Quy định cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên: sơ đồ & chủ sở hữu bạn cần biết

cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên
Quy định cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên: sơ đồ & chủ sở hữu bạn cần biết

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên là một khía cạnh quan trọng trong việc thành lập và điều hành một doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc này và vai trò của chủ sở hữu, hãy cùng The Smile – đơn vị chuyên tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp – khám phá sơ đồ tổ chức cùng những quy định cơ bản bạn cần biết.

Tóm tắt ý chính

 • Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất
 • Công ty TNHH 1 thành viên có 3 mẫu sơ đồ tổ chức: Do tổ chức làm chủ, do cá nhân làm chủ, do nhà nước làm chủ
 • Có nhiều chức danh trong công ty như Chủ tịch, Hội đồng thành viên, Giám Đốc, Kiểm soát viên,…
 • Chủ sở hữu của một công ty TNHH một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức duy nhất sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên (hay gọi tắt là Công ty TNHH) là một loại hình doanh nghiệp thuộc hình thức hợp danh trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một loại hình công ty thành lập bởi một cá nhân hoặc một tổ chức, đơn vị kinh tế. Điểm đặc biệt của loại hình này là chỉ có một chủ sở hữu duy nhất. Dưới đây là những điểm chính của Công ty TNHH 1 thành viên:

 • Chủ sở hữu duy nhất
 • Pháp nhân riêng biệt
 • Vốn điều lệ
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu
 • Tính linh hoạt và đơn giản

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Mô hình cấu trúc do tổ chức làm chủ sở hữu

Sơ đồ tổ chức của một công ty TNHH một thành viên có tổ chức làm chủ sở hữu thường sẽ có cấu trúc hơi khác so với khi chủ sở hữu là cá nhân. Dưới đây là hai mô hình cơ bản của một công ty TNHH một thành viên với tổ chức làm chủ sở hữu:

 • Chủ sở hữu -> Chủ tịch công ty -> Giám đốc/ Tổng giám đốc
 • Chủ sở hữu -> Hội đồng thành viên -> Giám đốc/ Tổng giám đốc 

Trong đó, người đóng vai trò Chủ tịch công ty sẽ do chủ sở hữu bổ nhiệm. Người giữ chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc thường sẽ do chủ tịch kiêm nhiệm hoặc bổ nhiệm thêm người giữ vị trí này. 

Mô hình cấu trúc do cá nhân làm chủ sở hữu

Sơ đồ tổ chức của một công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thường đơn giản hơn so với trường hợp chủ sở hữu là một tổ chức. Dưới đây là mô hình cơ bản của một công ty TNHH một thành viên với cá nhân làm chủ sở hữu:

Chủ sở hữu -> Chủ tịch công ty -> Giám đốc/ Tổng giám đốc

Trong đó, người đóng vai trò Chủ tịch công ty sẽ do chủ sở hữu bổ nhiệm. Người giữ chức danh Giám đốc/ Tổng giám đốc thường sẽ do chủ tịch kiêm nhiệm hoặc bổ nhiệm thêm người giữ vị trí này. 

Mô hình cấu trúc do nhà nước làm chủ sở hữu

Khi nhà nước là chủ sở hữu của một công ty TNHH một thành viên, cấu trúc tổ chức của công ty thường có những đặc điểm riêng biệt nhằm đảm bảo sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ từ phía chủ sở hữu. Dưới đây là mô hình cơ bản cho một công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu:

 • Chủ tịch công ty ->giám đốc/tổng giám đốc – > Ban kiểm soát.
 • Hội đồng thành viên -> Giám đốc/tổng giám đốc -> Ban kiểm soát.

Thông thường, những doanh nghiệp có chủ sở hữu là nhà nước thì sẽ nắm hoàn toàn 100% vốn điều lệ của công ty đó và có toàn quyền quyết định về cơ cấu tổ chức. Cụ thể, tổ chức có thể quyết định bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm những vị trí quản lý trong doanh nghiệp. 

Các chức danh cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên

Trong tổ chức TNHH 1 thành viên thì cơ cấu tổ chức sẽ được phân ra các cấp quản lý khá rõ ràng. Các chức danh từ lớn đến nhỏ đều được phân quyền, nhiệm vụ khác nhau, quản lý những công việc khác nhau. Cụ thể như sau:

Chủ tịch công ty

Trong cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên, vai trò của Chủ tịch công ty có thể rất nổi bật và đa dạng tùy thuộc vào quy mô và mô hình hoạt động của công ty. Chủ tịch công ty thường là người đại diện pháp luật của công ty, có trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và mục tiêu đã đề ra. 

Họ đảm nhận vai trò chính trong việc thiết lập chiến lược kinh doanh, giám sát tài chính và vận hành của công ty. Đặc điểm nổi bật của Chủ tịch công ty trong mô hình công ty TNHH một thành viên là họ thường có quyền lực rất lớn trong quyết định và điều hành vì không phải chia sẻ quyền lực với các thành viên khác như trong các công ty đa thành viên. 

Hội đồng thành viên 

Trong cấu trúc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, khái niệm “Hội đồng thành viên” không tồn tại theo nghĩa truyền thống như trong các công ty đa thành viên. Do chỉ có một chủ sở hữu (thành viên duy nhất), vai trò quản trị và ra quyết định thường do chính chủ sở hữu này hoặc người đại diện do họ chỉ định (có thể là Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc) thực hiện. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ sở hữu có thể thiết lập một hình thức tổ chức giống như một “hội đồng cố vấn” để hỗ trợ quyết định chiến lược, nhưng điều này không phải là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật và không giống với hội đồng quản trị của công ty cổ phần hay công ty đa thành viên.

Giám đốc/tổng giám đốc

Đối với cấu trúc của một công ty TNHH một thành viên, vai trò của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là rất quan trọng và chiếm trách nhiệm hàng đầu trong việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty. Người giữ chức danh này thường được ủy quyền bởi chủ sở hữu để đại diện cho công ty trước pháp luật và trong các hoạt động kinh doanh.

Giám đốc giữ vai trò quan trọng trong công ty

Giám đốc/Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động trong việc thực hiện các chiến lược và quyết định chiến lược của công ty, đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Họ có vai trò lãnh đạo quan trọng, đưa ra hướng đi cho tất cả các bộ phận trong công ty và đảm bảo sự hài hòa trong các hoạt động của công ty.

Kiểm soát viên

Vai trò “Kiểm soát viên” trong một công ty TNHH một thành viên có thể linh hoạt và phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của công ty. Người đảm nhận vai trò này thường có trách nhiệm quan trọng trong việc đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định của công ty.

Một số câu hỏi thường gặp

Khi thành lập hoặc tham gia vào một tổ chức TNHH 1 thành viên, bạn sẽ có nhiều băn khoăn về dạng doanh nghiệp này. Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp khi tìm hiểu về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên: 

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là ai?

Chủ sở hữu của một công ty TNHH một thành viên là cá nhân hoặc tổ chức duy nhất sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Đây là người hoặc tổ chức được coi là chủ doanh nghiệp và sở hữu toàn bộ công ty. Trong một công ty TNHH một thành viên, không có nhiều chủ sở hữu mà chỉ có một người hoặc một tổ chức duy nhất sở hữu và điều hành công ty.

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 1 thành viên được thể hiện thế nào?

Sơ đồ tổ chức của một công ty TNHH một thành viên thường được thể hiện đơn giản, bao gồm một thành viên duy nhất (chủ sở hữu) và các bộ phận hoặc vai trò quản lý trong công ty. Dưới đây là một cách thể hiện sơ đồ tổ chức của một công ty TNHH một thành viên:

Chủ sở hữu- Chủ tịch/ Hội đồng thành viên- Giám đốc/ Tổng giám đốc

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên là ai?

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu của công ty. Trong một công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu là người sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của công ty và có quyền lực cao nhất trong việc quyết định các hoạt động kinh doanh và pháp lý của công ty. (theo quy định về luật doanh nghiệp 2020)

Hội đồng thành viên trong sơ đồ cơ cấu tổ chức gồm những ai?

Theo quy định, chủ sở hữu công ty sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ 3 đến 7 thành viên có nhiệm kỳ không quá 5 năm. Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc các thành viên trong hội đồng thành viên bầu ra theo quy định trong điều lệ công ty.

Các quy định về quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?

Chủ sở hữu trong một công ty TNHH một thành viên có các quyền sau: quyết định chính sách và chiến lược kinh doanh, điều hành và quản lý, quyết định về tài chính và đầu tư, phê duyệt báo cáo tài chính,…. Những quyền này được quy định rõ trong văn bản thành lập công ty và pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

The Smile – Đơn vị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp uy tín

Lợi ích khi sử dụng trọn gói thành lập doanh nghiệp tại The Smile

The Smile là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tận tâm. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách hàng thành công trong việc thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và thuận lợi. 

Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp toàn diện, từ thủ tục pháp lý cho đến tư vấn về kế toán, thuế, lao động và bảo hiểm. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng để đạt được sự phát triển bền vững và thành công cho doanh nghiệp của mình. 

Việc sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho khách hàng:

 • Tiết kiệm thời gian và công sức
 • Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả
 • Nhận được tư vấn chuyên sâu
 • Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
 • Hỗ trợ liên tục sau khi thành lập

Hồ sơ năng lực của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 17 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên là nền tảng quan trọng giúp xây dựng và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hy vọng thông tin về sơ đồ và vai trò của cơ cấu chung một doanh nghiệp đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cấu trúc này. Hãy liên hệ với The Smile để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

>>> Tham khảo ngay

Các dịch vụ tại Công Ty Kế Toán The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
tuấn 23-05-2024 lúc 00:56
Tốt