Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc biết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp nhìn nhận và hiểu rõ hơn về tình hình luồng tiền của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định kinh doanh chính xác. Nếu bạn vẫn chưa biết cách, hãy để The Smile cung cấp những thông tin cơ bản và hướng dẫn chi tiết về ở bài viết dưới đây nhé!

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là tài liệu tài chính cung cấp thông tin về luồng tiền mặt của một tổ chức trong khoảng thời gian cụ thể, bao gồm tiền thu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Nó giúp đánh giá sự khả quan và ổn định tài chính của doanh nghiệp.

cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Giải nghĩa báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2. Các khoản mục trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để biết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn cần phải hiểu các khoản mục trong báo cáo. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được chia thành ba phần chính, bao gồm các khoản mục sau:

 • Lưu chuyển hoạt động kinh doanh: Bao gồm các giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty (như mua bán hàng hóa, trả lương, thanh toán các khoản phí và lãi vay) và các giao dịch khác liên quan đến việc sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Lưu chuyển hoạt động đầu tư: Bao gồm các giao dịch liên quan đến việc mua và bán tài sản cố định (như đất đai, nhà cửa, thiết bị), đầu tư vào công ty con hoặc công ty liên kết, và các giao dịch đầu tư khác.
 • Lưu chuyển hoạt động tài chính: Chứa thông tin về giao dịch liên quan đến vốn và nợ của công ty, bao gồm phát hành cổ phiếu, trả cổ tức, vay nợ, trả nợ và các giao dịch tài chính khác.
cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tìm hiểu cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua các khoản mục

3. Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Biết được cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một kỹ năng quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp. 

Trước tiên, cần xem xét tổng quan báo cáo để nắm vững tình hình tổng thể về dòng tiền của doanh nghiệp. Sau đó, tập trung vào các mục tiêu quan trọng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính. 

3.1 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Đối với cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, bạn cần biết dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh có 2 loại:

 • Dòng tiền vào: là số tiền công ty thu được từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ và các giao dịch kinh doanh cốt lõi khác. Đây là nguồn thu chính của công ty từ hoạt động kinh doanh hàng ngày và nó mang dấu (+) trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
 • Dòng tiền ra: là số tiền công ty sử dụng trong quá trình kinh doanh cốt lõi, bao gồm việc mua hàng, trả lương, thanh toán các khoản phí và các chi phí khác liên quan đến sản xuất và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Dòng tiền này mang dấu (-) trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh = Dòng tiền vào – Dòng tiền ra

 • Nếu dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra, tức là công ty đang có lãi và đang hoạt động tốt.
 • Nếu dòng tiền vào nhỏ hơn dòng tiền ra, tức là công ty đang gặp khó khăn về tài chính và cần tìm giải pháp để cải thiện tình hình và giải quyết vấn đề này.
đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh

3.2 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 

Tương tự, khi tìm hiểu cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư, người đọc cần phân biệt 2 dòng tiền: 

 • Dòng tiền vào: Là số tiền mà công ty nhận được từ các giao dịch liên quan đến việc đầu tư vào tài sản cố định, mua bán các khoản đầu tư, thu hồi cho vay, hoặc thực hiện các hoạt động đầu tư khác.
 • Dòng tiền ra: Là số tiền mà công ty chi tiêu để thực hiện các giao dịch đầu tư, bao gồm việc mua tài sản cố định, đầu tư vào công ty con hoặc liên kết, và các giao dịch đầu tư khác.

Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư không được diễn ra một cách thường xuyên. Thường thì hoạt động đầu tư kéo dài trong một khoảng thời gian. Vì vậy khi đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phương pháp tính toán bằng cách trừ dòng tiền ra khỏi dòng tiền vào để đánh giá hiệu quả không phải lúc nào cũng thích hợp. 

cach-doc-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-4

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư

4.2 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 

Để biết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính, cần biết 2 dòng tiền từ hoạt động này:

 • Dòng tiền vào: bao gồm các khoản tiền mà công ty nhận được từ các giao dịch tài chính như vay nợ, phát hành cổ phiếu, hoặc các khoản tiền mà công ty nhận từ các hoạt động tài chính khác.
 • Dòng tiền ra: bao gồm các khoản tiền mà công ty sử dụng trong các giao dịch tài chính như trả nợ, trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, hoặc các khoản tiền mà công ty tiêu trong các hoạt động tài chính khác.

Báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính phản ánh các giao dịch tài chính quan trọng của công ty, bao gồm vay mượn, phát hành cổ phiếu, trả nợ, trả cổ tức và các hoạt động tài chính khác. 

Nếu biết chính xác cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính, nhà đầu tư và quản lý có thể đánh giá khả năng của công ty trong việc quản lý vốn và tài chính, cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư và giúp theo dõi tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Nó cũng hỗ trợ quyết định về các chiến lược tài chính, như vay mượn để mở rộng kinh doanh hoặc mua lại cổ phiếu để tăng giá trị cho cổ đông.

cach-doc-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-5

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

5. Lưu ý khi phân tích báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Biết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chưa đủ, bạn phải chú ý thêm những điểm sau để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp:

 • So sánh biến động của dòng tiền dựa trên sự khác biệt giữa các chỉ tiêu cuối kỳ và đầu kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Khi có sự thay đổi lớn, cần tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự biến động. 
 • Phân tích cơ cấu dòng tiền dựa trên việc xác định phần trăm của mỗi loại dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ ròng. Doanh nghiệp được xem là ổn định khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dòng tiền lưu chuyển thuần, đồng thời có xu hướng gia tăng theo thời gian.
 • Đánh giá xu hướng cụ thể của các dòng tiền trong cùng một thời điểm, để xác định doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ kinh doanh.
 • Đánh giá khả năng của công ty trong việc trả nợ vay (bao gồm cả lãi và gốc đến hạn) cũng như khả năng chia cổ tức bằng tiền cho các nhà đầu tư. 
 • Nếu dòng tiền vào của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thì tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ lạc quan. Trái lại, nếu nguồn tiền chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư hoặc tài chính, có thể gây khó khăn trong thanh toán và mang lại rủi ro cho hoạt động kinh doanh.
cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Những điểm lưu ý khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán thuế của The Smile để thực hiện các công việc kế toán của doanh nghiệp nhanh chóng và chuẩn sát nhất. Trên 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán với đầy đủ chứng chỉ hành nghề, The Smile tự tin mang đến cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán với chi phí ưu đãi và bảo mật tuyệt đối.

Như vậy, việc nắm vững kiến thức và cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan, dễ dàng tiếp cận và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác. Liên hệ với The Smile để được tư vấn về dịch vụ kế toán và dịch vụ thành lập công ty TPHCM chuyên nghiệp nhé!

>>>>Xem thêm: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết theo thông tư 133 và 200

>>>>Xem thêm: Phương pháp chiết khấu dòng tiền: mô hình & công thức chiết khấu dòng tiền

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá