Thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 2024

Thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 2024
Thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 2024

Khi muốn kinh doanh tại địa điểm nào đó, chủ đầu tư buộc phải làm hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây, The Smile sẽ giúp quý chủ đầu tư nắm được chi tiết cách làm thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh chi tiết.

Tóm tắt nội dung 

 • Doanh nghiệp buộc phải đăng ký địa điểm kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2020. 
 • Tuân thủ theo quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp 2020 về quy định đăng ký tên cho địa điểm kinh doanh đó.
 • Sau khi đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đó thành công, doanh nghiệp tiến hành hoạt động phải nộp thuế môn bài theo quy định của Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Vì sao nên đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp?

Vì sao nên đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp?

Việc làm hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Bởi vì:

 • Nó nằm trong điều khoản của Luật doanh nghiệp 2020 quy định mỗi doanh nghiệp phải có 1 trụ sở chính. 
 • Giúp khách hàng nắm được điểm kinh doanh của doanh nghiệp, xác minh uy tín công ty đó.
 • Đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc sẽ giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu tốt hơn. Trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở cố định ở một nơi rất thuận tiện và phù hợp có thể tạo ấn tượng tích cực đối với khách hàng và đối tác.
 • Đặt địa điểm kinh doanh cụ thể giúp cho quản lý doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, từ việc quản lý vận chuyển hàng hóa đến việc tạo ra các chương trình tiếp thị và quảng cáo cục bộ.

Quy định khi đăng ký địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh phải được hiển thị hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh

Để làm hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh, cần tuân thủ một số điều kiện như sau:

 • Doanh nghiệp tiến thông báo địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2020. 

Về tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh hay trong tỉnh thì cũng cần tuân thủ theo Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo đó, tên địa điểm kinh doanh phải tuân thủ quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các điều sau:

 • Tên địa điểm kinh doanh phải sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên địa điểm kinh doanh cần ghi rõ tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”.
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được hiển thị hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài phải được viết và dịch từ tiếng Việt sang một trong những ngôn ngữ hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt có thể được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
 • Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
 • Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại, được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Đối với trình tự, thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh, quý doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 

Thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh mới nhất

Thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh mới nhất

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, quý doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục, hồ sơ chi tiết như sau: 

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp 2024 như sau:

 • Tờ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ. 
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Thông báo về việc lập hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh có thể được mô tả như sau:

 • Trong trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc sở hữu trực thuộc của doanh nghiệp, thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh sẽ được ký bởi người đại diện theo quy định của pháp luật của doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc sở hữu trực thuộc của một chi nhánh, thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh sẽ được ký bởi người đứng đầu của chi nhánh.
 • Thông tin chi tiết và mẫu thông báo có thể được tìm thấy trong Phụ lục II-7 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

[Đính kèm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Theo đó, thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ tuân thủ theo trình tự như sau: 

Bước 1: Gửi thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa chỉ nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện các công việc sau:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về những nội dung cần được sửa đổi hoặc bổ sung cho doanh nghiệp khi đăng ký hoạt động địa điểm đó.

Các loại thuế cần nộp khi đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty

Sau khi đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đó thành công, doanh nghiệp tiến hành hoạt động phải nộp thuế môn bài theo quy định của Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau: 

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Tổ chức hợp tác xã theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên (nếu có).
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Do đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật, là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.
Thuế môn bài phải nộp khi đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty

Trong trường hợp các địa điểm hoạt động kinh doanh cụ thể được miễn phí môn bài sẽ căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020.

Những lưu ý khi đăng ký điểm kinh doanh

Những lưu ý khi đăng ký điểm kinh doanh

Để có thể thuận lợi hơn trong quá trình làm hồ sơ đăng ký điểm kinh doanh, các doanh nghiệp cần lưu ý một số điều như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ nhất có thể.
 • Tên doanh nghiệp phải đảm bảo các quy định của pháp luật.
 • Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp trực tuyến.
 • Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục hồ sơ chuyển địa chỉ trụ sở công ty khác quận 2024 mới nhất

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp và các giải đáp liên quan tới thông báo lập địa điểm kinh doanh chi tiết: 

Đăng ký địa điểm kinh doanh có được sử dụng con dấu không?

Khi có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh đó không được sử dụng con dấu riêng và chỉ có duy nhất chức năng là kinh doanh, không được phép nhận ủy quyền để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ khác nào. Do đó, địa điểm kinh doanh không được sử dụng làm con dấu pháp lý và cũng không được sử dụng để ký kết hợp đồng giao dịch.

Phải đặt tên địa điểm kinh doanh như thế nào?

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với kích thước chữ nhỏ hơn so với tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Địa điểm kinh doanh là gì? 

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể, theo quy định tại khoản 3 của Điều 45 của Luật doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể nằm ngoài địa chỉ đăng ký của trụ sở chính, như đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 của Điều 33 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, được điều chỉnh bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Những nội dung trên đã giúp quý doanh nghiệp nắm được toàn bộ thông tin về thủ tục, hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2024. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn đăng ký thành lập điểm kinh doanh, mở địa điểm kinh doanh khác tỉnh, liên hệ ngay cho The Smile để được hỗ trợ nhanh chóng. 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín tại The Smile

Để có thể đăng ký địa điểm kinh doanh, trước tiên, doanh nghiệp cần xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm làm việc. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ việc nộp hồ sơ cũng như thông tin đăng ký thì liên hệ ngay với The Smile để được hỗ trợ nhanh chóng nhất. 

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và Công Ty Kế Toán The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Xem thêm: Thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới nhất [2024]

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Thành 12-04-2024 lúc 14:28
Tốt