Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền? Khi nào được hoàn thuế

Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?
Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền? Khi nào được hoàn thuế

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, hoàn thuế bao lâu nhận được tiền? Kèm theo đó là các điều kiện gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Và vô vàn thắc mắc về hoàn thuế cá nhân khác nữa mà The Smile sẽ giúp bạn giải đáp mọi thứ về hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023!

1. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi: Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?,người lao động phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân để được tham gia quá trình hoàn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

 • Cá nhân nộp thuế với số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong năm
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế
 • Những người làm việc theo hợp đồng thời vụ hoặc nhận hoa hồng sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân vì thu nhập của họ chưa được trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh.
 • Nếu mức thu nhập trung bình năm của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh thấp hơn mức thuế suất thấp nhất, thì cá nhân đó sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
hoàn thuế bao lâu được nhận tiền

Người lao động muốn được hoàn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện

Ngoài những điều kiện trên, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 28 và điểm b Điều 25. Cụ thể như sau:

 • Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm người nộp thuế thực hiện thủ tục quyết toán thuế 
 • Cá nhân đã giao quyền thực hiện quyết toán thuế cho tổ chức, công ty, thì việc hoàn thuế của cá nhân phải thông qua tổ chức, công ty
 • Cá nhân thuộc diện phải khai trực tiếp với cơ quan thuế, có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc chọn bù trừ vào kỳ sau tại cùng một cơ quan quản lý thuế
 • Cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị hoàn trả thuế để được hoàn lại thuế theo đúng quy định. Ngoài ra, ở thời điểm cá nhân nộp đơn đề nghị hoàn thuế, các cá nhân phải không còn bất cứ một khoảng nợ nào với cơ quan quản lý thuế
 • Các cá nhân nộp thuế đủ điều kiện hoàn thuế sẽ không bị xử phạt nếu xảy ra việc chậm trễ nộp hồ sơ quyết toán thuế quá thời hạn

2. Cách tính tiền hoàn thuế TNCN năm 2023

Khi cá nhân đã đủ điều kiện hoàn thuế, thì bước tiếp theo là tính toán số tiền thuế TNCN sẽ được hoàn. Dưới đây là hướng dẫn về cách tính tiền hoàn thuế mới nhất năm 2023: 

Trường hợp 1: Tính hoàn thuế để biết số thuế cá nhân nộp thừa

Công thức tính Thu nhập tính thuế bình quân hàng tháng được xác định bằng:

Thu nhập tính thuế bình quân hàng tháng = (Tổng thu nhập phải chịu thuế – tổng các khoản giảm trừ)/ 12 tháng 

Cụ thể:

 • Tổng thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập từ tiền lương cá nhân nhận từ 01/01 đến 31/12 của năm quyết toán
 • Tổng thu nhập chịu thuế của 1 năm = Tổng thu nhập cá nhân đã nhận được 1 năm – Những khoản được miễn thuế trong năm.

Số thuế cá nhân phải nộp theo quyết toán sẽ được xác định theo các bước sau:

Thuế cá nhân phải nộp trong cả năm = [(Thu nhập tính thuế bình quân hàng tháng x biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) x 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

Số thuế TNCN nộp thừa =  Số thuế cá nhân đã nộp – Số thuế cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế

=> Nếu kết quả công thức là số dương, thì đó là số tiền cá nhân nộp thừa

=> Ngược lại, nếu kết quả công thức này là số âm thì đó là số tiền nộp thiếu

Trong đó:

Số tiền thuế cá nhân đã nộp được tính dựa trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế cá nhân

hoàn thuế bao lâu nhận được tiền

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023

Trường hợp 2: Tính hoàn thuế TNCN khi thuộc trường hợp chưa đến mức phải nộp

Cá nhân chưa đến mức nộp thuế thuộc các trường hợp sau:

 • Cá nhân đi làm đủ 12 tháng nhưng thu nhập giữa các tháng không đồng đều (tháng có thu nhập cao thì tạm nộp thuế) 
 • Tiền lương cao hơn mức giảm trừ gia cảnh nhưng lại không làm đủ 12 tháng trong 1 năm.

Cá nhân khi thuộc các trường hợp này, thì cần phải xác định thu nhập thuế của mình đã đến mức phải nộp thuế chưa. 

Ngoài ra, trường hợp tiền lương, tiền công của một cá nhân từ 132 triệu đồng trở xuống trong một năm làm việc sẽ không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu cá nhân có người phụ thuộc thì mỗi người sẽ được giảm đi 4,4 triệu đồng/năm 

3. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTCh, người nộp thuế có thể lựa chọn 1 trong 3 cách sau để hoàn tất thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân: 

3.1 Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Với trường hợp này, cá nhân đã ủy quyền cho công ty, doanh nghiệp nộp thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế

hoàn thuế bao lâu nhận được tiền

Người lao động có thể lựa chọn các cách thức để được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau: 

 • Đơn đề nghị xử lý số tiền thuế, chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
 • Đơn ủy quyền của cá nhân nộp thuế cho cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập theo quy định của pháp luật
 • Với tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập phải có Bảng kê khai chứng từ nộp thuế được làm theo Mẫu số 02-1/HT 

3.2 Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế 

Với hình thức nộp trực tiếp thì cá nhân cần phải chuẩn bị:

 • Tờ khai quyết toán thuế
 • Chứng từ khấu trừ thuế cá nhân (giấy tờ này là giấy tờ khấu trừ thuế mà cơ quan, tổ chức cấp cho người nộp thuế); 
 • Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của cá nhân; 
 • Bảng kê theo mẫu số 02-1/BK-QTT- Thu nhập cá nhân
 • Trường hợp cá nhân thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế (giảm trừ gia cảnh cho cá nhân), thì cần có bản sao hợp động lao động 
 • Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú thì cần phải có giấy tờ chứng minh nơi cư trú cá nhân 
hoàn thuế bao lâu nhận được tiền

Thực hiện thủ tục hoàn thuế trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế

3.3 Nộp hồ sơ trực tuyến

Ngoài phương thức nộp hồ sơ trực tiếp đã nêu như trên, cá nhân còn có thể lựa chọn thực hiện nộp hồ sơ online. Người lao động có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Làm hồ sơ online – Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML. 

Bước 2: Nộp hồ sơ – thực hiện nộp Tờ khai Quyết toán 02/QTT-TNCN trực tuyến trên website Thuế Việt Nam – https://canhan.gdt.gov.vn

Lưu ý khi nộp hồ sơ hoàn thuế:

Theo điểm C, Điều 21 đã quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

 • Cá nhân đã trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ là cơ quan quản lý thuế, nơi mà cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân được thực hiện giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại các tổ chức, doanh nghiệp, thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế mà tổ chức, doanh nghiệp làm việc

Trường hợp, các cá nhân thay đổi công việc thì hồ sơ quyết toán được nộp tại cơ quan thuế tổ chức, doanh nghiệp cuối cùng

4. Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?

Theo quy định, thời gian hoàn thuế sẽ được thực hiện như sau:

 • Với hồ sơ diện Hoàn thuế trước thì lâu nhất là 06 ngày làm việc kể khi cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Với hồ sơ thuộc diện Kiểm tra trước thì lâu nhất là 40 ngày kể từ khi cơ quan thuế có thông báo bằng văn bản chấp nhận hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế
hoàn thuế bao lâu nhận được tiền

Hoàn thuế bao lâu nhận được tiền?

Qua bài viết trên, The Smile hy vọng đã giải đáp thắc mắc về câu hỏi hoàn thuế bao lâu nhận được tiền và cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu như bạn đang mong muốn tìm một đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán trọn gói hay dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với The Smile để được tư vấn những giải pháp hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp!

>>>>Xem thêm: Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2023, cách tính đơn giản

>>>>Xem thêm: Điều kiện và mức phí giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2023

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá