Thủ tục, điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên quy định mới nhất 2024

Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục, điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên quy định mới nhất 2024

Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên cần được nắm rõ để thực hiện quy trình này một cách chính xác và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Trong nhiều năm sắp tới, việc thành lập Công ty TNHH 2 thành viên sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Với sự thay đổi và cập nhật liên tục của quy định trong lĩnh vực này, mời bạn điểm qua những thông tin quan trọng trong bài viết dưới đây cùng The Smile nhé!

Tóm tắt ý chính

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là hình thức doanh nghiệp có sự tham gia của ít nhất 2 thành viên và không vượt quá 50 thành viên. 
 • Các thành viên trong công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và cách thức gửi hồ sơ. 
 • Vốn điều lệ của cho loại hình công ty này tối thiểu là 20 tỷ đồng đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, vốn có thể thay đổi tuỳ theo quy định của từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.
 • Làm giấy phép kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên nhanh chóng hơn và đảm bảo các yêu cầu pháp lý cùng The Smile.

Tổng quan về công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là hình thức doanh nghiệp có sự tham gia của ít nhất 2 thành viên và không vượt quá tổng 50 thành viên. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Các thành viên sẽ không chịu trách nhiệm cá nhân với các nợ ngoài phạm vi số vốn góp của mình.

Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Tại sao nên thành lập công ty TNHH 2 thành viên?

Trước khi tìm hiểu về điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, bạn cần phải nắm rõ lý do tại sao nên thành lập công ty này. Thành lập một công ty TNHH với ít nhất 2 thành viên trở lên mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là lý do tại sao nên thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Tăng tính linh hoạt trong quản lý và điều hành: Có ít nhất 2 thành viên trong công ty TNHH tạo ra sự linh hoạt trong quyết định và quản lý. Các thành viên có thể cùng thảo luận, đưa ra quyết định và chia sẻ trách nhiệm trong việc điều hành công ty. Điều này giúp tăng cường sự đa dạng ý kiến đóng góp và giảm thiểu rủi ro cho công ty khi chỉ có một người đơn lẻ đứng ra quyết định.
 • Chịu trách nhiệm hạn chế về nợ và nghĩa vụ tài sản: Các thành viên trong công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Thông qua việc giới hạn trách nhiệm, công ty TNHH 2 thành viên trở lên giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho các thành viên.
Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên chi tiết 2024

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên được chỉ rõ chi tiết như sau: 

Đối với chủ thể thành lập doanh nghiệp

 • Tổ chức phải có tư cách pháp nhân và cá nhân tham gia phải đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để phù hợp với điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên
 • Tổ chức và cá nhân không nằm trong danh sách các đối tượng bị nhà nước cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020. 
 • Số lượng thành viên yêu cầu là ít nhất 2 thành viên (cá nhân hoặc tổ chức) tham gia góp vốn, và số lượng thành viên tham gia góp vốn không được vượt quá 50.

Đối với tên công ty

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên phải có tên tiếng Việt gồm hai thành phần: Công ty TNHH/Công ty trách nhiệm hữu hạn + tên riêng. 
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn ký tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Tên doanh nghiệp cần được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 
 • Tên doanh nghiệp không được thuộc vào các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 38 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Đối với lĩnh vực kinh doanh

 • Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong các ngành nghề pháp luật không cấm, và phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi tham gia vào các ngành nghề có điều kiện.
 • Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập có thể chọn một trong số các ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Trong trường hợp, doanh nghiệp muốn ghi rõ ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn so với ngành kinh tế cấp 4. Doanh nghiệp có thể tiến hành chọn một ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Doanh nghiệp sẽ ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với trụ sở của công ty

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp nằm trên lãnh thổ Việt Nam là điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên không thể thiếu. Đó là địa chỉ liên lạc chính của doanh nghiệp, được xác định theo địa giới của đơn vị hành chính. Trụ sở chính cần có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trụ sở công ty không được phép sử dụng căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể làm địa điểm kinh doanh.
Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Đối với vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được xác định bằng tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên ban hội đồng. Các thành viên này sẽ thực hiện cam kết hóp và ghi văn bản rõ ràng trong Điều lệ của công ty.
 • Các thành viên phải đảm bảo góp vốn đủ và đúng loại tài sản đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết. Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ phần vốn góp trong thời hạn 30 ngày. Việc này nhằm cung cấp thông tin để đủ điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên.

Đối với người đại diện pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty vi phạm các điều luật thì thành viên còn lại tự động trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, bạn cần phải thực hiện đầy đầy đủ các thủ tục dưới đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị các tài liệu (hồ sơ) cần thiết như sau:
  • Điều lệ công ty (bao gồm chữ ký và họ tên của các thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty).
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Danh sách các thành viên góp vốn.
  • Bản sao công chứng của CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ.
  • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật).
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền: Bạn có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua hình thức trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia.
 • Bước 3: Chờ và nhận kết quả đăng ký: Nếu hồ sơ được nộp đầy đủ và không cần bổ sung thì sau từ 3-5 ngày, doanh nghiệp có thể nhận kết quả đăng ký từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 4: Thông báo: Sau khi đăng ký thành công, bạn cần công bố thông tin nội dung đăng ký Công ty lên Cổng thông tin quốc qua.
 • Bước 5: Tiến hành làm con dấu và thủ tục sau thành lập Việc làm dấu mộc là vấn đề cần thiết sau khi đăng ký thành công. Doanh nghiệp có quyền trong việc quyết định số lượng dấu của công ty mình. Tuy nhiên, dấu pháp nhân phải đảm bảo tính chính xác các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số thuế.

Chú ý: Trong trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, bạn cần điều chỉnh, bổ sung thông tin và nộp lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, dựa vào ngày hẹn ghi trên biên nhận, bạn sẽ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở để nhận kết quả.

Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Để đủ điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, có nhiều quy tắc và luật lệ có thể bạn chưa biết. Một số câu hỏi thường gặp mà bạn có thể tham khảo như sau:

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên vốn điều lệ là bao nhiêu?

Vốn điều lệ là một thành phần quan trọng trong điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên. Pháp luật không quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty, trừ một số trường hợp riêng biệt. Ví dụ như vốn điều lệ của cho loại hình công ty TNHH tối thiểu là 20 tỷ đồng đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, vốn có thể thay đổi tuỳ theo quy định của từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp. 

Nên thành lập công ty TNHH một thành viên hay 2 thành viên?

Tùy thuộc vào số lượng thành viên góp vốn và mục đích kinh doanh, bạn có thể chọn loại hình thành lập phù hợp như sau:

 • Nếu công ty có từ 2-50 thành viên góp vốn, thì bạn có thể chọn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Nếu công ty chỉ có một cá nhân làm chủ và tự quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp, thì bạn có thể thành lập công ty TNHH một thành viên.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp hết bao lâu?

Trong trường hợp bạn nộp hồ sơ đủ điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, thì hồ sơ sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc (kể từ thời điểm nhận hồ sơ đăng ký). Sau đó, cơ quan sẽ thông báo về kết quả xử lý hồ sơ của bạn..

Khó khăn khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Có nhiều văn bản luật và quy định liên quan, đòi hỏi người thực hiện phải nắm bắt một cách hệ thống và hiểu rõ từng chi tiết. Đối với những cá nhân hoặc tổ chức thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan Nhà nước sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý một số vấn đề như sai sót trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải quyết hồ sơ chậm chạp,…

Đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp

Có nhiều đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thành lập doanh nghiệp, bạn cần lựa chọn đơn vị uy tín có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong đó,  The Smile sẽ là một lựa chọn hợp lý cho bạn.

Ưu điểm khi làm trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại The Smile

Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ trọn gói của The Smile, đơn vị cam kết mang lại những ưu đãi sau đây:

 • The Smile sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình thành lập công ty, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc nộp hồ sơ, làm thủ tục, và tìm hiểu quy định pháp luật.
 • Miễn phí công chứng các giấy tờ cần thiết.
 • Bàn giao giấy phép cho doanh nghiệp tận nơi mà không mất bất kỳ chi phí nào.
 • Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý, thuế và kế toán thuế.

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ sơ năng lực của The Smile

The Smile đã có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói và kế toán. Với đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và hiểu rõ về quy định pháp luật kinh doanh, chúng tôi đã xây dựng được uy tín trong ngành dịch vụ doanh nghiệp và nhận được sự tin tưởng từ hơn 1000+ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói cho hộ kinh doanh cùng dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công khi sử dụng dịch vụ của The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của Công Ty Kế Toán The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây là những điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 thành viên do The Smile chia sẻ đến bạn. Chính vì vậy. bạn cần tìm hiểu kỹ và tham khảo trực tiếp các văn bản pháp luật liên quan hoặc tìm sự tư vấn từ đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ The Smile nhé!

>>>> Xem thêm:

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Linh 07-03-2024 lúc 23:44
Tốt