Quy định người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH mới nhất

Quy định người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH mới nhất
Quy định người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH mới nhất

Có một số quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh mà mỗi chủ đầu tư khi muốn thành lập doanh nghiệp cần biết. Dưới đây, The Smile sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin về người đại diện theo pháp luật và phương thức đăng ký thành lập công ty trọn gói mới nhất.

Tóm tắt ý chính

Tiêu chíCông ty cổ phầnCông ty TNHH
Căn cứ pháp lýLuật Doanh nghiệp 2020
Số lượng người đại diệnMột hoặc nhiều thành viên đại diện hợp pháp của doanh nghiệpMột thành viên đại diện cho doanh nghiệp
Chức danh người đại diệnChủ tịch công  ty, chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chức danh khácThành viên/Cổ đông là cá nhân đại diện pháp luật cho công ty
Quyền và nghĩa vụQuy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết HĐQTĐại diện pháp lý.Thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc công ty. Lập và duy trì hồ sơ pháp lý.Tư vấn pháp luật.Đại diện trong các vụ kiện và tranh chấp.Người đại diện doanh nghiệp phải bảo đảm có thể bảo vệ lợi ích của công ty.
Thay đổi người đại diệnDo HĐQT quyết địnhDo các thành viên/cổ đông quyết định

Vai trò của người đại diện pháp luật của công ty TNHH

Vai trò của người đại diện pháp luật của công ty TNHH

Vai trò của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH là rất quan trọng và đa chiều. Dưới đây là một số vai trò chính của họ:

 • Đại diện pháp lý.
 • Thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc công ty. 
 • Lập và duy trì hồ sơ pháp lý.
 • Tư vấn pháp luật.
 • Đại diện trong các vụ kiện và tranh chấp.
 • Người đại diện doanh nghiệp phải bảo đảm có thể bảo vệ lợi ích của công ty.

Quy trình bổ nhiệm người đại diện

Quy trình bổ nhiệm người đại diện

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
 • Không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty.

Theo đó, quy trình bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,… sẽ như sau: 

Quyết định bổ nhiệm

Ban quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty TNHH quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật mới. Quyết định này thường được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu hoặc thông qua cuộc họp của Ban quản trị/Hội đồng thành viên.

Lập biên bản họp

Sau khi quyết định được đưa ra, một biên bản họp chứa thông tin về quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật đối với doanh nghiệp mới sẽ được lập. Biên bản này phải được ký bởi tất cả các thành viên tham dự cuộc họp.

Hoàn thành các văn bản liên quan

Người đại diện doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân khi được bổ nhiệm cần hoàn thành các văn bản liên quan như đơn xin bổ nhiệm, giấy tờ xác nhận về tuổi tác, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập công ty.

Đăng ký thay đổi người đại diện

Công ty cần lập hồ sơ và đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật mới với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp có thẩm quyền. Hồ sơ này thường bao gồm thông tin về người đại diện pháp luật mới cùng với các giấy tờ cần thiết như quyết định bổ nhiệm, biên bản họp, văn bản cho cá nhân người đại diện, giấy tờ tùy thân và các văn bản khác liên quan.

Nhận giấy phép mới

Sau khi hồ sơ được xem xét và chấp nhận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép mới cho công ty với thông tin về người có quyền đại diện theo pháp luật mới.

Thông báo cho cơ quan liên quan

Công ty cần thông báo cho các bên liên quan như ngân hàng, cơ quan thuế và các đối tác kinh doanh khác về sự thay đổi người đại diện pháp luật của công ty.

Quy trình này có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật địa phương và các quy định cụ thể của công ty.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện

Trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại diện

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 13 luật doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, và tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. 
 • Trong trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ của từng người phải được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Nếu không có quy định rõ, mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều được coi là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba. 
 • Đồng thời, tất cả người đại diện phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và các quy định khác có liên quan.
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ, thông tin, bí quyết kinh doanh, cơ hội kinh doanh, và tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, và chính xác cho doanh nghiệp về mọi thông tin liên quan đến doanh nghiệp mà bản thân hoặc người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm.
 • Ngoài ra, theo khoản 2 của Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, Điều lệ công ty phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện. 
 • Trong trường hợp không quy định rõ, tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự và các quy định khác có liên quan.

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần có gì khác biệt với công ty TNHH

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần có gì khác biệt với công ty TNHH

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần sẽ khác với công ty TNHH. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết.

Tiêu chíCông ty cổ phầnCông ty TNHH
Căn cứ pháp lýLuật Doanh nghiệp 2020
Số lượng người đại diệnMột hoặc nhiều thành viên đại diện hợp pháp của doanh nghiệpMột thành viên đại diện cho doanh nghiệp
Chức danh người đại diệnChủ tịch công  ty, chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chức danh khácThành viên/Cổ đông là cá nhân đại diện pháp luật cho công ty
Quyền và nghĩa vụQuy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết HĐQTQuyền và nghĩa vụ dành cho người đại diện công ty quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Hợp đồng thành lập công ty
Thay đổi người đại diệnDo HĐQT quyết địnhDo các thành viên/cổ đông quyết định

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH

Sẽ tùy vào loại hình công ty TNHH mà có một quy trình làm hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH đó. 

Đối với người đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Khi làm thủ tục thay đổi đại diện pháp luật, chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tải miễn phí mẫu thông báo thay đổi người đại diện, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cách 2: Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận hồ sơ hợp lệ qua email, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ bản cứng tại bộ phận một cửa và lấy kết quả. Trong trường hợp nhận thông báo yêu cầu sửa đổi hồ sơ, doanh nghiệp phải điều chỉnh và nộp lại hồ sơ từ đầu thông qua hệ thống trực tuyến (có thể áp dụng ở tất cả các tỉnh thành trong nước).

Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi mà công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ cần bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-2 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết, Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ của Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung hoặc thay thế làm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người được ủy quyền thực hiện thủ tục, bao gồm:

 • Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
 • Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không cần phải được công chứng hoặc chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ nơi công ty TNHH 2 thành viên trở lên đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một số câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và những giải đáp chi tiết.

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức có tên riêng, sở hữu tài sản, có trụ sở giao dịch, và được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật với mục đích kinh doanh. Điều này phân biệt doanh nghiệp với chủ thể con người, mà có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ. 

 • Doanh nghiệp được xem như một pháp nhân và phải có người đại diện trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
 • Nếu Chủ tịch hoặc Giám đốc không phải là người đại diện pháp lý của doanh nghiệp, họ không có thể ký kết giao dịch với đối tác. 
 • Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì có thể họ sẽ đảm nhận trách nhiệm của người đại diện pháp luật, họ sẽ đại diện doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của nhà nước. 

Doanh nghiệp/công ty có thể thuê người người đại diện pháp luật của công ty tnhh không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, không có hạn chế về việc doanh nghiệp thuê người đại diện theo pháp luật. Do đó, một doanh nghiệp có thể thuê một người đại diện pháp luật mà không cần phải là chủ sở hữu của công ty, thành viên hoặc cổ đông trong công ty.

Một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của mấy công ty?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành, không cấm việc một người có thể được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH cho hai hoặc nhiều công ty khác nhau. Điều này áp dụng cho cả công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, với điều kiện rằng mỗi công ty đều tuân thủ các quy định và thủ tục cần thiết để đặt người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm: Hồ Sơ Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên 2024

Những nội dung trên đã giúp doanh nghiệp nắm được thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH mới nhất. Hy vọng chủ sở hữu công ty sẽ có thêm kiến thức về việc thành lập doanh nghiệp. Nếu có nhu cầu hỗ trợ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty tnhh 2 thành viên trở lên,…liên hệ ngay cho The Smile để được hỗ trợ nhanh chóng. 

Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp The Smile – Chuyên nghiệp, tận tâm và uy tín

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp – kế toán trọn gói và báo cáo thuế, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 1000+ doanh nghiệp bằng những giải pháp tiện lợi nhất. Đem lại sự hài lòng cho quý doanh nghiệp. 

The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và Công Ty Kế Toán The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Xem thêm: So sánh Doanh nghiệp tư nhân & công ty TNHH 1 thành viên. Nên chọn loại hình nào khi thành lập công ty?

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Long 14-04-2024 lúc 23:16
Tốt