Điều kiện để mở văn phòng công chứng cập nhật 2024. Chi phí và kinh nghiệm thành công

dieu-kien-de-mo-van-phong-cong-chung-cap-nhat-2024-chi-phi-va-kinh-nghiem-thanh-cong
Điều kiện để mở văn phòng công chứng cập nhật 2024. Chi phí và kinh nghiệm thành công

Nhu cầu mở văn phòng công chứng năm 2024 đang tăng cao bởi nhu cầu cần công chứng giấy tờ của người dân cũng tăng cao hơn. Vậy, điều kiện mở văn phòng công chứng mới nhất trong năm nay là gì? Chi phí bao nhiêu? Kinh nghiệm mở thành công ngay lần đầu như thế nào? Trong những nội dung tiếp theo dưới đây, The Smile sẽ giải đáp chi tiết cho quý khách hàng và giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ phù hợp.

Tóm tắt ý chính

STTNội dung thuMức thu
1Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên100.000vnđ
2Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực công chứng
aThẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đối với trường hợp tham dự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng để bổ nhiệm công chứng viên3.500.000vnđ
bThẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên500.000vnđ
cThẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng
Thẩm định đề nghị cấp mới giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng1.000.000vnđ
Thẩm định để cấp lại giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng500.000vnđ

Nội dung chính

Điều kiện mở văn phòng công chứng mới nhất năm 2024

Điều kiện thành lập văn phòng công chứng sẽ căn cứ theo  Điều 22 Luật Công chứng 2014 theo văn bản và nêu rõ như sau:

Đối với loại hình doanh nghiệp

Văn phòng công chứng đặc trách tổ chức và quản lý hoạt động của công ty hợp danh, theo quy định của Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020. Loại hình doanh nghiệp này đặc trưng như sau:

a) Đối với công ty hợp danh, cần phải có ít nhất 02 thành viên làm chủ sở hữu chung, chung tên doanh nghiệp (gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh này, công ty cũng có thể chấp nhận thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm đầy đủ về tài sản cá nhân của mình đối với mọi nghĩa vụ của công ty;
c) Các thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân, và chỉ phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty.

Đối với người đại diện pháp luật của văn phòng công chứng

Điều kiện mở văn phòng công chứng quan trọng tiếp theo là cần phải có ít nhất hai công chứng viên hợp danh trở lên và không có thành viên góp vốn theo quy định, người đứng đầu phòng công chứng là trưởng văn phòng. Chỉ có những công chứng viên mới được phép đứng ra thành lập và hoạt động trong văn phòng công chứng. Trách nhiệm của các thành viên sáng lập bao gồm việc chịu trách nhiệm đầy đủ về các nghĩa vụ tài sản và nghĩa vụ nợ của công ty, bằng toàn bộ tài sản cá nhân của họ.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng, các công chứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
 • Phải có phẩm chất đạo đức tốt và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
 • Có bằng cử nhân luật và đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, có giấy tờ chứng minh. Hoặc có kinh nghiệm làm nghề công chứng từ 02 năm trở lên
 • Hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.
 • Đã đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
 • Phải đảm bảo đủ sức khỏe để có thể hành nghề công chứng.

Điều kiện về tên gọi khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng

Tên gọi của văn phòng công chứng cần phải bao gồm cụm từ “văn phòng công chứng” và kèm theo họ tên của trưởng văn phòng công chứng hoặc một công chứng viên hợp danh khác của văn phòng.

Quy định thành lập văn phòng công chứng này đặc biệt yêu cầu sự thỏa thuận từ các công chứng viên hợp danh của văn phòng để đặt tên, đồng thời không được trùng lặp hoặc tạo sự nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác. Ngoài ra, tên gọi cũng không được vi phạm văn hóa, đạo đức, truyền thống lịch sử và phải tuân thủ theo thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện về trụ sở của văn phòng công chứng

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 29/2016/NĐ-CP, trụ sở của văn phòng công chứng phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

 • Phải có địa chỉ cụ thể.
 • Có khu vực làm việc cho công chứng viên thành lập văn phòng công chứng và nhân viên với diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị sự nghiệp.
 • Có không gian tiếp người yêu cầu công chứng.
 • Có khu vực lưu trữ hồ sơ công chứng.
 • Các công chứng viên khi thành lập văn phòng công chứng phải nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn phòng công chứng tại thời điểm đăng ký hoạt động văn phòng công chứng.
 • Sở Tư pháp sẽ thực hiện kiểm tra việc đáp ứng các tiêu chí về trụ sở của văn phòng công chứng khi tiến hành đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

Điều kiện về con dấu mà phòng công chứng phải đăng ký

Văn phòng công chứng cần phải sở hữu một con dấu riêng, không chứa hình quốc huy. Con dấu của văn phòng công chứng được khắc và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật đề ra. Việc khắc và sử dụng con dấu sẽ được thực hiện sau khi có quyết định chính thức cho phép thành lập.

Các thủ tục và hồ sơ xin khắc dấu, cũng như quản lý và sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng, sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể của pháp luật về con dấu. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các quy định liên quan đến việc sử dụng và quản lý con dấu trong hoạt động của Văn phòng công chứng.

Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng công chứng năm 2024

Thủ tục mở văn phòng công chứng cần những gì? Dưới đây, The Smile đã cập nhật thủ tục đề nghị mới nhất trong năm 2024: 

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để mở văn phòng công chứng, quy trình chuẩn bị hồ sơ bao gồm các bước sau:

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng.

Đề án thành lập văn phòng công chứng, trong đó cần mô tả chi tiết về sự cần thiết của việc thành lập, và nêu rõ về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, điều kiện vật chất, cùng kế hoạch triển khai thực hiện.

Bản sao của quyết định bổ nhiệm công chứng viên.

Tất cả các bước này phải tuân thủ theo quy định tại Điều 23 của Luật Công chứng. Đây là những yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình thành lập văn phòng công chứng diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cho văn phòng

Sau khi Văn phòng công chứng nhận được quyết định cho phép thành lập từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, họ sẽ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp địa phương.

Sở Tư pháp, sau khi nhận hồ sơ, sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do của quyết định từ chối.

Thời gian giải quyết 

Thời hạn để giải quyết yêu cầu thành lập Văn phòng công chứng là 20 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành xem xét và quyết định về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối, quyết định từ chối phải được thông báo bằng văn bản và phải nêu rõ lý do của quyết định.

Tiến hành đăng ký thành lập văn phòng công chứng phù hợp

Theo quy định của Điều 23 Luật Công chứng, quy trình và thủ tục thành lập văn phòng công chứng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Công chứng viên muốn thành lập văn phòng công chứng gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xem xét hồ sơ. Trong khoảng thời gian 20 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét và quyết định về việc cho phép thành lập văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trong thời gian 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp địa phương. Đơn đăng ký hoạt động cùng với giấy tờ chứng minh về trụ sở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập là những điều cần thiết.

Bước 4: Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp sẽ cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối cũng có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Văn phòng công chứng được phép hoạt động chính thức kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động. Đây là các điều kiện và thủ tục cơ bản theo quy định của pháp luật để mở văn phòng công chứng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, mọi người có thể gửi câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ.

Chi phí đăng ký hoạt động văn phòng công chứng là bao nhiêu?

Ngày nay, có khá nhiều khách hàng thắc mắc rằng, mở văn phòng công chứng cần bao nhiêu vốn? Theo kinh nghiệm từ những chủ văn phòng đi trước, chi phí mở văn phòng công chứng tư nhân sẽ tuân theo khoản 9 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định cụ thể về mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng và lệ phí cấp thẻ công chứng viên như sau:

– Thẩm định để cấp mới Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng: 1.000.000 đồng;

– Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng: 500.000 đồng.

Một số kinh nghiệm thành lập văn phòng công chứng từ người đi trước

Để mở văn phòng công chứng thành công, bên cạnh việc đứng ra thành lập văn phòng công chứng, phổ biến dịch vụ, quý khách hàng cũng nên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để văn phòng hoạt động tốt hơn. Dưới đây là một số kinh nghiệm tiêu biểu. 

Nắm vững luật công chứng

Hiểu rõ và nắm vững các điều khoản của Luật Công chứng là quan trọng để đảm bảo rằng quá trình thành lập diễn ra đúng theo quy định. Theo đó, tiêu chuẩn công chứng viên cũng sẽ phải đạt yêu cầu, kinh nghiệm công chứng phải có từ hai năm trở lên.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Đảm bảo rằng hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng của bạn hoàn chỉnh và chính xác, bao gồm đơn đề nghị, đề án thành lập và các giấy tờ liên quan khác.

Nẵm rõ quy trình đăng ký

Hiểu rõ quy trình đăng ký tại cơ quan quản lý, thường là Sở Tư pháp địa phương. Nắm vững thủ tục và yêu cầu để giảm thiểu khả năng gặp sự cố trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trở thành công chứng viên chuyên nghiệp tại một vị trí văn phòng lý tưởng

Lựa chọn một địa điểm thuận lợi và pháp lý để đặt trụ sở văn phòng công chứng. Điều này cũng cần tuân theo các quy định và giới hạn của địa phương.

Xây dựng các mối quan hệ với nơi có thẩm quyền

Xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý như Ủy ban nhân dân và Sở Tư pháp để có sự hỗ trợ và thông tin hữu ích.

Thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá dịch vụ

Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký kinh doanh xong thì nên phát triển chiến lược tiếp thị hiệu quả để tăng cường nhận thức về văn phòng công chứng trong cộng đồng và giữ cho nó nổi bật trong thị trường.

Đầu tư công nghệ hiện đại

Việc sử dụng dịch vụ theo công nghệ hiện đại sẽ giúp khách hàng cảm thấy tiện lợi hơn. Nó còn giúp tối ưu hóa quá trình làm việc và cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chất lượng.

Xây dựng đội ngũ văn phòng công chứng chuyên nghiệp

Tạo ra một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đào tạo họ về các quy định và thực hành của ngành công chứng. Nên lưu ý rằng, đáp ứng nhu cầu về việc công chứng phải có con dấu, đủ hồ sơ đề nghị và nội dung công chứng phù hợp với nội dung theo yêu cầu và tuân thủ theo pháp luật phải công chứng. 

Xem thêm: Làm sao để tránh bị truy thu thuế thu nhập cá nhân trong năm mới?

Dịch vụ đăng ký kinh doanh The Smile, hỗ trợ phòng công chứng được hoạt động nhanh hơn

Sau khi nắm được điều kiện mở văn phòng công chứng, chắc hẳn quý khách hàng đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Một số khách hàng thường lựa chọn phương án thành lập phòng công chứng đến ủy ban nộp giấy tờ, một số khách hàng lại chọn dịch vụ mở văn phòng công chứng để được hỗ trợ đáp ứng các điều kiện đã được nêu rõ ở nội dung trên. Nắm bắt được nhu cầu chung, The Smile đã cho ra đời dịch vụ đăng ký kinh doanh, hỗ trợ thành lập văn phòng nhanh chóng và đưa nó vào hoạt động. 

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, Công Ty Kế Toán The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Câu hỏi về điều kiện thành lập văn phòng công chứng

Phòng công chứng phải có ít nhất bao nhiêu nhân viên?

Theo quy định tại điểm 1 của Điều 22 trong Luật Công chứng, Văn phòng công chứng nêu rõ là được tổ chức và hoạt động theo các quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh. Điều này đồng nghĩa với việc Văn phòng công chứng được tổ chức phải tuân thủ các quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật khác liên quan đối với hình thức công ty hợp danh. Đặc biệt, Văn phòng công chứng phải có ít nhất hai công chứng viên hợp danh trở lên để đảm bảo hoạt động theo quy định.

Phòng công chứng có được tổ chức đào tạo nghề công chứng không?

Có, các phòng công chứng thường có thể tổ chức đào tạo nghề công chứng cho những người quan tâm hoặc muốn tham gia vào ngành công chứng. Đào tạo nghề công chứng có thể bao gồm việc giới thiệu về quy trình công chứng, kiến thức về pháp luật liên quan, kỹ năng làm việc với văn bản pháp luật, và các quy định đạo đức của nghề nghiệp.

Thủ tục thành lập văn phòng công chứng có khó khăn không?

Thủ tục thành lập văn phòng công chứng tùy thuộc vào luật pháp và quy định cụ thể. Về quy định mặc dù yêu cầu phải đáp ứng một số yêu cầu đủ điều kiện nhất định như vượt qua kỳ thi, kiểm tra lý lịch và nhận được giấy bảo đảm, thủ tục thành lập văn phòng công chứng có thể tốn thời gian và đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết nhưng không nhất thiết được coi là khó khăn. Điều đó phụ thuộc vào sự hiểu biết của cá nhân về các yêu cầu và sự sẵn lòng thực hiện các bước cần thiết để thành lập văn phòng công chứng. 

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Long 10-02-2024 lúc 13:33
Tốt