So sánh Doanh nghiệp tư nhân & công ty TNHH 1 thành viên. Nên chọn loại hình nào khi thành lập công ty?

So Sánh Doanh nghiệp tư nhân & công ty TNHH 1 thành viên. Nên chọn loại hình nào khi thành lập công ty?
So sánh Doanh nghiệp tư nhân & công ty TNHH 1 thành viên. Nên chọn loại hình nào khi thành lập công ty?

Nhằm giúp chủ đầu tư so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên có ưu nhược điểm gì, nên chọn loại nào để đầu tư thành lập công ty, The Smile đã tổng hợp các thông tin hữu ích về 2 loại hình này và lập bảng so sánh dưới phần bài viết. Hãy cùng xem nhé. 

Tóm tắt ý chính

Loại hình doanh nghiệpDoanh nghiệp tư nhâncông ty TNHH 1 thành viên
Ưu điểmChủ sở hữu có quyền hoàn toàn trong việc ra quyết định về mọi hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
Bởi vì doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn, nó có thể thu hút lòng tin từ khách hàng và các đối tác dễ dàng hơn (khách hàng được bảo đảm hạn chế rủi ro tối đa khi hợp tác).
Doanh nghiệp tư nhân ít phải tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt hơn, điều này giúp kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn vì chỉ có một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Bởi vì một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, chủ sở hữu sẽ có toàn quyền trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không cần phải tham khảo ý kiến hoặc góp ý từ các bên khác, và việc quản lý công ty cũng trở nên đơn giản hơn.
Với tư cách là một đối tượng pháp lý, chủ đầu tư trong doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ của công ty, do đó hạn chế được rủi ro của chủ sở hữu khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhược điểmDo Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) chỉ có một cá nhân và không có sự liên kết góp vốn, việc đáp ứng ngay nhu cầu cần có vốn lớn để kinh doanh trở nên khó khăn. Vì chỉ có một người duy nhất, dễ xảy ra quyết định đơn phương và thiếu tính khách quan.
DNTN không được công nhận là một đối tượng pháp lý, do đó không thể thực hiện một số giao kết theo quy định của pháp luật.
Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các hoạt động kinh doanh của DNTN.
Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với việc chi trả mọi khoản nợ phát sinh từ hoạt động của công ty, ngay cả khi công ty tuyên bố phá sản.
Hệ thống pháp luật áp dụng cho các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên vốn được điều chỉnh nghiêm ngặt hơn so với Doanh nghiệp Tư nhân.
Công ty TNHH MTV gặp hạn chế trong việc huy động vốn vì không được phép phát hành cổ phiếu.
Nếu muốn huy động thêm vốn từ cá nhân hoặc tổ chức khác, công ty TNHH MTV phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang một loại hình doanh nghiệp khác như Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

Định nghĩa công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Trước khi đi vào so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên thì hãy cùng The Smile tìm hiểu định nghĩa chung về 2 loại hình này theo luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của luật Doanh Nghiệp, doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp mà một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình.

Công ty TNHH một thành viên

Theo khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu và quản lý. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Phải Nộp

So sánh công ty tư nhân và công ty tnhh một thành viên về điểm giống và khác

So sánh công ty tư nhân và công ty tnhh một thành viên về điểm giống và khác

Dưới đây là bảng thông tin so sánh công ty tư nhân và công ty tnhh một thành viên chi tiết.

Loại hình doanh nghiệpDoanh nghiệp tư nhâncông ty TNHH 1 thành viên
Ưu điểmChủ sở hữu có quyền hoàn toàn trong việc ra quyết định về mọi hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.
Bởi vì doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn, nó có thể thu hút lòng tin từ khách hàng và các đối tác dễ dàng hơn (khách hàng được bảo đảm hạn chế rủi ro tối đa khi hợp tác).
Doanh nghiệp tư nhân ít phải tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt hơn, điều này giúp kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn vì chỉ có một người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Bởi vì một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, chủ sở hữu sẽ có toàn quyền trong việc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không cần phải tham khảo ý kiến hoặc góp ý từ các bên khác, và việc quản lý công ty cũng trở nên đơn giản hơn.
Với tư cách là một đối tượng pháp lý, chủ đầu tư trong doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ của công ty, do đó hạn chế được rủi ro của chủ sở hữu khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhược điểmDo Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) chỉ có một cá nhân và không có sự liên kết góp vốn, việc đáp ứng ngay nhu cầu cần có vốn lớn để kinh doanh trở nên khó khăn. Vì chỉ có một người duy nhất, dễ xảy ra quyết định đơn phương và thiếu tính khách quan.
DNTN không được công nhận là một đối tượng pháp lý, do đó không thể thực hiện một số giao kết theo quy định của pháp luật.
Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tất cả các hoạt động kinh doanh của DNTN.
Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với việc chi trả mọi khoản nợ phát sinh từ hoạt động của công ty, ngay cả khi công ty tuyên bố phá sản.
Hệ thống pháp luật áp dụng cho các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên vốn được điều chỉnh nghiêm ngặt hơn so với Doanh nghiệp Tư nhân.
Công ty TNHH MTV gặp hạn chế trong việc huy động vốn vì không được phép phát hành cổ phiếu.
Nếu muốn huy động thêm vốn từ cá nhân hoặc tổ chức khác, công ty TNHH MTV phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang một loại hình doanh nghiệp khác như Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

Ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân và cty tnhh 1 thành viên

Theo đó, ưu nhược điểm của công ty tnhh và doanh nghiệp tư nhân sẽ được thể hiện ở dạng bảng chi tiết như sau.

Tiêu chíDoanh nghiệp tư nhânCông ty TNHH một thành viên
Căn cứ pháp lýLuật Doanh nghiệp 2020
Chủ sở hữuLà một cá nhân, người này đồng thời không được phép làm chủ hộ kinh doanh hoặc là thành viên của một công ty hợp danh.Cá nhân, tổ chức.
Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữuTrong trường hợp trách nhiệm vô hạn, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp.Trong trường hợp trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty chỉ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.
Góp vốnVốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân là số vốn mà chủ doanh nghiệp tự đăng ký.
Các tài sản được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không cần phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu góp vào trong vòng 90 ngày, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Chủ sở hữu công ty phải chuyển quyền sở hữu các tài sản góp vốn cho công ty.
Thay đổi vốn điều lệTrong quá trình hoạt động, chủ của doanh nghiệp tư nhân được phép tăng hoặc giảm số vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong trường hợp giảm vốn đầu tư xuống dưới mức vốn đầu tư đã được đăng ký, chủ của doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép giảm vốn sau khi đã thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

* Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:  – Trả lại một phần vốn góp từ vốn điều lệ của công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, tính từ ngày đăng ký doanh nghiệp, và đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã trả lại cho chủ sở hữu.  – Chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ.
* Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ:  – Bằng cách chủ sở hữu của công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp từ người khác.    Trong trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp từ người khác, công ty cần thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Quyền phát hành trái phiếuKhông được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.Có thể tiến hành phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị hạn chế quyền phát hành cổ phần.
Tư cách pháp lýKhông được công nhận là một đối tượng pháp lý.Có tư cách pháp nhân
Cơ cấu tổ chứcChủ sở hữu có thể tự quản lý hoặc thuê người quản lý để điều hành công việc của doanh nghiệp.Có thể lựa chọn một trong hai mô hình sau đây:- Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cùng với Kiểm soát viên;- Hội đồng thành viên, cùng với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Hạn chế quyền góp vốn, mua cổ phần vốn góp của doanh nghiệpDoanh nghiệp tư nhân không được phép tham gia vào việc góp vốn để thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình doanh nghiệp khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.Không bị hạn chế

Trong hoạt động kinh doanh, nên đổi chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Việc so sánh doanh nghiệp tư nhân và cty tnhh 1 thành viên sẽ giúp cho các chủ đầu tư định hình được loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và định hướng của mình. 

Thông thường, trong hoạt động kinh doanh, việc chọn loại hình doanh nghiệp sẽ còn phụ thuộc vào 2 yếu tố chính, đó là: Mục tiêu và chiến lược kinh doanh, nguồn vốn cùng khả năng tài chính. Dưới đây là 5 loại mô hình công ty tiêu biểu:

Công ty cổ phầnCông ty TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lênDoanh nghiệp tư nhân
Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không có hạn chế về số lượng tối đa.Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp mà một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên, có thể là tổ chức hoặc cá nhân.Doanh nghiệp tư nhân là loại doanh nghiệp được điều hành và sở hữu bởi một cá nhân.

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan tới 2 loại hình doanh nghiệp và các giải đáp chi tiết.

Nên thành lập DNTN hay công ty TNHH một thành viên?

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như quản lý mọi vấn đề của doanh nghiệp, thì lựa chọn doanh nghiệp tư nhân là phù hợp nhất. Trong trường hợp chỉ muốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp hoặc muốn phát hành trái phiếu, thì việc lựa chọn công ty TNHH là lựa chọn phù hợp.

Doanh nghiệp tư nhân phải chịu các loại thuế gì?

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đóng các loại thuế bao gồm: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay có bao nhiêu loại hình hoạt động của doanh nghiệp?

Dựa trên Luật Doanh nghiệp năm 2020, hiện nay tại Việt Nam có tổng cộng 05 loại hình doanh nghiệp, gồm:

  • Doanh nghiệp tư nhân.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên.
  • Công ty cổ phần.
  • Công ty hợp danh.

Những nội dung trên đã giúp quý khách hàng so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh 1 thành viên chi tiết. Việc lựa chọn loại hình nào khi thành lập công ty còn tùy thuộc vào mục đích của mỗi chủ doanh nghiệp. Nếu còn đang băn khoăn không biết nên chọn mô hình công ty nào thì liên hệ ngay The Smile để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng nhé.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng, uy tín The Smile

Nếu sau khi so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên nhưng vẫn chưa cảm thấy nó thực sự phù hợp với mục đích của mình. Hoặc chủ đầu tư vẫn băn khoăn không biết nên thành lập loại hình nào thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thành lập doanh nghiệp The Smile để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

  • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
  • Miễn phí công chứng giấy tờ
  • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
  • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
  • Chọn đánh giá
Hoàng 17-03-2024 lúc 12:19
Tốt