Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

điều kiện thành lập công ty chứng khoán
Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Đối diện với mong muốn thành lập một công ty chứng khoán, bạn có thắc mắc về điều kiện thành lập công ty chứng khoán cụ thể? Không cần phải lo lắng, The Smile đã tổng hợp chi tiết và rõ ràng về điều kiện thành lập công ty chứng khoán. Xem ngay bài viết dưới đây để có cái nhìn toàn diện về quá trình này!

Tóm tắt ý chính:

 • Công ty kinh doanh chứng khoán có 4 hình thức chính là môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư. Bảo lãnh phát hành là loại hình kinh doanh yêu cầu vốn nhiều nhất và lên đến 165 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp cần đảm bảo đúng 2 bước khi tiến hành thành lập công ty, bao gồm: thủ tục đăng ký và xin giấy phép kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp phải có một Tổng giám đốc cũng như ít nhất 03 nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh chứng khoán. Doanh nghiệp phải có đủ điều kiện để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tại Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các hình thức của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán có chức năng chính là thực hiện các hoạt động trung gian tài chính trong lĩnh vực chứng khoán, bao gồm:

 • Môi giới chứng khoán: Mục đích hoạt động của công ty chứng khoán này là nhận lệnh của khách hàng và thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng theo lệnh của khách hàng.
 • Tự doanh chứng khoán: Công ty chứng khoán có hoạt động mua, bán chứng khoán cho chính mình nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là hoạt động của công ty chứng khoán cam kết mua hết hoặc mua một phần chứng khoán của tổ chức phát hành với số lượng, giá cả và thời hạn do tổ chức phát hành xác định.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Công ty chứng khoán cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Để thành lập công ty chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, các tổ chức và cá nhân phải tuân thủ các điều kiện thành lập công ty chứng khoán sau đây:

Điều kiện về vốn:

Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo các yêu về vốn như sau:

 • Môi giới chứng khoán: Góp vốn điều lệ ít nhất là 25 tỷ đồng.
 • Tự doanh chứng khoán: Góp vốn điều lệ ít nhất là 50 tỷ đồng.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Góp vốn điều lệ ít nhất là 165 tỷ đồng.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Góp vốn điều lệ ít nhất là 10 tỷ đồng.

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn:

Việc đáp ứng đầy đủ điều kiện của cổ đông cũng như thành viên góp vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp vận hành đúng pháp luật. Dưới đây là một số điều kiện quan trọng, bao gồm:

Cá nhân: 

Công dân không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổ chức:

 • Cần có định danh pháp lý và đang thực hiện hợp pháp.
 • Đạt lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong suốt 02 năm liên tục trước năm yêu cầu cấp phép.
 • Bản báo cáo tài chính mới nhất phải được kiểm toán và nhận định được một cách chấp nhận đầy đủ.
 • Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Có địa chỉ trụ sở làm việc để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
 • Phải có đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, và thiết bị phù hợp.

Điều kiện về nhân sự:

 • Có một Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), ít nhất 03 nhân viên phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Ít nhất 01 nhân viên phải có trách nhiệm kiểm soát tuân thủ.
 • Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Điều lệ:

Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Để thành lập công ty đầu tư chứng khoán, bạn cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty đầu tư chứng khoán.

Bước 1: Thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

Trước khi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin thành lập công ty đầu tư chứng khoán, quý doanh nhân cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty kinh doanh chứng khoán.

Việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh cần phải đảm bảo đủ những yêu cầu sau:

 • Người thành lập, người đại diện theo pháp luật: Xác định người thành lập và người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Địa chỉ công ty: Chọn địa chỉ đăng ký công ty và đảm bảo các điều kiện pháp luật liên quan.
 • Tên công ty: Đặt tên cho công ty và kiểm tra tính duy nhất của tên đó để tránh trùng lặp với công ty khác.
 • Vốn điều lệ: Xác định mức vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Ngành nghề kinh doanh: Xác định ngành nghề kinh doanh chứng khoán và đăng ký mã ngành (ví dụ: Mã 6612 – Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán).

Hồ sơ mở công ty kinh doanh chứng khoán: 

Một số giấy tờ mà doanh nghiệp cần phải lưu ý như:

 • Điều lệ công ty
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn (tùy loại hình)
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của cổ đông, thành viên, người đại diện pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thời gian giải quyết:

Doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư chứng khoán tới Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT). Trong vòng 3 ngày làm việc, Sở KH&ĐT sẽ xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, đối với TP.HCM và Hà Nội, hồ sơ chỉ được tiếp nhận thông qua hình thức điện tử tại Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh chứng khoán

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần tiếp tục thực hiện các thủ tục sau để có thể hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán:

Hồ sơ xin giấy phép con:

Chuẩn bị hồ sơ gồm Giấy đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán, Hợp đồng thuê trụ sở công ty hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, Danh sách thông tin nhân sự, cổ đông, thành viên tham gia góp vốn, Lý lịch tư pháp của các vị trí quan trọng.

