6 Loại hình kế toán doanh nghiệp nào cũng cần biết

loai-hinh-ke-toan
6 Loại hình kế toán doanh nghiệp nào cũng cần biết

Khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, việc hiểu và áp dụng các loại hình kế toán là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ về tài chính. Có rất nhiều khía cạnh trong lĩnh vực kế toán, và không phải tất cả đều áp dụng cho mọi loại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc biết và hiểu về các loại hình kế toán có thể giúp bạn định hình một hệ thống quản lý tài chính mạnh mẽ và đạt được sự thành công trong kinh doanh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về 6 loại hình kế toán doanh nghiệp bạn cần biết. 

Doanh nghiệp mới thành lập cần tìm hiểu các loại hình kế toán.

1. Kế toán tài chính

1.1 Khái niệm kế toán tài chính

Kế toán tài chính thực hiện các công việc liên quan đến thu thập, phân tích, đánh giá, cung cấp dữ liệu thông tin kinh tế để lập thành báo cáo tài chính để phục vụ cho đối tượng có nhu cầu sử dụng. Kế toán tài chính cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc phân tích và phản ánh tình trạng biến động về tài sản và dòng tiền vốn của doanh nghiệp.

1.2. Công việc, vai trò của kế toán tài chính 

Nhiệm vụ của kế toán tài chính:

 • Cung cấp thông tin kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các đối tác. Số liệu cung cấp bởi kế toán tài chính cần chính xác, khách quan, tuân thủ các chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ báo cáo, quản lý chi phí hiệu quả giúp tối ưu hóa các khoản chi phí không cần thiết của doanh nghiệp.
 • Xử lý rủi ro, quản lý các khoản bảo hiểm của doanh nghiệp khi phát sinh các biến động về tài chính.
 • Trợ giúp lãnh đạo doanh nghiệp điều hòa tình hình tài chính, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động vay vốn ngân hàng và đầu tư.

1.3. Nguyên tắc làm việc của kế toán tài chính

 • Theo nội dung của Điều 6 Luật Kế toán, kế toán tài chính phải tuân theo các nguyên tắc làm việc như sau:
 • Giá trị của tài sản và các khoản nợ cần phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
 • Các quy định, phương pháp kế toán cần được áp dụng một cách nhất quán trong mỗi kỳ kế toán năm.
 • Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán phải khách quan, đúng với thực tế, đầy đủ và đúng kỳ kế toán.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính chính xác và đúng thời hạn.

Kế toán tài chính là một trong những bộ phận quan trọng nhất của doanh nghiệp. 

1.4. Những báo cáo kế toán tài chính phải thực hiện

Kế toán tài chính thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý và năm, bao gồm:

Báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài mỗi năm.

Các sổ kế toán gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo công nợ phải thu, phải trả, báo cáo hàng tồn kho, quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, doanh thu, chi phí doanh nghiệp.

Kế toán tài chính có vai trò quan trọng trong việc duyệt thông tin tài chính và tạo ra sự minh bạch, giúp cho doanh nghiệp thực hiện quản lý hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính.

2. Kế toán quản trị

2.1. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là một lĩnh vực kế toán mới, tập trung vào thông tin tài chính và phi tài chính để hỗ trợ quản lý hiệu quả trong doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị phải hiểu rõ nhu cầu của các nhà quản lý để cung cấp thông tin hữu ích và nhanh chóng.

2.2. Vai trò của kế toán quản trị 

Kế toán quản trị thu thập và cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà quản lý.

Giúp trong việc lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và ra quyết định trong hoạt động kinh doanh.

Đảm bảo rằng quyết định của các nhà quản lý dựa trên thông tin chính xác và nhanh chóng.

2.3. Quy trình quản lý

Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.

Tổ chức công việc: Liên kết tổ chức và nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

Kiểm soát: Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Ra quyết định: Lựa chọn phương án tốt nhất dựa trên thông tin.

Vai trò của người làm kế toán quản trị

Cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng cho các nhà quản lý ở mọi cấp độ.

Hỗ trợ các quyết định về sản xuất, tiếp thị, tài chính, và quản lý tổ chức.

Hiểu rõ tình huống và nhu cầu của các nhà quản lý để cung cấp thông tin hữu ích.

Kế toán quản trị rất quan trọng, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả thông tin và ra quyết định tốt nhất cho hoạt động kinh doanh.

4. Kế toán dịch vụ

Kế toán dịch vụ là một loại hình kế toán trong đó các công ty kế toán công cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau. Các khách hàng có thể là doanh nghiệp dịch vụ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức chính phủ, hoặc cá nhân. Các công ty kế toán dịch vụ cung cấp dịch vụ như kiểm toán, chuẩn bị thuế, tư vấn tài chính, và nhiều dịch vụ khác. Ngoài ra, họ có thể tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược, sáp nhập, mua lại, và hệ thống kế toán nội bộ của các doanh nghiệp khác.

Các công ty kế toán công cung cấp dịch vụ: kiểm toán, chuẩn bị thuế, tư vấn tài chính…

5. Kế toán chi phí

Kế toán chi phí tập trung vào việc quản lý và theo dõi chi phí thực tế của hoạt động kinh doanh. Đây thường là loại hình kế toán sử dụng trong môi trường sản xuất để đo lường và quản lý chi phí sản xuất. Kế toán chi phí thường sử dụng hệ thống chi phí tiêu chuẩn để so sánh chi phí thực tế với chi phí kế hoạch. Thông qua việc quản lý chi phí, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về giá cả sản phẩm, tối ưu hóa tài nguyên, và nâng cao lợi nhuận.

Kế toán chi phí quản lý và theo dõi chi phí thực tế hoạt động kinh doanh.

6. Kế toán thuế

Kế toán thuế liên quan đến việc tính toán và báo cáo số tiền thuế phải nộp cho cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức phi lợi nhuận. Nó yêu cầu hiểu biết về luật thuế và luôn cập nhật với các thay đổi liên quan đến thuế. Nhiệm vụ của kế toán thuế bao gồm đảm bảo tuân thủ luật thuế, tối ưu hóa khấu trừ thuế, và nộp thuế đúng thời hạn. Kế toán thuế cũng có thể tham gia vào việc lập kế hoạch thuế để giảm thiểu mức thuế phải trả.

Kế toán thuế tính toán và báo cáo số tiền thuế phải nộp.

7. Kiểm toán

Kiểm toán là một quy trình độc lập nhằm xác minh tính chính xác của thông tin tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn kế toán. Kiểm toán thường được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập hoặc bởi các kiểm toán viên nội bộ trong một tổ chức. Mục tiêu của kiểm toán là cung cấp bảo đảm về tính chính xác của báo cáo tài chính để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp cho cổ đông và bên ngoài là đáng tin cậy. Kiểm toán bao gồm việc xem xét tài liệu, kiểm tra giao dịch, và thực hiện các thử nghiệm để đánh giá hệ thống kiểm soát tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm toán là xác minh tính chính xác của thông tin tài chính, đảm bảo tuân thủ các quy tắc, tiêu chuẩn kế toán. 

Như vậy, lĩnh vực kế toán đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với sự tưởng tượng. Bằng việc hiểu rõ và áp dụng đúng các loại hình kế toán phù hợp, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự phát triển bền vững, tuân thủ quy định, và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Điều này không chỉ tạo ra sự tin tưởng từ phía nhà đầu tư và đối tác kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp vươn tới những thành công đáng kể. Nếu có bất kỳ vấn đề nào không hiểu về loại hình kế toán doanh nghiệp, quý khách hàng có thể liên hệ với The Smile để các chuyên gia tại đây tư vấn chi tiết. The Smile chính là giải pháp kế toán tổng hợp giúp bạn quản lý doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá