Thủ tục thành lập công ty cổ phần đúng quy định pháp luật 2023

Để thành lập một công ty cổ phần, cần tuân theo các điều kiện và quy định của cơ quan nhà nước, bao gồm vốn điều lệ, người sáng lập, và các yêu cầu về bằng cấp. Trong bài viết này, The Smile sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các thủ tục cần thiết để thành lập một công ty cổ phần theo các quy định mới nhất năm 2023.

Thành lập cty cổ phần

1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp với các đặc điểm như sau:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Công ty cổ phần được công nhận là một pháp nhân kể từ thời điểm nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và nó có thẩm quyền để phát hành các loại cổ phiếu để thu hút vốn.

Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau là cổ phần

2. Lựa chọn thành lập công ty TNHH hay cổ phần?

Việc chọn loại hình doanh nghiệp hoặc công ty để thành lập phụ thuộc vào quy mô hoạt động, kế hoạch phát triển, tài chính có sẵn, và số lượng cổ đông hoặc thành viên tham gia đầu tư của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng loại hình doanh nghiệp được lựa chọn sẽ phù hợp và phản ánh đầy đủ mục tiêu và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

– Nếu doanh nghiệp có kế hoạch phát triển lớn và mong muốn niêm yết công ty trên sàn chứng khoán, thì việc lựa chọn thành lập cty cổ phần là một sự lựa chọn phù hợp.

– Nếu doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lượng cổ đông ít, nguồn vốn hạn chế, và ít khách hàng, thì việc thành lập công ty TNHH là một lựa chọn tối ưu. Loại hình này giúp đơn giản hóa quy trình pháp lý và thủ tục thuế trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Nên lựa chọn công ty TNHH khi không có nhiều cổ đông

3. Điều kiện thành lập Công ty cổ phần theo quy định mới nhất 2023

Trước khi quyết định đăng ký thành lập một Công ty cổ phần, các cá nhân cần nắm vững thông tin về những yêu cầu cần thiết cho loại hình này. Dưới đây là một số điều kiện cần tuân theo khi thành lập Công ty cổ phần:

– Về phía chủ thể, yêu cầu cơ bản là phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập khi thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên, không có hạn chế về số lượng tối đa của cổ đông, theo quy định tại Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2020.

– Tên doanh nghiệp cổ phần phải tuân thủ các quy định tại Điều 37, 38, và 39 của Luật Doanh nghiệp 2020, cùng với các văn bản pháp luật liên quan khác. Điều này có nghĩa rằng tên của công ty cổ phần không được trùng lặp hoặc tạo sự nhầm lẫn với các tên doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó. Trong trường hợp xảy ra trùng lặp hoặc nhầm lẫn, cơ quan có thẩm quyền sẽ từ chối đăng ký tên.

Tên công ty phải tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp

– Về mặt ngành nghề kinh doanh, việc chọn lựa phải tuân theo các quy định của pháp luật và phải phù hợp với đúng ngành nghề được quy định. Nếu ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện, thì cần đáp ứng các yêu cầu về vốn theo quy định hoặc thoả mãn các điều kiện liên quan đến chứng chỉ hành nghề và các quy định khác tương tự.

– Về khía cạnh vốn điều lệ và vốn pháp định:

  • Vốn điều lệ phải được cam kết và góp đúng thời hạn, điều này cần được quy định rõ trong điều lệ của công ty.
  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu áp dụng đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể.

– Điều kiện về trụ sở công ty: Khi thành lập công ty cổ phần, cần có địa chỉ trụ sở công ty. Đối với tòa nhà thương mại hoặc căn hộ, cần phải cung cấp giấy tờ xác minh diện tích sử dụng cho văn phòng, quyết định xây dựng hoặc giấy phép xây dựng, và hợp đồng thuê để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp.

– Người được ủy quyền làm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là người đại diện cho nhiều doanh nghiệp khác, tuy nhiên, cũng có trường hợp khi họ không được phép làm người đại diện cho công ty cổ phần.

– Thành viên trong Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác. Tuy nhiên, đối với thành viên Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần công khai, họ không được tham gia đồng thời trong Hội đồng quản trị của hơn 5 công ty khác.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể thuộc nhiều công ty

4. Thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định 2023

4.1 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Danh sách hồ sơ cần thiết để thành lập một công ty cổ phần bao gồm:

– “Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần” đầy đủ thông tin như sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên hệ, ngành nghề kinh doanh, số vốn điều lệ, thông tin chi tiết về loại cổ phần, giá trị mệnh giá, thông tin đăng ký thuế, thông tin về nhân sự, bao gồm tên, họ, chữ ký và thông tin của người đại diện theo pháp luật.

– Cần chuẩn bị “Điều lệ công ty cổ phần” hoặc phiên bản dự thảo của nó nếu chưa có quyết định chính thức. Điều lệ này quy định các quyền, nghĩa vụ và cách hoạt động của công ty cổ phần.

– Cần lập một tài liệu đề cập đến danh sách các cổ đông sáng lập công ty (gọi là danh sách cổ đông) cùng với thông tin về các cổ đông đầu tư nước ngoài (nếu có).

– Cần chuẩn bị bản sao các giấy tờ cá nhân xác minh danh tính của các cổ đông, bao gồm chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Trong trường hợp có cổ đông là tổ chức nước ngoài, cần cung cấp bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được thực hiện hợp pháp (hoặc tài liệu tương đương).

– Nếu cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, cần bổ sung thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào danh sách tài liệu.

Cổ đông từ nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4.2 Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Sau khi đã sẵn sàng với các thông tin và giấy tờ trong hồ sơ của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, quá trình đăng ký doanh nghiệp diễn ra theo các bước sau đây:

Bước 1: Khi nộp hồ sơ, có hai lựa chọn cho khách hàng:

  • Lựa chọn thứ nhất là nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Lựa chọn thứ hai là đăng ký trực tuyến thông qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

– Nộp hồ sơ trực tiếp:

Nếu khách hàng chọn phương thức nộp hồ sơ trực tiếp, thì người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho bạn Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu có trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản, ghi rõ những nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Thời hạn để hoàn tất sửa đổi hoặc bổ sung là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo.

Nộp hồ sơ trực tiếp

– Nộp qua mạng điện tử:

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền sẽ thực hiện việc kê khai thông tin, tải tài liệu điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ, bạn sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ chuyển thông tin đến cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp tự động. Khi đã nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho bạn.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu bạn điều chỉnh và bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả 

Thời gian xử lý là 3 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp hồ sơ qua mạng điện tử

5. Lưu ý để thành lập doanh nghiệp nhanh nhất?

Để thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hãy tuân theo một số lưu ý sau:

– Hãy tránh tình trạng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị từ chối bằng cách đảm bảo hồ sơ của bạn đáp ứng các yêu cầu hợp lệ.

– Rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để tiến hành quy trình thành lập nhanh chóng.

– Hiểu rõ quy trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp để tránh trục trặc không cần thiết.

– Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp một cách chính xác để đảm bảo quá trình diễn ra một cách suôn sẻ.

Trên đây là bài viết về “Quy trình thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật năm 2023”. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự tư vấn, hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua tổng đài 24/7 tại The Smile. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp khách hàng.

Các dịch vụ tại The Smile:

  • Kế toán trọn gói.
  • Thành lập doanh nghiệp.
  • Rà soát sổ sách Kế toán.
  • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM