[CẬP NHẬT 2024] Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới theo quy định sở KH&ĐT

dieu-le-cong-ty-co-phan-12
[CẬP NHẬT 2024] Mẫu điều lệ công ty cổ phần mới theo quy định sở KH&ĐT

Điều lệ công ty cổ phần là một tài liệu quan trọng và bắt buộc phải có khi đăng ký thành lập một công ty cổ phần. Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ và chuẩn bị tốt nhất cho quá trình thành lập doanh nghiệp của mình, hãy cùng The Smile tìm hiểu thêm về mẫu điều lệ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy định của sở KHDT qua bài viết dưới đây nhé!

> Tải ngay: Link tải mẫu điều lệ công ty cổ phần [MỚI NHẤT]

Tóm tắt bài viết:

 • Điều lệ công ty cổ phần đại diện cho các thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty và cổ đông với nhau.
 • Quy trình ký tên vào điều lệ công ty cổ phần sẽ được thực hiện bởi các cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần.
 • Mục đích thiết lập quy định chung và thống nhất về các khía cạnh quan trọng, bao gồm quá trình thành lập, đóng góp vốn, cơ cấu tổ chức, quản lý, và các hoạt động khác của công ty cổ phần.

Điều lệ công ty cổ phần là gì?

Điều lệ công ty cổ phần là các thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty và giữa cổ đông với nhau. Điều lệ này được xem như một văn bản cam kết ràng buộc. Mục đích của điều lệ là thiết lập quy định chung và thống nhất về các khía cạnh quan trọng, bao gồm quá trình thành lập, đóng góp vốn, cơ cấu tổ chức, quản lý, và các hoạt động khác của công ty cổ phần.

Khoản 1 điều 24 trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

1. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ được chỉnh sửa và hoàn thiện trong quá trình hoạt động

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

Các nội dung cần có trong điều lệ công ty cổ phần?

Dựa theo Khoản 2 Điều 24 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, nội dung điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

 • Tên và địa chỉ của trụ sở chính của công ty, cũng như tên, địa chỉ của bất kỳ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện nào (nếu có).
 • Ngành nghề, lĩnh vực của hoạt động kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá của từng loại;
 • Thông tin về các cổ đông sáng lập bao gồm họ tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác; số lượng cổ phiếu, loại cổ phiếu và mệnh giá cổ phiếu từng loại của mỗi cổ đông sáng lập;
 • Tổ chức quản lý, quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty; người đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Quy trình thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc xử lý các mâu thuẫn nội bộ; Quy trình thay đổi hoặc bổ sung Điều lệ.
 • Các tiêu chí quyết định thù lao, lương và phần thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên;
 • Các tiêu chí phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ;
 • Các trường hợp giải thể, quy trình giải thể và thủ tục thanh lý tài sản của công ty; các tình huống khi cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần.
Cần đảm bảo các nội dung điều lệ cơ bản

Nguyên tắc khi soạn điều lệ công ty cổ phần

Để soạn thảo Điều lệ của công ty cổ phần đúng đủ theo quy định, các nguyên tắc cơ bản sau đây cần được tuân thủ:

 • Điều lệ công ty cổ phần cần được xây dựng dựa trên tinh thần tự nguyện và thỏa thuận, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình soạn thảo hoặc điều chỉnh Điều lệ, sự thảo luận và thỏa thuận giữa các cổ đông rất quan trọng. Đồng thời, các điều khoản phải tuân thủ luật lệ, không vi phạm quy định và không làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba.
 • Điều lệ cần bao gồm đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật, đặc biệt là những điều quan trọng liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành và tổ chức hoạt động của công ty.
 • Theo quy định của Khoản 3, Điều 25 của Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty cổ phần phải được sự chấp thuận của tất cả các thành viên sáng lập. Điều này đồng nghĩa với việc Điều lệ được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của tất cả những người sáng lập công ty.
Doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc khi soạn điều lệ

Người ký mẫu điều lệ công ty cổ phần là ai?

Quy trình ký tên vào điều lệ công ty cổ phần sẽ được thực hiện bởi các cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần. Cụ thể hơn, mỗi cổ đông sẽ ký chữ ký cá nhân của mình tại cuối mỗi trang trong bản mẫu Điều lệ. Các chữ ký được trình bày ở trang cuối cùng, cùng với thông tin cá nhân của từng thành viên.

Quy trình ký tên được thực hiện bởi các cổ đông

Giá trị pháp lý của điều lệ công ty trong quản lý doanh nghiệp

Giá trị pháp lý của điều lệ công ty trong quản lý doanh nghiệp được thể hiện thông qua các mối quan hệ pháp lý quan trọng, bao gồm:

Quan hệ giữa các thành viên hoặc cổ đông với nhau

Căn cứ theo Điều 119 Khoản 1,2,3,4 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 đã quy định chi tiết về các nghĩa vụ giữa thành viên và cổ đông như sau:

 • Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn số lượng cổ phần mà đã cam kết mua
 • Từ chối rút vốn thông qua cổ phần phổ thông ngoại trừ khi được chấp thuận hoặc có sự mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút mà không tuân thủ sẽ chịu trách nhiệm liên đới cho nghĩa vụ tài chính và tài sản của công ty trong giới hạn giá trị cổ phần đã bị rút và thiệt hại phát sinh
 • Tuân thủ Điều lệ của công ty và các quy định quản lý nội bộ theo quy định của công ty
 • Tuân thủ và thực hiện các nghị quyết, quyết định được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của công ty
Nghĩa vụ giữa cổ đông và thành viên

Quan hệ giữa các cổ đông trong công ty

Cổ đông sở hữu quyền quản lý công ty, và quyền này được thực hiện thông qua các cơ quan quản lý nội bộ của công ty. Điều lệ đã điều chỉnh mối quan hệ giữa các cổ đông, đặc biệt là quyền của họ đối với các cơ quan quản lý nội bộ.

Do đó, cơ quan quản lý nội bộ trong công ty có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu và thủ tục quy định trong điều lệ trong suốt quá trình hoạt động. Điều này nhằm đảm bảo rằng cổ đông luôn giữ được quyền quản lý nhất định đối với công ty.

Mối quan hệ giữa các cổ đông

Quan hệ giữa công ty với bên thứ ba

Điều lệ công ty cổ phần thể hiện mối quan hệ giữa công ty và các bên thứ ba qua ba khía cạnh cơ bản như sau:

 • Thứ nhất, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm xác lập và thực hiện các hợp đồng giao dịch thay mặt cho công ty với các bên thứ ba. Họ cũng là người đại diện cho công ty trong các thủ tục tố tụng và tương tác với các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thứ hai, điều lệ của công ty đã xác định thẩm quyền của các cơ quan quản lý, ví dụ như Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH. Những cơ quan này có trách nhiệm giao dịch và phê duyệt hợp đồng của công ty với các bên thứ ba.
 • Thứ ba, điều lệ công ty cổ phần sẽ đề cập đến quy trình và thủ tục chia tài sản, nhằm đảm bảo thanh toán nghĩa vụ đối với bên thứ ba khi công ty giải thể và tiến hành quá trình thanh lý tài sản.
Các khía cạnh trong mối quan hệ với bên thứ ba

Hướng dẫn soạn thảo điều lệ công ty cổ phần

Nhằm mang đến sự linh hoạt cho chủ sở hữu doanh nghiệp, dưới đây là mẫu điều lệ mà bạn có thể tham khảo để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp:

Tham khảo mẫu điều lệ công ty cổ phần

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói tại The Smile

Công ty kế toán The Smile được thành lập từ ngày 06/07/2007, là đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập Doanh nghiệp và Kế toán – Kê khai thuế. Chúng tôi tự hào sở hữu đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế công nhận.

Để giúp quý khách hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn thời gian nghiên cứu thủ tục và soạn hồ sơ đăng ký, The Smile cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi cam kết với chi phí hợp lý và thời gian có giấy phép nhanh chóng, chỉ trong vòng 04 ngày.

Khách hàng đã thành công với The Smile

Prosound Center Vietnam

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh tại Việt Nam, đã xây dựng một đối tác mạnh mẽ trong lĩnh vực kế toán và thuế với The Smile trong hơn 3 năm qua. Trong những thời kỳ với nhiều thách thức về thuế, Prosound Center Vietnam luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ tại The Smile trong quá trình hợp tác chặt chẽ này.

Prosound Center Vietnam gắn bó với The Smile trong hơn 3 năm

Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, đối tác thân thiết của The Smile từ những ngày đầu, là một doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ tại Việt Nam. Với một hành trình đầy thách thức và thành công kéo dài suốt 12 năm, Powerland Vietnam và The Smile đã cùng nhau xây dựng một mối liên kết hợp tác kế toán đáng tin cậy.

Powerland Vietnam là đối tác thân thiết của The Smile

Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam, đã trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán thuế từ The Smile. Trong thời gian này, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm với The Smile.

Appvity đồng hành đáng tin cậy và an tâm với The Smile

Hỏi đáp liên quan điều lệ công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần có cấu trúc như thế nào?

Cấu trúc của mẫu điều lệ công ty cổ phần được thể hiện như sau: Thông tin công ty cổ phần, thông tin về vốn và cổ phần, quyền và nghĩa vụ cổ đông, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.

Vốn điều lệ công ty cổ phần tối thiểu là bao nhiêu?

Luật Doanh nghiệp năm 2020 không áp đặt quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu cũng như không hạn chế về mức vốn điều lệ tối đa.

Quy định về người đồng sáng lập trong công ty cổ phần

Theo quy định, người đồng sáng lập cần sở hữu ít nhất 20% trên tổng số cổ phần phổ thông và phải ký tên trong danh sách cổ đông công ty cổ phần. 

Quy định về việc đăng ký mua bán cổ phần đối với công ty cổ phần

Theo điểm d khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần, trừ những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020.

Những câu hỏi về điều lệ công ty cổ phần

Hy vọng rằng qua bài viết này, chủ doanh nghiệp sẽ có được những thông tin hữu ích về điều lệ công ty cổ phần, bao gồm những nội dung, nguyên tắc và giá trị pháp lý của điều lệ. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp trọn gói dịch vụ này, hãy liên hệ The Smile để được tư vấn ngay nhé!

>> Xem thêm:

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Thanh 11-01-2024 lúc 10:36
Tốt