần:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Điều lệ của công ty.
 • Danh sách các cổ đông.

Các giấy tờ pháp lý cần chuẩn bị

– Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức thì phải bổ sung thêm:

 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp
 • Danh sách người đại diện được ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền.

Lưu ý khi soạn Điều lệ của công ty:

– Điều lệ công ty cần bao gồm các nội dung sau để đảm bảo

 • Công ty cần cung cấp thông tin về tên và địa chỉ của trụ sở chính, cũng như tên và địa chỉ của các chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Cung cấp thông tin về ngành nghề kinh doanh mà công ty hoạt động.
 • Thông tin cần cung cấp bao gồm số vốn điều lệ của công ty, tổng số cổ phần và mô tả về loại cổ phần cùng mệnh giá của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty cũng cần được cung cấp

 • Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số cổ phần/mức đóng góp và giá trị vốn góp. Các thông tin cần cung cấp đối với công ty cổ phần bao gồm số lượng cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá của từng loại cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên và cổ đông trong các loại công ty. Ví dụ như quyền biểu quyết, quyền được hưởng lợi ích từ hoạt động của công ty và nghĩa vụ thực hiện các quyết định được đưa ra trong các cuộc họp cổ đông.
 • Cấu trúc quản lý công ty.
 • Số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp không có giới hạn cụ thể. Trong trường hợp công ty có nhiều người đại diện, quyền và nghĩa vụ sẽ được phân chia theo thỏa thuận và quyết định của công ty, tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi của các bên liên quan.
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ là hai yếu tố quan trọng trong hoạt động của công ty.
 • Căn cứ vào phương pháp xác định tiền lương, thù lao, và thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên được công ty áp dụng để đảm bảo tính công bằng và chính xác.
 • Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, thành viên và cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần tương ứng của họ.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh có quy định riêng.
 • Quy trình giải thể công ty và thanh lý tài sản được thực hiện theo quy trình đặc biệt.
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty tuân theo quy định và quy trình đặc thù.

Phân chia lợi nhuận sau thuế cũng có quy định riêng

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải có thông tin về họ, tên và chữ ký của các cá nhân sau đây:

 • Thành viên hợp danh là yêu cầu bắt buộc đối với công ty hợp danh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có chủ sở hữu là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Cổ đông sáng lập của công ty cổ phần có thể là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

Đăng ký doanh nghiệp phải có thông tin về họ, tên và chữ ký

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan có thẩm quyền
 • Hồ sơ sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 4: Nhận kết quả

Sau quá trình xem xét trong khoảng thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu được chỉ định.

2. Năm 2023, thành lập công ty lưu ý những gì?

2.1 Khung pháp lý mới cho công ty thành lập áp dụng từ 01/06/2023

Theo khung pháp lý mới, khi thành lập nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

 • Vốn điều lệ không vượt quá 100 tỷ đồng
 • Số lượng lao động không quá 200 người
 • Doanh thu không vượt quá 300 tỷ đồng.

2.2 Chủ thể thành lập doanh nghiệp

– Trường hợp chủ thể được thành lập doanh nghiệp

 • Đối với cá nhân, để được xem là có đủ năng lực hành vi dân sự, phải tuân thủ quy định của Bộ Luật dân sự 2015. 
 • Đối với tổ chức, để được công nhận, cần được thành lập theo quy định hợp pháp của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của quốc gia mà tổ chức đó mang quốc tịch.

– Trường hợp chủ thể không được thành lập doanh nghiệp:

Theo khoản 2 – Điều 17 – Luật Doanh nghiệp 2020

 • Cơ quan nhà nước và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có quyền sử dụng tài sản nhà nước để thành lập các doanh nghiệp kinh doanh nhằm thu lợi riêng cho cơ quan hoặc đơn vị đó. 
 • Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đối với việc làm và nghĩa vụ của mình.
 • Các thành viên của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được ủy quyền quản lý vốn Nhà nước, có nghĩa vụ và quyền hạn trong doanh nghiệp.

Các thành viên trong quân đội không được thành lập doanh nghiệp

 • Các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn nhà nước, trừ người được ủy quyền quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp khác.
 • Người chưa đủ tuổi;
 • Người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Người mất năng lực hành vi dân sự.
 • Người gặp khó khăn về nhận thức và hành vi.
 • Tổ chức không có công nhận pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành án tù, hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng chống tham nhũng.
 • Tổ chức thương mại bị cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định của Luật Hình sự.

Người đang chấp hành án tù không được thành lập doanh nghiệp

2.3 Các loại hình Doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp, có 5 loại doanh nghiệp phổ biến:

 • Công ty TNHH một thành viên (CTy TNHH một thành viên): Là công ty do một cá nhân hoặc tổ chức làm thành viên duy nhất sở hữu và điều hành. Trách nhiệm của thành viên trong công ty này chỉ giới hạn đến mức vốn góp của họ.
 • Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên (CTy TNHH hai thành viên trở lên): Là công ty do hai hoặc nhiều thành viên sở hữu và điều hành. Trách nhiệm của các thành viên trong công ty này chỉ giới hạn đến mức vốn góp của mỗi thành viên.
 • Công ty Cổ phần: Là công ty mà vốn điều lệ được chia thành các cổ phần và được cổ đông sở hữu. Cổ đông chịu trách nhiệm với công ty đến mức giá trị cổ phần mà họ nắm giữ
 • Công ty Hợp danh (CTy HD): Là công ty do hai hoặc nhiều đối tác thành lập để hợp tác kinh doanh với mục tiêu chung. Các đối tác chịu trách nhiệm với công ty theo tỷ lệ đóng góp của mỗi đối tác.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và điều hành. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm với công ty đến mức tài sản của họ.

Bên trên là các thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023. Nếu khách hàng đang gặp khó khăn trong quá trình thành lập doanh nghiệp và có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với The Smile. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Dịch vụ Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá