Quy định về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty mới nhất

quy dinh ve muc von dieu le toi thieu
Quy định về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty mới nhất

Nhiều startup thường đặt câu hỏi như “Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?” hoặc “Có quy định về mức tối thiểu hoặc tối đa vốn điều lệ khi thành lập công ty không?”. Ở bước đầu kinh doanh, điều đầu tiên bạn cần tìm hiểu là những quy định cụ thể về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty theo quy định của pháp luật. Trong bài viết hôm nay, The Smile sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về mức vốn điều lệ phù hợp cho các công ty mới được thành lập hiện nay, để bạn nắm rõ.

Tóm tắt ý chính:

 • Để quá trình thành lập công ty diễn ra suôn sẻ, bạn cần tìm hiểu thông tin về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật.
 • Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cũng sẽ được chia theo loại hình công ty mà bạn định thành lập, như: vốn điều lệ tối thiểu của công ty TNHH, vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần, và cuối cùng là công ty hợp danh.
 • Trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn điều lệ theo quy định tại thời điểm thành lập công ty, công ty có thể không được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Để tránh những rắc rối có thể xảy ra với các quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty, bạn có thể liên hệ những công ty uy tín như The Smile để thực hiện trọn gói các thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh chóng giúp bạn.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số tiền mà các cổ đông cam kết đóng góp vào công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và là một trong những yếu tố quan trọng để xác định quy mô và khả năng hoạt động của công ty. Vốn điều lệ cũng là nguồn tài chính ban đầu để công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển trong giai đoạn đầu.

Quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, không có quy định về mức vốn tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề đặc thù phải đáp ứng các yêu cầu về vốn theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, tùy vào khả năng tài chính của từng thành viên và mục đích hoạt động của doanh nghiệp sẽ có mức vốn điều lệ tối thiểu khác nhau. Do đó, khi thành lập doanh nghiệp, các thành viên góp vốn nên xem xét những yếu tố sau để xác định mức vốn điều lệ thích hợp:

 • Chi phí hoạt động thực tế của công ty sau khi thành lập vì vốn điều lệ sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau này.
 • Các dự án ký kết hoặc các thỏa thuận với đối tác…
 • Khả năng kinh tế
 • Phạm vi và quy mô hoạt động dự kiến của công ty

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty TNHH

Trong pháp luật Việt Nam, không có yêu cầu về một mức vốn điều lệ tối thiểu cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hai thành viên trở lên, trừ khi ngành nghề kinh doanh của công ty yêu cầu một mức vốn điều lệ nhất định. Ví dụ, ngành ngân hàng, bảo hiểm, và một số ngành được quy định khác có yêu cầu về vốn pháp định tối thiểu cần có.

Do đó, người sáng lập cần xác định mức vốn phù hợp với quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu tài chính của công ty họ dự định thành lập. Vốn điều lệ tối thiểu của cong ty TNHH phải được góp đầy đủ và minh bạch, được thể hiện rõ trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và các tài liệu liên quan.

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần

Tương tự như công ty TNHH, tại Việt Nam, không có yêu cầu cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với công ty cổ phần. Nhưng các ngành nghề như ngân hàng, bảo hiểm, và chứng khoán thường có quy định riêng về vốn pháp định tối thiểu mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi đăng ký hoạt động. 

Trong việc lập công ty cổ phần, việc xác định vốn điều lệ tối thiểu của công ty cổ phần sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và quy mô kinh doanh dự kiến của công ty. Vốn điều lệ này nên được phân chia thành các cổ phần, và giá trị của mỗi cổ phần phải được xác định rõ ràng khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ tối thiểu của công ty hợp danh

Công ty hợp danh cũng không có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu cần thiết để thành lập. Điều này có nghĩa là các thành viên trong công ty hợp danh có thể tự thỏa thuận về số vốn góp mà không phải tuân theo một mức vốn pháp định bắt buộc.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của công ty hợp danh là các thành viên (hợp danh) phải chịu trách nhiệm không giới hạn về các nghĩa vụ tài chính của công ty. Điều này có nghĩa là tài sản cá nhân của các thành viên hợp danh có thể bị sử dụng để thanh toán nợ nếu công ty không đủ khả năng chi trả.

Khi xác định vốn điều lệ cho công ty hợp danh, các thành viên nên xem xét kỹ lưỡng khả năng tài chính và rủi ro mà họ có thể chịu đựng được. Việc lập kế hoạch vốn điều lệ phù hợp không chỉ giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả mà còn cần thiết để bảo vệ tài chính cá nhân của các thành viên trước các rủi ro doanh nghiệp.

Nếu bạn đang cân nhắc thành lập một công ty hợp danh, việc tìm hiểu kỹ lưỡng các quy định pháp lý và tham vấn từ luật sư chuyên ngành có thể giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho các yêu cầu và nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

Quy định về thời gian góp vốn thành lập công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, thời hạn để góp vốn thành lập công ty là 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là các thành viên đăng ký thành lập công ty phải góp đủ số tiền vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp thành viên không thực hiện nghĩa vụ góp vốn đủ trong thời hạn này, công ty có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý và có thể bị xử lý hành chính hoặc đình chỉ hoạt động. Do đó, các thành viên nên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn trong thời hạn quy định để đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện một cách suôn sẻ và tránh được các rủi ro pháp lý.

Công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu của công ty phải đáp ứng nghĩa vụ góp vốn đúng và đủ bằng các loại tài sản đã được cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn để thực hiện việc này là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo khoản 2 của Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên phải góp đủ và đúng loại vốn cam kết trong vòng 90 ngày kể từ ngày được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần 

Các cổ đông phải thực hiện thanh toán đầy đủ số lượng cổ phần đã đăng ký mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trừ trường hợp trong Điều lệ công ty và hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn ngắn hơn thì cổ đông phải thực hiện theo thời gian cam kết.

Công ty hợp danh

Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty hợp danh thường được quy định trong Hợp đồng thành lập công ty dao động trong khoảng từ 90 đến 180 ngày. Theo đó, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

Xử lý như thế nào trong trường hợp góp không đủ vốn điều lệ công ty?

Trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn điều lệ theo quy định tại thời điểm thành lập công ty, công ty có thể không được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn, công ty phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo đủ vốn điều lệ, bao gồm:

– Thu hồi phần vốn điều lệ chưa góp đủ của thành viên.

– Tăng vốn điều lệ bằng cách:

 • Thu hồi hoặc bán các cổ phần của thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn.
 • Phát hành thêm cổ phần để bán cho các nhà đầu tư khác.

Thông thường, Luật Doanh nghiệp quy định rằng các thành viên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn vào công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp không thực hiện được nghĩa vụ góp vốn trong thời hạn này, công ty có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý, bao gồm bị xử lý hành chính hoặc bị đình chỉ hoạt động.

Xử phạt các trường hợp góp không đủ vốn điều lệ công ty

Góp không đủ vốn điều lệ tối thiểu là một trong những vi phạm phổ biến nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty mà còn có thể bị xử phạt hành chính. Dưới đây là cách xử lý trường hợp góp không đủ vốn điều lệ công ty.

Vi phạm liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp

Dựa theo quy định tại Điều 46 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, xử phạt vi phạm liên quan đến thành lập doanh nghiệp sẽ được thực hiện như sau:

a) Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp không đảm bảo số lượng thành viên, cổ đông theo quy định.

b) Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu vi phạm một trong những hành vi sau đây:

 • Góp vốn thành lập công ty hoặc đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp khác không đúng theo quy định của pháp luật
 • Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện.

c) Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu vi phạm một trong những hành vi sau: 

 • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn và thay đổi thành viên hoặc cổ đông theo quy định sau khi hết thời hạn góp vốn và hết thời gian điều chỉnh vốn. 
 • Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

Như vậy, đối với tất cả các loại hình công ty, việc không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn sau khi không góp đủ vốn như đã đăng ký có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

Trường hợp thành viên công ty TNHH không góp đủ vốn điều lệ

Trường hợp thành viên không góp đúng và đủ vốn, doanh nghiệp phải điều chỉnh vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết hạn góp vốn. Trường hợp thành viên công ty TNHH không thực hiện góp đúng và đủ vốn điều lệ, sẽ bị xử phạt theo các quy định định sau:

 • Thành viên chưa góp vốn đương nhiên sẽ không còn là thành viên công ty;
 • Thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết sẽ chỉ có quyền tương ứng với phần vốn đã góp;
 • Phần vốn góp mà thành viên chưa góp sẽ được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên của công ty. 

Như vậy, khi thành viên không thực hiện việc góp vốn, họ sẽ bị mất tư cách thành viên trong công ty nhưng vẫn giữ một số quyền về phần vốn đã đóng. Tuy nhiên họ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với công ty về phần vốn chưa góp đủ.

Trường hợp cổ đông công ty cổ phần không góp đủ vốn điều lệ

Trong trường hợp đối với công ty cổ phần, việc xử lý cổ đông không góp đủ vốn cũng tương tự như công ty TNHH. Trong trường hợp sau 90 ngày mà cổ đông vẫn không góp đủ số vốn đã cam kết, cổ phần chưa thanh toán sẽ được coi là chưa bán và Hội đồng quản trị có quyền được bán cho nhà đầu tư khác.

Công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn hoặc thay đổi cổ đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. Trong trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết, công ty chỉ cần đăng ký điều chỉnh vốn tương ứng với số cổ phần đã được thanh toán đủ theo mệnh giá.

Quy trình này đảm bảo rằng công ty có thể duy trì vốn điều lệ tối thiểu ổn định và quản lý cổ đông hiệu quả, ngay cả khi một số cổ đông không thực hiện nghĩa vụ góp vốn của mình.

Một số câu hỏi thường gặp về vốn điều lệ tối thiểu

Có cần chứng minh vốn điều lệ khi mở công ty?

Trong quá trình đăng ký thành lập công ty, các doanh nghiệp không cần phải chứng minh vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải đảm bảo rằng số vốn điều lệ đăng ký phải được góp đủ trong thời hạn quy định (thường là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và phải có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích đã đăng ký.

Nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp?

Quyết định đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp cho công ty của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có những ưu nhược điểm riêng. Dưới đây là một số lưu ý để cân nhắc:

 • Một mức vốn điều lệ cao có thể làm tăng sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và ngân hàng, thể hiện sự cam kết và khả năng tài chính vững mạnh của công ty. Công ty có vốn điều lệ cao có thể được đánh giá cao hơn về mặt tín nhiệm, từ đó dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay và tài trợ. Vốn lớn hỗ trợ các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh, giúp công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, vốn điều lệ cao có thể dẫn đến nghĩa vụ thuế môn bài cao hơn. Việc cam kết một lượng vốn lớn ngay từ đầu có thể gây áp lực tài chính cho các nhà đầu tư nếu kinh doanh không diễn ra như kỳ vọng.
 • Đăng ký với vốn điều lệ thấp giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn đầu khi doanh nghiệp chưa ổn định. Công ty có thể tăng vốn điều lệ sau khi đã ổn định hoạt động kinh doanh và có nhu cầu mở rộng. Tuy nhiên, vốn điều lệ thấp có thể làm giảm sự hấp dẫn của công ty đối với các nhà đầu tư và ngân hàng do thiếu minh chứng về khả năng tài chính. Công ty có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập uy tín trên thị trường, đặc biệt khi cần hợp tác với các đối tác lớn.

Tóm lại, lựa chọn vốn điều lệ phù hợp phải dựa trên mục tiêu kinh doanh, chiến lược phát triển dài hạn, và khả năng tài chính của các nhà đầu tư. Việc tham vấn với chuyên gia tài chính hoặc kế toán như The Smile sẽ giúp đưa ra quyết định phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa rủi ro và cơ hội phát triển cho công ty bạn.

Thời hạn góp vốn điều lệ là bao lâu?

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty/các thành viên/cổ đông phải góp đủ số vốn đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Thời hạn này không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín cùng The Smile

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, Công Ty Kế Toán The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 17 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây, The Smile đã cung cấp thông tin hữu ích về những quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập doanh nghiệp và mức xử phạt khi không tuân thủ đúng các cam kết. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty TP.HCM hoặc dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp của The Smile, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

>>>> Xem thêm:

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
thành 18-04-2024 lúc 01:11
Tốt