Quy định về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty

quy-dinh-ve-von-dieu-le-toi-thieu-khi-thanh-lap-cong-ty-thumb
Quy định về vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty

Một trong những thông tin cần phải cung cấp trong quá trình đăng ký thành lập công ty là số vốn điều lệ. Nhiều startup thường đặt câu hỏi như “Cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty?” hoặc “Có quy định về mức tối thiểu hoặc tối đa vốn điều lệ khi thành lập công ty không?”. The Smile sẽ cung cấp các lời khuyên về mức vốn điều lệ phù hợp cho các công ty mới được thành lập hiện nay trong bài viết này.

Tìm hiểu về vốn điều lệ tối thiểu thành lập công ty

1. Vốn điều lệ là gì? 

Vốn điều lệ là số tiền mà các cổ đông cam kết đóng góp vào công ty để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và là một trong những yếu tố quan trọng để xác định quy mô và khả năng hoạt động của công ty. Vốn điều lệ cũng là nguồn tài chính ban đầu để công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển trong giai đoạn đầu.

Khái niệm vốn điều lệ

2. Vốn góp khác vốn điều lệ ở điểm gì?

Theo Điều 4, Khoản 34 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản mà các thành viên hoặc chủ sở hữu đã cam kết góp hoặc đã góp khi thành lập công ty. Nó cũng bao gồm tổng mệnh giá cổ phần được bán hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Tuy nhiên, theo Điều 4, Khoản 27 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của mỗi thành viên cam kết góp hoặc đã góp vào công ty. Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên là tỷ lệ giữa phần vốn góp của thành viên đó và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

Vậy, có thể nói rằng vốn góp và vốn điều lệ là hai khái niệm khác nhau về mặt pháp lý và tính chất tài chính. Khoản góp vốn bao gồm cả chi phí để thành lập công ty, bên cạnh vốn điều lệ được tính toán dựa trên các tài sản mà các thành viên hoặc cổ đông đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần.

So sánh giữa vốn góp và vốn điều lệ

3. Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Luật Doanh nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu cho từng loại hình công ty. Thay vào đó, mức vốn điều lệ được quyết định cụ thể dựa trên khả năng tài chính của các thành viên công ty và mục đích hoạt động của công ty.

Ví dụ, khi thành lập công ty TNHH, mức vốn điều lệ cần đăng ký sẽ phụ thuộc vào quy mô kinh doanh của các thành viên công ty. Công ty có thể đăng ký vốn điều lệ chỉ 10.000.000đ và vẫn được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu áp dụng cho công ty TNHH thấp hơn công ty cổ phần.

Tìm hiểu về mức vốn cần thiết

Khi quyết định vốn điều lệ, chúng tôi khuyến khích các thành viên công ty xác định số tiền dựa trên:

  • Khả năng tài chính và kế hoạch góp vốn của từng thành viên.
  • Phạm vi và quy mô hoạt động của công ty, hoặc yêu cầu về quy mô mà các thành viên mong muốn.
  • Sau khi thành lập, công ty sẽ phải đối mặt với các chi phí hoạt động thực tế như chi phí vận hành, lương nhân viên, thuê mặt bằng, quảng cáo, v.v.
  • Thời hạn góp đủ vốn điều lệ theo quy định là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ, công ty Việt Nam có thời hạn góp đủ vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong khi công ty vốn đầu tư nước ngoài có thể có quy định khác.

Cần bao nhiêu vốn để thành lập doanh nghiệp

Các thành viên của công ty có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc tài sản khác nhau. Đối với góp vốn bằng tiền mặt, thành viên có thể chuyển khoản trực tiếp hoặc qua tài khoản của công ty tại ngân hàng. Đối với góp vốn bằng tài sản, thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Nếu công ty muốn thay đổi vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, ví dụ như tăng hoặc giảm vốn, để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty phải tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền.

4. Quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty

Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận quyền tự do kinh doanh và tự do lựa chọn thông tin đăng ký doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp, việc lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp là một trong các yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty.

  • Khi chọn mức vốn điều lệ thấp, nghĩa vụ góp đủ vốn nhỏ và nhanh chóng, nhưng năng lực tài chính của công ty có thể yếu do các thành viên hoặc cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đăng ký.
  • Khi chọn mức vốn điều lệ cao, nghĩa vụ góp đủ vốn lớn và điều kiện hoàn thành nghĩa vụ góp vốn khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp tăng khả năng tài chính của công ty và tạo niềm tin lớn với đối tác kinh doanh.

Quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty

Luật Doanh nghiệp không quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối thiểu để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, không có mức tối thiểu được quy định khi thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, do đó, khi muốn thành lập công ty, quý khách cần lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp nhất với mục đích kinh doanh của mình.

5. Quy định về thời gian góp vốn thành lập công ty

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, thời hạn để góp vốn thành lập công ty là 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là các thành viên đăng ký thành lập công ty phải góp đủ số tiền vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp thành viên không thực hiện nghĩa vụ góp vốn đủ trong thời hạn này, công ty có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý và có thể bị xử lý hành chính hoặc đình chỉ hoạt động. Do đó, các thành viên nên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn trong thời hạn quy định để đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện một cách suôn sẻ và tránh được các rủi ro pháp lý.

Thời gian góp vốn phù hợp là khi nào

6. Xử lý như thế nào trong trường hợp góp không đủ vốn điều lệ công ty?

Trong trường hợp thành viên không góp đủ vốn điều lệ theo quy định tại thời điểm thành lập công ty, công ty có thể không được cấp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn, công ty phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo đủ vốn điều lệ, bao gồm:

– Thu hồi phần vốn điều lệ chưa góp đủ của thành viên.

– Tăng vốn điều lệ bằng cách:

  • Thu hồi hoặc bán các cổ phần của thành viên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn.
  • Phát hành thêm cổ phần để bán cho các nhà đầu tư khác.

Thông thường, Luật Doanh nghiệp quy định rằng các thành viên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn vào công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp không thực hiện được nghĩa vụ góp vốn trong thời hạn này, công ty có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý, bao gồm bị xử lý hành chính hoặc bị đình chỉ hoạt động.

Không góp đủ vốn điều lệ thì xử lý như thế nào

Trên đây The Smile cung cấp hướng dẫn liên quan đến mức vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp hoặc công ty. Chúng tôi là một công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín và sẵn sàng hỗ trợ giải đáp các thông tin cần thiết và triển khai dịch vụ thành lập công ty trọn gói theo mọi yêu cầu nơi quý khách.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
  • Chọn đánh giá