Dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice

Chuyên cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử Uy Tín – An Toàn – Bảo mật, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ cho doanh nghiệp theo đúng quy định Nhà Nước

eSign
Meinvoice lợi ích khi sử dụng

MeInvoice.vn là giải pháp hóa đơn điện tử đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được ứng dụng công nghệ Blockchain của cuộc CMCN 4.0 giúp gia tăng độ an toàn, bảo mật và minh bạch của hóa đơn.

Được phát triển bởi MISA – đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý tài chính – kế toán cho doanh nghiệp với 25 năm kinh nghiệm

analytics

Kết nối với nhiều phần mềm kế toán, bán hàng và phần mềm quản trị phổ biến

residential-apartments

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo các Nghị Định và Thông Tư mới nhất của Nhà nước

Khởi tạo hoá đơn nhanh chóng với đa dạng mẫu hoá đơn

Tiết kiệm thời gian nhập liệu, chi phí in ấn, bảo quản hoá đơn

Có chức năng xuất hoá đơn hàng loạt, thao tác dễ dàng, có ứng dụng để thao tác tức thời, nhanh chóng và tiện lợi

Theo dõi hạn nợ và tình hình thanh toán của từng hóa đơn và nhắc nhở thanh toán đúng hạn, tránh phạt chậm trả

img-faq-1
FAQ

Có thể bạn cần biết

Để khởi tạo được hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo đúng khoản 2 điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC đã ban hành.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp còn khá mới mẻ, do đó doanh nghiệp thường gặp vấn đề phổ biến như sai sót trong việc tạo lập hóa đơn, hóa đơn lập không có mã Cơ quan.

Khi tạo lập hóa đơn điện tử có sai sót, doanh nghiệp cần thông báo với Cơ quan theo mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để hủy hóa đơn điện tử có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới.

Khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang hóa đơn điện tử cần đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tinh, trình độ sử dụng công nghệ thông tin, khả năng lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử, chữ ký số, khả năng chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử của khách hàng

 • 6 điều kiện cần có để khởi tạo hóa đơn điện tử theo khoản 2 điều 4 thông tư 32/2011/TT-BTC:

  • Có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với Cơ quan thuế, giao dịch điện tử trong hoạt động kinh doanh với ngân hàng.
  • Có đường truyền thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng, lưu trữ.
  • Có chữ ký đúng theo quy định pháp luật
  • Sở hữu quy trình sao lưu, khôi phục dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu, đảm bảo được sao lưu trực tuyến.
  • Sở hữu phần mềm bán hàng kết nối với phần mềm kế toán giúp việc đảm bảo cơ sở dữ liệu được được lưu vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.
  • Có đủ nhân lực có khả năng thực hiện việc khởi tạo, sử dụng hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.

Xử lý: Cơ quan Thuế thông báo đến người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Người bán thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế mẫu số 04 phụ lục ban hành đính kèm theo nghị định để hủy hóa đơn điện có mã đã lập sai trong 2 ngày kể từ ngày nhận thông báo. Người bán lập hóa đơn điện tử mới gửi Cơ quan thuế để cấp mã mới thay cho hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Xử lý: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sai sót từ Cơ quan thuế, người bạn cần thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để hủy hóa đơn điện tử không có mã Cơ quan Thuế và lập mới thay thế để gửi cho người mua và Cơ quan Thuế.