Cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ theo yêu cầu Bộ Tài Chính mới nhất

cach-xuat-hoa-don-dien-tu-cho-khach-le-theo-yeu-cau-moi-cua-bo-tai-chinh
Cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ theo yêu cầu Bộ Tài Chính mới nhất

Cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ như thế nào? Trong trường hợp bán hàng hóa nào? Mẫu hóa đơn nào phù hợp? Hãy cùng The Smile tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Đồng thời, giới thiệu đến mọi người dịch vụ xuất hóa đơn điện tử có mã nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm. Mời mọi người cùng tham khảo. 

Tóm tắt ý chính:

 • Trường hợp khách lẻ, cá nhân không kinh doanh không lấy hóa đơn được căn cứ Theo quy định tại điều 3 khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC có sửa đổi bổ sung cho Điều 16, Thông tư 32/2014/TT-BTC , người bán vẫn buộc phải thực hiện cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ, ghi rõ trong hóa đơn là “người mua không lấy hóa đơn “ hoặc ghi “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
 • Khi thực hiện việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, các tổ chức kinh tế cần sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó cần phải có mã đặc trưng của cơ quan thuế. Điều này áp dụng cho mọi giao dịch mua bán, không phụ thuộc vào giá trị cụ thể của từng giao dịch và tùy vào lĩnh vực kinh doanh.
 • Hóa đơn điện tử khi bán cần tuân thủ định dạng chuẩn dữ liệu được cơ quan thuế quy định và phải đầy đủ thông tin yêu cầu, không phân biệt giá trị hoặc đối tượng khách hàng. Đối với doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền, họ cần đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử qua hệ thống có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế kể cả khi người mua không lấy hóa đơn.

Xử lý khách lẻ không lấy hóa đơn theo cơ sở pháp lý nào?

Xử lý khách lẻ không lấy hóa đơn theo cơ sở pháp lý nào?

Theo quy định tại điều 3 khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC có sửa đổi bổ sung cho Điều 16, Thông tư 32/2014/TT-BTC áp dụng cách xử lý khách lẻ, cá nhân không kinh doanh không lấy hóa đơn như sau: 

Trong trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có đơn giá từ 200.000 theo đơn vị tính là VNĐ trong mỗi lần mua. Nếu trong quá trình giao cho người mua nhưng họ không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp các thông tin cá nhân của mình thì người bán vẫn buộc phải thực hiện cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ, sau đó, ghi rõ trong hóa đơn là “người mua không lấy hóa đơn “ hoặc ghi “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Đối với một số đơn vị bán xăng dầu lẻ, trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì cuối ngày, đơn vị đó phải lập 1 hóa đơn tổng doanh thu về số lượng người không yêu cầu lấy hóa đơn trong ngày hôm đó. 

Cũng theo điều 16, khoản 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC triển khai 100% hóa đơn giao hàng thương mại điện tử từ 01/11/2020 có một số quy định bổ sung như sau:

Cách thức và thời điểm lập hóa đơn điện tử

Cách thức và thời điểm lập hóa đơn điện tử

Cách chuyển dữ liệu điện tử bằng bảng tổng hợp các loại hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này) cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế gtgt áp dụng với một số trường hợp như sau:

 • Một số dịch vụ thuộc lĩnh vực: bảo hiểm, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, dịch vụ vận tải hàng không. 
 • Cá nhân kinh doanh nước sạch, điện nếu có thông tin về mã số thuế hoặc mã khách hàng. 
 • Cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ của các dịch vụ, bán hàng hóa thì không cần hóa đơn ghi rõ địa chỉ, tên người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
 • Đối với trường hợp kinh doanh xăng dầu bán cho cá nhân không kinh doanh, thì hóa đơn không phải thể hiện nhiều ký hiệu mẫu hóa đơn phức tạp. Vào cuối ngày, người bán chỉ cần tập hợp lại dữ liệu hóa đơn điện tử phát sinh trong ngày hôm đó là được. 
 • Người bán hàng không xuất qua website nên lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cung cấp phát sinh, kinh doanh hàng hóa trong tháng/quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng, quý) theo phục lục số 2 ban hành kèm theo thông tư chứng từ điện tử dịch vụ gửi đến cơ quan thuế cùng với thời gian gửi tờ đơn gtgt thuế theo quy định của Luật quản lý thuế cùng một số văn bản hưởng dẫn thi hành.
 • Trường hợp hệ thống thương mại điện tử phát hiện hóa đơn lớn thì bên người bán phải lập nhiều bản tổng hợp dữ liệu. Ở mỗi bảng có  một số thứ tự đặc biệt, chỉ ra vị trí của bảng trong chuỗi tổng hợp dữ liệu.
 • Nếu có bất kỳ sự thiếu sót nào trong việc gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế sau thời hạn quy định, người bán sẽ cần phải gửi bổ sung thông tin trong bảng tổng hợp hóa đơn điện tử.
 • Nếu trong quá trình gửi bảng tổng hợp, người bán phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trên bảng đã gửi, họ sẽ cần cập nhật thông tin và chỉnh sửa những thông tin đã cung cấp trước đó.
 • Với việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ không nằm trong phạm vi quy định tại mục a, người bán sẽ tuân theo một phương thức cụ thể để chuyển đổi và cung cấp đầy đủ thông tin hóa đơn.
 • Trong trường hợp khách hàng cá nhân không yêu cầu hóa đơn, người bán vẫn phải cung cấp hóa đơn đầy đủ cho mỗi giao dịch. Đồng thời, từ thời điểm thực hiện hóa đơn điện tử theo Quyết định 68/2019/TT-BTC, người bán cũng phải đảm bảo rằng họ báo cáo đầy đủ dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo các hương dẫn xuất hóa đơn được ban hành theo quy định.

Quy định về xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ mua không lấy hóa đơn

Quy định về xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ mua không lấy hóa đơn

Sau khi tìm hiểu cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ chi tiết, dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người biết được quy định về xuất hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn khi mua đơn hàng. 

Theo điều 91, khoản 1  Luật Quản lý thuế 2019 quy định doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử với cơ quan thuế như sau. Khi thực hiện việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, các tổ chức kinh tế cần sử dụng hóa đơn điện tử, trong đó cần phải có mã đặc trưng của cơ quan thuế. Điều này áp dụng cho mọi giao dịch mua bán, không phụ thuộc vào giá trị cụ thể của từng giao dịch. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ mà không cần áp dụng quy định này, nhưng sẽ được liệt kê rõ ràng sau đây.

Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, sắt, biển và thủy, cũng như các tổ chức kinh tế có hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm hỗ trợ, có thể sử dụng hóa đơn điện tử mà không cần có mã của cơ quan thuế, miễn là họ đáp ứng các điều kiện cụ thể được nêu rõ. Tuy nhiên, cần lưu ý những trường hợp được miễn trừ thuế theo quy định từ Bộ Tài chính và khi có đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Trong khi đó, các hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh không đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử dịch vụ vận chuyển theo quy định, nhưng cần cung cấp hóa đơn cho khách hàng, hoặc khi cơ quan thuế cấp phép sử dụng hóa đơn điện tử cho các tổ chức kinh tế khác, họ sẽ được cấp hóa đơn điện tử có mã tương ứng và phải tuân thủ các nghĩa vụ thuế.

Điểm 1 của Điều 9 trong Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định rằng việc lập hóa đơn xảy ra tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, bất kể việc thanh toán đã được thực hiện hay chưa.

Tóm lại, dựa trên các quy định đã đề cập, khi thực hiện bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ, người bán cần lập hóa đơn cho người mua mà không phụ thuộc vào giá trị cụ thể từng giao dịch và không quan trọng việc thanh toán đã được thực hiện hay chưa. Điều này có nghĩa là, trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa cho người tiêu dùng cuối cùng, họ vẫn phải cung cấp hóa đơn điện tử theo các quy định đã nêu.

Cách xuất hóa đơn bán hàng hóa cho cá nhân không lấy hóa đơn

Cách xuất hóa đơn bán hàng hóa cho cá nhân không lấy hóa đơn

Làm thế nào để xuất hóa đơn cho cá nhân không lấy hóa đơn? Hãy đọc hướng dẫn xuất hóa đơn chi tiết dưới đây:

Trường hợp khi khách hàng không lấy hóa đơn có giá trị trên 200.000 đồng

Hành vi không lập hóa đơn của khách hàng với giá trị trên 200.000VNĐ thì người bán buộc phải xuất hóa đơn và ghi rõ là “khách hàng không lấy hóa đơn”

Trường hợp khi bán hàng có giá trị dưới 200.000 đồng và khách không lấy hóa đơn

Hóa đơn điện tử khởi tạo trong trường hợp bán hàng có giá trị dưới 200.000VNĐ và khách hàng lẻ không lấy hóa đơn thì dịch vụ cho khách không cần lập hóa đơn theo từng đợt mà hóa đơn được lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, cuối ngày các đơn vị bán lẻ xăng, tạp hóa,…sẽ phải lập một hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn bán hàng

Mức xử phạt khi không lập hóa đơn bán hàng hóa

Mức xử phạt khi không lập hóa đơn bán hàng hóa

Mức xử phạt khi không lập hóa đơn bán hàng hóa cũng theo 2 trường hợp, chi tiết như sau: 

Khi khách hàng lẻ mua không lấy hóa đơn mà hóa đơn đó có tổng trên 200.000VNĐ thì người bán phải lập hóa đơn bán hàng. Trường hợp xác định là hóa đơn bán hàng nhưng người bán không lập theo quy định thì sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu (Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC).

Đối với việc bạn xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng thì sẽ bị phạt từ 4.000.000 – 8.000.000VNĐ đối với một số hành vi:

Khi lập hóa đơn, nếu bạn ghi rõ trên hóa đơn với phần “Người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”, theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014, bạn không cần phải cung cấp Liên 2 của hóa đơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, nếu trên hóa đơn của bạn đã ghi rõ thông tin về khách hàng, bao gồm tên công ty, địa chỉ và mã số thuế, bạn OBLIGATORILY (bắt buộc) phải cung cấp Liên 2 của hóa đơn cho khách hàng. Nếu không tuân thủ, bạn có thể bị xử phạt theo quy định.

Một số lưu ý trước khi xuất hóa đơn điện tử theo thông tư

Một số lưu ý trước khi xuất hóa đơn điện tử theo thông tư

Dưới đây là một số lưu ý trước khi xuất hóa đơn điện tử theo thông tư cho khách lẻ không có nhu cầu lấy hóa đơn. Theo Thông tư 32/2020/TT-BTC, trước khi phát hành hóa đơn điện tử, các tiêu chí cần được chú ý bao gồm:

 • Cơ quan doanh nghiệp cần đăng ký mã số doanh nghiệp trên nền tảng hóa đơn điện tử.
 • Xác định đúng loại hóa đơn phù hợp với quy mô và hoạt động kinh doanh, như hóa đơn bán lẻ, bán sỉ hoặc hóa đơn điện tử kết hợp với hóa đơn giấy.
 • Bảo đảm xác thực và bảo mật thông tin trên hóa đơn điện tử để đáp ứng yêu cầu về chính xác và độ pháp lý.
 • Hiểu rõ về việc lưu trữ và giữ gìn hóa đơn điện tử theo quy định của luật pháp.
 • Tuân thủ các hướng dẫn này sẽ giúp doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử một cách hiệu quả và theo đúng quy định.

Mẫu hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh phải lập hóa đơn mà khách lẻ không lấy hóa đơn

Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử bán hàng

Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử bán hàng

Trong giai đoạn từ 01/11/2018 đến 31/10/2020, khi chuyển đổi sang việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP vẫn tiếp tục áp dụng. Do đó, các hướng dẫn liên quan đến quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử trong khoảng thời gian này tuân theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể:

Khi doanh nghiệp tiến hành bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ với giá trị từ 200.000 đồng trở lên cho mỗi giao dịch, họ cần lập hóa đơn theo quy định. Đối với các giao dịch dưới 200.000 đồng, nếu khách hàng yêu cầu hóa đơn, hóa đơn cũng cần phải được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Hóa đơn điện tử của người mua cần được lập khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ, kể cả trong các trường hợp như khuyến mại, quảng cáo, hoặc khi cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác như quà tặng cho nhân viên, trừ các trường hợp cụ thể. Nếu không lập hóa đơn, cần có bảng kê bán lẻ theo các yêu cầu kỹ thuật và thuế.

Từ ngày 01/11/2020, theo Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử trở thành bắt buộc khi bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn điện tử khi bán cần tuân thủ định dạng chuẩn dữ liệu được cơ quan thuế quy định và phải đầy đủ thông tin yêu cầu, không phân biệt giá trị hoặc đối tượng khách hàng. Đối với doanh nghiệp sử dụng máy tính tiền, họ cần đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử qua hệ thống có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế kể cả khi người mua không lấy hóa đơn.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử trên các phần mềm kế toán thông dụng hiện nay

The Smile – Dịch vụ kế toán trọn gói và hóa đơn điện tử nhanh chóng, uy tín

The Smile – Dịch vụ kế toán trọn gói và hóa đơn điện tử nhanh chóng, uy tín

Sau khi biết cách xuất hóa đơn điện tử cho khách lẻ, chắc chắn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang muốn tìm cho mình một dịch vụ hỗ trợ xuất hóa đơn uy tín. Nắm được nhu cầu này, Công ty kế toán The Smile là đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện từ MISA meInvoice uy tín giúp doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử khi bán hàng, đồng thời, kết nối chuyển dữ liệu điện tử một cách dễ dàng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí hiệu quả. 

Giới thiệu về The Smile

Trải qua hơn 16 năm hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực Kế toán – Thuế, Công Ty Kế Toán The Smile đã cung cấp dịch vụ và giải pháp cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng trên 3 năm). Chính vì thế, dịch vụ xuất hóa đơn điện tử MISA melnvoice sẽ khiến cho quý khách hàng yên tâm.

Dịch vụ cung cấp và ưu điểm

Dưới đây là một số dịch vụ mà The Smile cung cấp cho doanh nghiệp:

Kế toán trọn gói
Hoàn thiện sổ sách kế toán hàng tháng bằng phần mềm kế toán Misa riêng biệt cho từng khách hàng

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, The Smile cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về thuế kèm theo để doanh nghiệp an tâm vận hành

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể và chi phí kê khai thuế cho hộ kinh doanh.

Rà soát sổ sách kế toán
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ, báo cáo thuế, sổ sách kế toán: doanh thu, chi phí, công nợ, nhập xuất tồn…

Lao động – Bảo Hiểm Xã Hội
Báo cáo, nộp và đối chiếu bảo hiểm, trực tiếp làm việc với Cơ quan Lao động và Bảo hiểm.

Dịch vụ kế toán thuế giúp cho nhiều doanh nghiệp giải quyết được vấn đề sổ sách, kê khai thuế rõ ràng, minh bạch trước pháp luật.

Các đối tác đã hợp tác cùng The Smile

Prosound Center Vietnam

Trong lần quyết toán thực tế với Cơ Quan Thuế vừa rồi, The Smile đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong cách sắp xếp chứng từ, giải trình hồ sơ, kết nối Doanh nghiệp và cơ quan Thuế và đã đem lại kết quả rất tốt làm cho việc quyết toán Thuế không còn là nỗi ám ảnh với Chúng tôi.

Powerland Vietnam

The Smile đã đồng hành cùng với Chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Trải qua 12 năm sử dụng dịch vụ kế toán đã giúp hai bên hiểu rõ về nhau. Mặc dù làm dịch vụ kế toán Thuế nhưng The Smile đã có nhiều đóng góp trong quy trình quản lý nội bộ giúp hệ thống kế toán nội bộ được hoàn thiện hơn.

Appvity

Trong suốt quá trình đồng hành cùng Công ty The Smile. Chúng tôi cảm nhận được sự an tâm khi sử dụng dịch vụ kế toán của Công ty. Sự kết hợp giữa bộ phận kiểm soát với việc sử dụng phần mềm kế toán Misa giúp cho dữ liệu chính xác hơn.

Một số câu hỏi liên quan

Một số câu hỏi liên quan

Cần chú ý những gì khi lập, quản lý sử dụng hoá đơn điện tử cho khách hàng lẻ?

Khi lập, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng lẻ, mọi người cần lưu ý về quy định chi thu người mua không lấy hóa đơn, nội dung trên hóa đơn giao khách. Khi lập hóa đơn cho khách lẻ không lấy hóa đơn, cần viết rõ “người mua không lấy hóa đơn”, “người mua không cung cấp thông tin”,…theo từng trường hợp. Điều này giúp mọi người khai báo với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử minh bạch được tạo ra theo đúng pháp luật. 

Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn điện tử không?

Hộ kinh doanh thành lập trước ngày 01/7/2022 sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử. Trong khi đó, hộ kinh doanh thành lập sau ngày 01/7/2022 sẽ cần chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử sau khi trải qua 12 tháng kể từ thời điểm họ đăng ký việc sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78?

Có 3 cách tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78, cụ thể: 

 • Tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC tại website hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Tra cứu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn.
 • Tra cứu hóa đơn điện tử bằng phần mềm Misa Melnvoice.

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – Văn bản hướng dẫn về thuế chi tiết

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá