Ý nghĩa và công thức tính doanh thu hoạt động tài chính

doanh thu hoạt động tài chính
Ý nghĩa và công thức tính doanh thu hoạt động tài chính

Liệu bạn đã hiểu được khái niệm chi tiết về doanh thu hoạt động tài chính chưa? Cách kế toán sẽ hạch toán khi có phát sinh các khoản doanh thu mỗi kỳ của doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng The Smile đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

1. Doanh thu hoạt động tài chính là gì?

Doanh thu hoạt động tài chính cũng có khái niệm tương tự với doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.  

Doanh thu từ hoạt động tài chính được hiểu là các khoản doanh thu bao gồm tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận và các khoản doanh thu tài chính khác của doanh nghiệp. Những khoản đó được thực hiện trong kỳ và không phân biệt các khoản doanh thu thực tế đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền.

thế nào là doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính tương tự với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2. Ý nghĩa của doanh thu hoạt động tài chính

Theo nguyên tắc kế toán, tài khoản 515 (doanh thu hoạt động tài chính) phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các doanh thu từ hoạt động tài chính khác, cụ thể:

 • Tiền lãi bao gồm các khoản như: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa và dịch vụ;…
 • Cổ tức và lợi nhuận sẽ được chia sau giai đoạn đầu tư
 • Các hoạt động đầu tư mua hay bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.
 • Thu nhập từ những hoạt động đầu tư tài chính khác của doanh nghiệp
 • Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục ngoại tệ cuối kỳ hoặc lãi do bán ngoại tệ.
ý nghĩa của doanh thu hoạt động tài chính

Ý nghĩa của doanh thu hoạt động tài chính

3. Nguyên tắc hạch toán doanh thu hoạt động tài chính

a) Tài khoản 515 phản ánh các khoản thu đầu tư nguồn vốn tạm thời theo các chức năng, nhiệm vụ được giao và doanh thu hoạt động tài chính khác của đơn vị, cụ thể:

 • Tiền lãi từ các hoạt động mua trái phiếu, tín phiếu
 • Tiền gửi vừa có lãi vừa có kỳ hạn
 • Các khoản đầu tư có lãi khác được nắm giữ đến ngày đáo hạn, bao gồm cả khoản lãi khi thanh lý hay nhượng bán.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính khác ví dụ như khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn, lãi đầu tư vào các giấy tờ có giá

b) Doanh thu hoạt động tài chính phản ánh khoản doanh thu được thực hiện trong kỳ, được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, khi doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế. 

c) Tài khoản 515 được hạch toán theo 2 loại: Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và các doanh thu hoạt động tài chính khác. 

d) Khi nhượng bán các khoản đầu tư thì doanh thu sẽ được ghi nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn. 

đ)Các khoản tiền lãi nhận được từ khoản đầu tư trái phiếu, tín phiếu,.. nắm giữ đến ngày đáo hạn. 

e) Cuối kỳ, kế toán sẽ kết chuyển toàn bộ chi phí hoạt động tài chính đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 5151 để xác định thu nhập của kỳ đó.

g) Tất cả các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác ngoại trừ thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sẽ được kết chuyển vào TK 911. Từ đó, xác định kết quả hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp

4. Một số quy định khi hạch toán doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính có những quy định hạch toán đối với các hoạt động mua, bán như sau:

4.1. Doanh thu từ hoạt động mua, bán chứng khoán

Doanh thu từ mua bán chứng khoán

Doanh thu từ hoạt động mua, bán chứng khoán

Đối với doanh thu từ hoạt động mua, bán chứng khoán sẽ ghi nhận số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn. Trong đó giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc nhập xuất trước, còn giá bán được tính theo giá trị hợp lý của khoản nhận được. 

Đối với trường hợp mua, bán chứng khoán dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu thì kế toán doanh nghiệp sẽ xác định giá trị cổ phiếu nhận về theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi, cụ thể như sau:

 • Trường hợp cổ phiếu nhận về là cổ phiếu niêm yết thì giá trị cổ phiếu là giá đóng cửa niêm yết trên thị trường chứng khoán ngay khi trao đổi. Nếu tại thời điểm trao đổi, thị trường chứng khoán không giao dịch thì giá trị của cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước 1 ngày trao đổi.
 • Trường hợp cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn UPCOM thì giá trị hợp lý của cổ phiếu là giá đóng cửa công bố trên sàn UPCOM tại ngày trao đổi. Nếu ngày trao đổi sàn UPCOM không giao dịch thì giá trị cổ phiếu là giá đóng cửa phiên giao dịch trước 1 ngày.
 • Trường hợp cổ phiếu nhận về là cổ phiếu chưa niêm yết khác thì giá trị của cổ phiếu là giá trị sổ sách tại thời điểm trao đổi hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm cuối quý trước 1 ngày.  Công thức xác định giá trị sổ sách của cổ phiếu được thực hiện:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu =  Tổng vốn chủ sở hữu / Số lượng cổ phiếu hiện có tại thời điểm trao đổi 

4.2. Doanh thu từ hoạt động mua, bán ngoại tệ

Trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, khi diễn ra các giao dịch mua và bán, doanh thu của một tổ chức hoặc cá nhân được xác định dựa trên mức chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra. Điều này có nghĩa là, doanh thu sẽ cao nếu giá bán ngoại tệ cao hơn nhiều so với giá mua, và ngược lại, doanh thu sẽ thấp nếu mức chênh lệch giữa giá mua và bán không đáng kể.

Đây là một phần quan trọng trong việc quản lý và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối.

doanh thu từ mua bán ngoại tệ

Doanh thu từ hoạt động mua, bán ngoại tệ

4.3. Doanh thu từ tiền lãi gửi

Doanh thu từ tiền lãi gửi không bao gồm lợi nhuận thu được từ việc đầu tư tạm thời vào khoản vay dành cho việc xây dựng tài sản còn đang trong quá trình hoàn thiện.

doanh thu từ tiền lãi gửi

Doanh thu từ tiền lãi gửi

4.4. Doanh thu từ các khoản cho vay, bán hàng trả góp

Trong trường hợp thu nhập từ các khoản cho vay và bán hàng trả góp, doanh thu được công nhận khi lãi suất và khoản vốn gốc cho vay được thu hồi.

4.5. Doanh thu từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

doanh thu từ mua bán cổ phiếu

Doanh thu từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

Đối với tiền lãi từ đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư được ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ. Còn khoản lãi nhận được từ các khoản đầu tư trước khi doanh nghiệp mua lại thì ghi giảm giá gốc khoản đầu tư đó.

Bài viết trên là những kiến thức bổ ích về doanh thu hoạt động tài chínhThe Smile muốn truyền tải đến mọi người. Hy vọng qua bài viết này, sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn và thực hiện các hạch toán chính xác cho doanh nghiệp của mình. Nếu bạn cần tư vấn về dịch vụ thành lập công ty TPHCMdịch vụ kế toán thuế, hãy liên hệ The Smile theo thông tin bên dưới để được tư vấn nhé!

>>>>Xem thêm: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết theo thông tư 133 và 200

>>>>Xem thêm: Lưu chuyển tiền tệ là gì? cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Nam 28-01-2024 lúc 21:21
Tốt