Chậm hoặc không đăng ký thuế hộ kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào?

Chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh
Chậm hoặc không đăng ký thuế hộ kinh doanh sẽ bị phạt như thế nào?

Việc chậm trễ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp, bao gồm phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh, phạt tiền thậm chí là đình chỉ hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, hãy cùng The Smile tìm hiểu rõ hơn về các quy định của nhà nước về việc nộp thuế để tránh mắc phải các sai phạm khi đăng ký thuế hộ kinh doanh nhé!  

Tóm tắt ý chính

 • Tất cả các hộ kinh doanh đều bắt buộc phải đăng ký thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có nghĩa vụ đăng ký thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi trễ hạn/chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh từ 1-30 ngày. 
 • Phạt tiền từ 400.000 – 2.000.000 đồng. Hành động không nộp hồ sơ đăng ký thuế được xem là hành vi chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh và sẽ bị xử phạt theo quy định của Điều 7 Thông tư 166/2013/TT -BTC của Chính phủ về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. 

Hộ kinh doanh có phải đăng ký thuế không?

Có, tất cả các hộ kinh doanh đều bắt buộc phải đăng ký thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019: “Hộ kinh doanh có nghĩa vụ đăng ký thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.” 

Khi một cá nhân hay một hộ gia đình muốn thực hiện hoạt động kinh doanh để kiếm lời, họ phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan quản lý thuế. Qua việc đăng ký thuế, hộ kinh doanh sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất, giúp cơ quan thuế có thể quản lý, kiểm soát và thu thuế một cách chính xác. 

Đồng thời, việc đăng ký thuế cũng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bao gồm quyền lợi về bảo vệ pháp lý, tham gia vào các giao dịch thương mại chính thức, hưởng các chính sách ưu đãi thuế và tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.

Quy định xử phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh

Theo nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mức phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh được chia 2 làm trường hợp như sau:  

Trường hợp 1

Vi phạm thời hạn về việc đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động kinh doanh và thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn.

Hành vi vi phạm:

 • Chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh không thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn quy định tại Nghị định 125 (HV1).
 • Chậm thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: Hộ kinh doanh không thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại Nghị định 125 (HV2). 
 • Chậm thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn: Hộ kinh doanh đã thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng lại tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo mà không thực hiện thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị định 125 (HV3). 

Mức phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh:

 • Sau thời hạn quy định từ 1-10 ngày, nếu hộ kinh doanh không tiến hành đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo so với cơ quan nhà nước thì sẽ bị phạt cảnh cáo
 • Sau thời hạn quy định từ 1-30 ngày, nếu hộ kinh doanh không đăng ký thuế, chậm thông báo tiếp tục hoạt động trước thời hạn và không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng
 • Sau thời hạn quy định từ 31-90 ngày, nếu hộ kinh doanh không đăng ký thuế, chậm thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn bị phạt tiền từ 3.000.000 đến 6.000.000 đồng.
 • Sau thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, nếu hộ kinh doanh không đăng ký thuế, chậm thông báo tiếp tục hoạt động trước thời hạn; không thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã thông báo nhưng không phát sinh số thuế phải nộp bị phạt tiền từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng

Trường hợp 2

Vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế. 

Hành vi vi phạm: Chậm thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế là hành vi hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế nhưng không thực hiện thông báo thay đổi trong thời hạn quy định tại Nghị định 125.

Mức phạt: Có 5 mức phạt tương ứng với từng trường hợp như sau: 

Phạt cảnh cáo khi: 

 • Quá thời hạn quy định từ 1-30 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (có tình tiết giảm nhẹ). 
 • Quá thời hạn quy định từ 1-10 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế và làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (có tình tiết giảm nhẹ)

Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng khi:

 • Quá thời hạn quy định từ 1-30 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. 

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng khi:

 • Quá thời hạn quy định từ 31-90 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. 
 • Quá thời hạn quy định từ 1-30 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế và làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng khi: 

 • Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế. 
 • Quá thời hạn quy định từ 31-90 ngày hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế và làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 7.000.000 đồng khi: 

 • Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên hộ kinh doanh mới thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế và làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.
 • Trường hợp hộ kinh doanh không thông báo cho cơ quan nhà nước về việc thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế. 

Thời hạn yêu cầu phải đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có nghĩa vụ đăng ký thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (ngày bắt đầu kinh doanh). 

Ngày bắt đầu kinh doanh được xác định là:

 • Đối với hộ kinh doanh mới thành lập: Là ngày ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh đã thành lập trước ngày Nghị định 125 có hiệu lực thi hành (15/07/2020): Là ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đã đăng ký MST hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019, cơ quan thuế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế.

Một số câu hỏi phổ biến

Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến liên quan đến vấn đề phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh được nhiều hộ doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất: 

Trễ hạn đăng ký thuế hộ kinh doanh 1 – 30 ngày thì phạt bao nhiêu?

Phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi trễ hạn/chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh từ 1-30 ngày. 

Những trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền phạt đăng ký hộ kinh doanh

Ba trường hợp sau đây sẽ không tính tiền phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh

 • Trong thời hạn cơ quan thuế hoãn thi hành quyết định phạt tiền.
 • Trong thời hạn cơ quan thuế xem xét và quyết định miễn tiền phạt.
 • Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần.

Không nộp hồ sơ đăng ký thuế phạt bao nhiêu?

Phạt tiền từ 400.000 – 2.000.000 đồng. Hành động không nộp hồ sơ đăng ký thuế được xem là hành vi chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh và sẽ bị xử phạt theo quy định của Điều 7 Thông tư 166/2013/TT -BTC của Chính phủ về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. 

Đăng ký hộ kinh doanh tại The Smile

Bạn đang có ý định khởi nghiệp bằng mô hình hộ kinh doanh? The Smile hân hạnh mang đến dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh trọn gói, giúp bạn hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại The Smile

Khi bạn lựa chọn sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực nhất. Đầu tiên, The Smile cung cấp báo giá trọn gói, không có bất kỳ chi phí phát sinh nào, giúp bạn hoàn toàn yên tâm về tài chính. 

Bên cạnh đó, giấy phép kinh doanh sẽ được bàn giao cho bạn chỉ trong vòng ba ngày làm việc. Với sự kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và chính xác mọi thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ năng lực của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 17 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm).

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh là hành vi vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến phạt chậm đăng ký thuế hộ kinh doanh. Do đó, chủ hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện đúng nghĩa vụ đăng ký thuế theo quy định. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến đăng ký thuế hộ kinh doanh thì liên hệ ngay cho The Smile để được tư vấn nhanh nhất nhé!

>>> Tham khảo ngay

Các dịch vụ tại Công Ty Kế Toán The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
khương 19-05-2024 lúc 00:54
Tốt