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Thời gian giải quyết hồ sơ:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xử lý hồ sơ và cấp phép theo quy định thời gian:

 • Kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở công ty đầu tư, kinh doanh chứng khoán.
 • Trong vòng 20 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ, gửi đề nghị hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và sắp xếp nhân sự.

Lưu ý: Hướng dẫn sử dụng vốn để hoàn thiện cơ sở vật chất có các quy định cụ thể:

 • Từ chối cấp phép nếu sau tối đa 3 tháng từ ngày nhận thông báo, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa số vốn góp còn lại.
 • Cấp phép trong vòng 5 ngày làm việc nếu nhận đủ tài liệu cần thiết.

Thủ tục sau thành lập công ty chứng khoán

Sau khi công ty chứng khoán của bạn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh ngành nghề chứng khoán, có một số thủ tục quan trọng cần thực hiện để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và tuân thủ các quy định pháp luật:

 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài: Thực hiện khai thuế môn bài là một trong những bước quan trọng sau khi thành lập công ty. Cần lưu ý rằng bạn có thể sử dụng dịch vụ khai thuế ban đầu của các đơn vị chuyên nghiệp để giảm bớt gánh nặng thủ tục.
 • Treo biển hiệu công ty: Tại địa điểm trụ sở chính, đảm bảo treo bảng hiệu công ty với thông tin chính xác như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại. Đây là một yêu cầu quan trọng để thể hiện tính minh bạch và tuân thủ quy định.
 • Tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động: Tham gia bảo hiểm xã hội là một bước bắt buộc sau khi thành lập công ty. Việc này đảm bảo quyền lợi cho người lao động và giảm rủi ro pháp lý. Nên thực hiện đúng thủ tục và hạn chế mức xử phạt có thể phát sinh do vi phạm về bảo hiểm xã hội.
 • Thuê kế toán viên để xử lý sổ sách, chứng từ: Sổ sách và chứng từ kế toán cần được xử lý đúng quy định và chế độ kế toán hiện hành. Việc thuê kế toán viên hoặc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói giúp đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán.

Một số thắc mắc của khách hàng khi thành lập công ty chứng khoán

Sau khi đã tìm hiểu về điều kiện thành lập công ty chứng khoán, chắc hẳn bạn vẫn còn một số thắc mắc cần được giải đáp. Trong phần này, Công Ty Kế Toán The Smile sẽ cùng tìm hiểu một số thắc mắc thường gặp của khách hàng khi thành lập công ty chứng khoán.

Mở công ty chứng khoán cần bao nhiêu vốn?

Mức vốn cần thiết để mở công ty chứng khoán phụ thuộc vào loại hình kinh doanh cụ thể. Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, dưới đây là một số mức vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ chứng khoán:

 • Dịch vụ môi giới chứng khoán yêu cầu vốn tối thiểu là 25 tỷ đồng.
 • Vốn tối thiểu để tham gia hoạt động tự doanh chứng khoán là 50 tỷ đồng.
 • Bảo lãnh trong quá trình phát hành chứng khoán đòi hỏi mức vốn ít nhất là 165 tỷ đồng.
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán yêu cầu vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.

Điều kiện về cơ sở vật chất khi thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Để thành lập công ty đầu tư chứng khoán, cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất như sau:

 • Trụ sở làm việc: Phải có trụ sở đủ lớn và hiện đại, địa chỉ chính xác trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Cơ sở vật chất: Đảm bảo có không gian làm việc, hệ thống máy tính, phòng giao dịch và các tiện nghi phù hợp với quy trình nghiệp vụ.
 • Trang thiết bị văn phòng: Cần trang bị đầy đủ và hiện đại các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, điện thoại.
 • Hệ thống công nghệ: Sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bảo mật thông tin và các ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ.
 • Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo dự thảo Điều lệ không vi phạm quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Thành lập công ty chứng khoán có cần hộ khẩu thường trú hay không?

Thành lập công ty chứng khoán không cần hộ khẩu thường trú. Theo quy định tại Điều 76 Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, để thành lập công ty chứng khoán, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn, nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin,… Các điều kiện này không quy định về hộ khẩu thường trú của các thành viên sáng lập, cổ đông, thành viên góp vốn, nhân viên của công ty chứng khoán. 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng cùng The Smile

The Smile là đối tác cung cấp dịch vụ dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể với hơn 16 năm kinh nghiệm. Đội ngũ chuyên gia và Luật sư có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình thủ tục và hồ sơ giấy phép kinh doanh, trong đó có cả thành lập công ty chứng khoán.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy cùng đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Thách thức của việc đáp ứng các điều kiện thành lập công ty chứng khoán không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi sự tư duy phức tạp trong lĩnh vực pháp luật. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn vượt qua một số khía cạnh quan trọng về quá trình thành lập công ty. Nếu bạn đang tìm hiểu thêm về dịch vụ kế toán thuế, hãy liên hệ The Smile để được tư vấn ngay nhé! 

>>>> Xem thêm: 

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM.

Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM.

Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Minh 20-02-2024 lúc 11:26
Tốt