Thủ tục thành lập công ty TNHH Mới Nhất

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-moi-nhat-thumb
Thủ tục thành lập công ty TNHH Mới Nhất

Để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ở Việt Nam, khách hàng cần tuân theo các quy định của pháp luật. Dưới đây là hướng dẫn tổng quan về quy trình và thủ tục để thành lập một công ty TNHH.

Một số hướng dẫn về quy trình và thủ tục

1. Ưu điểm và nhược điểm

1.1 Ưu điểm

Hạn chế trách nhiệm: Công ty TNHH giới hạn trách nhiệm của các thành viên theo số vốn mà họ đóng góp. Điều này có nghĩa là các thành viên không chịu trách nhiệm cá nhân về nợ nần của công ty, trừ khi có sự pháp lý nghiêm trọng.

Quản lý linh hoạt: Công ty TNHH cho phép các thành viên tự quản lý và điều hành công ty một cách linh hoạt. Các quyết định quan trọng có thể được đưa ra bằng thỏa thuận giữa các thành viên, trong khi vẫn tuân thủ quy định pháp luật.

Quản lý và điều hành một cách linh hoạt

Thu hút đầu tư: Công ty TNHH có khả năng thu hút sự đầu tư từ các thành viên và các nhà đầu tư khác. Việc có nhiều thành viên trong công ty cũng mang lại sự đa dạng trong việc huy động vốn và chia sẻ rủi ro.

Bảo mật thông tin: Do công ty TNHH không công khai thông tin về cổ đông và thành viên, loại hình này mang lại sự bảo mật cho các thông tin liên quan đến chủ sở hữu và quản lý công ty.

Tiết kiệm thuế: Công ty TNHH được hưởng một số chế độ ưu đãi thuế và miễn giảm thuế, tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia. Điều này giúp giảm gánh nặng thuế cho công ty và thành viên.

Bền vững và liên tục: Công ty TNHH có tính bền vững cao và có thể tồn tại theo thời gian dài. Ngay cả khi có sự thay đổi trong thành viên, công ty vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Bảo mật thông tin là ưu điểm của công ty TNHH

1.2 Nhược điểm 

Công ty TNHH có khả năng huy động vốn thấp do giới hạn trong việc phát hành trái phiếu.

Giới hạn trong phát hành trái phiếu của công ty TNHH

2. Quy trình và thủ tục

Bước 1: Lập kế hoạch và chuẩn bị tên công ty

 • Xác định kế hoạch kinh doanh và các hoạt động cụ thể mà công ty dự định thực hiện.
 • Chọn tên công ty và kiểm tra tính khả dụng của tên đó tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Đăng ký kinh doanh ban đầu

 • Đăng ký địa chỉ trụ sở công ty tại cơ quan quản lý kinh doanh địa phương.
 • Đăng ký kinh doanh ban đầu để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Chuẩn bị các hồ sơ và giấy tờ cần thiết

 • Hợp đồng thành lập công ty.
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của các thành viên.
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước công dân của các thành viên.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ban đầu.
 • Bản sao Giấy phép đầu tư (nếu có thành viên nước ngoài).
 • Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Chuẩn bị bản sao CMND hoặc hộ chiếu

Bước 4: Lập hồ sơ và nộp đăng ký

 • Lập hồ sơ thành lập công ty gồm đề nghị đăng ký, biểu mẫu đăng ký, bản sao các giấy tờ cần thiết.
 • Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương và nhận biên nhận.

Bước 5: Giải quyết thủ tục sau khi đăng ký

 • Cơ quan đăng ký sẽ kiểm tra và xem xét hồ sơ đăng ký.
 • Sau khi duyệt, cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cung cấp mã số doanh nghiệp (Mã số thuế).

Bước 6: Tiến hành công bố nội dung đã đăng ký

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký, bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh, trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 7: Công ty cần khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT).

Sau khi thực hiện khắc dấu pháp nhân cho doanh nghiệp, cần tiến hành đăng tải thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia và nộp thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách hàng có thể truy cập vào trang web, nhập mã số doanh nghiệp và kiểm tra thông tin mẫu dấu đã được đăng tải.

Tiến hành đăng tải thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia

3. Những điểm lưu ý về hồ sơ và thủ tục

Trước và sau khi thực hiện hồ sơ thành lập công ty TNHH, khách hàng cần lưu ý những điều sau:

– Doanh nghiệp có toàn quyền lựa chọn loại hình, số lượng và nội dung của con dấu theo ý muốn. Tuy nhiên, nội dung của con dấu phải bao gồm các thông tin bắt buộc sau đây:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Mã số doanh nghiệp.

– Sau khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng cần lưu trữ những hồ sơ sau đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đây là tài liệu chứng nhận về việc thành lập doanh nghiệp và cung cấp mã số doanh nghiệp, cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Dấu tròn công ty: Đây là dấu hiệu đại diện cho công ty và phải được lưu giữ an toàn.
 • Điều lệ công ty: Đây là tài liệu quy định các quyền, nghĩa vụ, và cơ cấu tổ chức của công ty.
 • Danh sách thành viên: Đối với công ty TNHH, cần lưu trữ danh sách thành viên.
 • Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của công ty: Đây là thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của công ty lên cổng thông tin quốc gia, đảm bảo công khai và minh bạch.
 • Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin doanh nghiệp: Đây là các tài liệu xác nhận việc công bố thông tin doanh nghiệp và nộp lệ phí tương ứng.

Cần lưu trữ danh sách thành viên

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1 Cách thể hiện sơ đồ tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như thế nào?

Sơ đồ tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ phụ thuộc vào chủ sở hữu của công ty, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Sơ đồ này có thể bao gồm các vị trí như Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tùy theo mô hình quản lý doanh nghiệp, sơ đồ tổ chức có thể bổ sung các thành phần như Hội đồng thành viên. Mục tiêu của sơ đồ tổ chức là thể hiện cơ cấu quản lý và phân chia trách nhiệm trong công ty.

Sơ đồ tổ chức công ty 1 thành viên phụ thuộc vào chủ sở hữu

4.2 Người sở hữu công ty 1 thành viên là ai?

Chủ sở hữu của công ty 1 thành viên có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm phụ thuộc vào số vốn đăng ký, và trong phạm vi số vốn đó, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân và nghĩa vụ tài chính khác mà họ đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty.

4.3 Ai có thể đại diện pháp luật?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH phải có ít nhất 1 người đại diện theo pháp luật. Người đại diện này có thể mang chức danh là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trừ khi Điều lệ công ty quy định khác, người đại diện của công ty sẽ là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty.

4.4 Hội đồng thành viên trong sơ đồ cơ cấu tổ chức gồm bao nhiêu người?

Chủ sở hữu công ty có thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên hội đồng thành viên, số thành viên trong hội đồng là từ 3 đến 7 và nhiệm kỳ của họ không quá 5 năm. Chủ tịch hội đồng thành viên được bổ nhiệm bởi chủ sở hữu hoặc được bầu chọn bởi các thành viên trong hội đồng, theo quy định trong điều lệ công ty.

4.5 Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức công ty, đầu tư và chiến lược phát triển.

4.6 Có cần phải chứng minh vốn hay không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, việc thành lập không cần chứng minh vốn. Tuy nhiên, các thành viên trong công ty TNHH phải cam kết góp vốn đúng quy định và có trách nhiệm về số vốn đã cam kết góp. Việc cam kết góp vốn được thể hiện trong hợp đồng góp vốn hoặc điều lệ công ty.

Không cần chứng minh vốn theo quy định Luật doanh nghiệp 2020

4.7 Công chức thì có được góp vốn vào công ty TNHH hay không?

Công chức có thể góp vốn vào công ty TNHH nếu tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp và pháp luật.

Nếu khách hàng không có đủ thời gian và muốn đảm bảo rằng doanh nghiệp của khách hàng hoạt động theo quy định pháp luật ngay từ đầu, hãy để The Smile hỗ trợ khách hàng trong quy trình đăng ký thành lập công ty. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các thủ tục pháp lý sẽ được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá