Thủ Tục Cập Nhật CCCD Trên Giấy Phép Kinh Doanh Mới Nhất

thu_tuc_cap_nhat_cccd_tren_giay_phep_kinh_doanh_moi_nhat
Thủ Tục Cập Nhật CCCD Trên Giấy Phép Kinh Doanh Mới Nhất

Mỗi khi thay đổi căn cước công dân, chủ sở hữu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cập nhật cccd trên giấy phép đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, The Smile sẽ giúp quý khách hàng nắm được thủ tục cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh cũng như thời hạn đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh và mức xử phạt khi thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh quá thời hạn. Hãy xem ngay.

Tóm tắt ý chính

 • Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 của Luật này. 
 • Có 2 đối tượng chính thực hiện thay đổi cccd trên giấy phép kinh doanh, đó là: Đăng ký doanh nghiệp trong nước dưới dạng kinh doanh có điều kiện và đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Nếu không thực hiện việc cập nhật thay đổi cmnd sang cccd trên giấy phép kinh doanh sau khi hết hạn sẽ bị xử phạt, bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300,000 đồng đến 500,000 đồng.

Tại sao phải cập nhật căn cước công dân (CCCD) trên giấy phép kinh doanh?

Khi thông tin của người đại diện pháp luật (giám đốc, chủ doanh nghiệp,…) thay đổi, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. Một ví dụ điển hình là khi có sự thay đổi về căn cước công dân, theo quy định hiện nay, hầu hết mọi người đã cập nhật từ CMND sang thẻ CCCD.

Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật của công ty.

Theo Điều 28 của Luật doanh nghiệp 2020, khi có sự thay đổi về các thông tin như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật, và vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. Thủ tục này bao gồm cả việc thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật từ CMND sang thẻ CCCD nếu có.

Có cần thay đổi CCCD trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Dựa theo Điều 30 của Luật doanh nghiệp 2020: “Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện quy trình đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về nội dung được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi xảy ra, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh mới nhất cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Để thực hiện thay đổi Chứng minh nhân dân có chip (CCCD) của người đại diện pháp luật trên Giấy phép kinh doanh (GPKD), bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc thay đổi thông tin người đại diện pháp luật (cụ thể là thay đổi CCCD): Bản thông báo mô tả chi tiết về việc thay đổi thông tin CCCD của người đại diện pháp luật trên GPKD.
 • Bản sao chứng thực CCCD mới của người đại diện theo pháp luật: Bản sao xác thực chính xác và hiện tại của CCCD mới của người đại diện pháp luật.
 • Biên bản họp về việc thay đổi CCCD của người đại diện theo pháp luật: Biên bản ghi lại nội dung cuộc họp hoặc quyết định của tổ chức về việc thay đổi CCCD của người đại diện theo pháp luật.
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi CCCD của người đại diện theo pháp luật: Các văn bản chính thức của tổ chức quyết định thay đổi thông tin CCCD của người đại diện pháp luật.
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật): Nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật, có thể cần có giấy ủy quyền từ người đại diện pháp luật để thực hiện thủ tục thay đổi.

Thủ tục cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh mới nhất năm 2024

Để cập nhật đăng ký thay đổi nội dung cccd trên Giấy phép kinh doanh, dưới đây là hướng dẫn thay đổi cccd trên giấy phép kinh doanh mới nhất:

 • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết: Chủ sở hữu doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh cá nhân mới như CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ xác nhận thông tin cá nhân khác (nếu có).
 • Liên hệ với cơ quan quản lý kinh doanh: Chủ sở hữu doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan quản lý kinh doanh địa phương để biết thông tin chi tiết về quy trình cập nhật CCCD trên Giấy phép kinh doanh và yêu cầu cần thiết.
 • Điền đơn yêu cầu cập nhật: Chủ sở hữu doanh nghiệp điền đơn yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên Giấy phép kinh doanh. Đơn này thường được cung cấp bởi cơ quan quản lý kinh doanh và yêu cầu thông tin cá nhân mới và các thông tin liên quan khác.
 • Nộp đơn và giấy tờ: Chủ sở hữu doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu cập nhật cùng với các giấy tờ chứng minh cá nhân mới và Giấy phép kinh doanh gốc cho cơ quan quản lý kinh doanh.
 • Xác nhận và xử lý: Cơ quan quản lý kinh doanh xác nhận thông tin và xử lý đơn yêu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian nhất định.
 • Nhận Giấy phép kinh doanh mới: Sau khi quá trình xác nhận và xử lý hoàn tất, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới đã được cập nhật với thông tin cá nhân mới kèm theo các giấy tờ pháp lý liên quan.

Đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Có 2 đối tượng chính được cấp giấy phép kinh doanh như sau: 

Đăng ký doanh nghiệp trong nước dưới dạng kinh doanh có điều kiện

Khi tổ chức và doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong một ngành nghề, họ phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đặc thù của điều kiện kinh doanh áp dụng cho ngành đó. Dưới đây là một số ví dụ về các ngành nghề kinh doanh có các điều kiện cụ thể:

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, quán ăn phải có Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm.

Các doanh nghiệp bán lẻ rượu phải xin Giấy phép bán lẻ rượu để đảm bảo tuân thủ quy định và điều kiện liên quan đến việc kinh doanh rượu.

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có Giấy phép trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong việc đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn cụ thể của ngành đó.

Đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định về Giấy phép kinh doanh (GPKD) sẽ được cấp cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hoá, ngoại trừ các loại hàng như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo, tạp chí.
 • Thực hiện quyền đối với hàng hóa được nhập khẩu, phân phối và buôn bán, chẳng hạn như dầu, mỡ bôi trơn.
 • Cung cấp các dịch vụ logistics cho doanh nghiệp, trừ trường hợp Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi tham gia các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Cho thuê các hàng hóa, ngoại trừ việc cho thuê tài chính, đặc biệt là loại trang thiết bị xây dựng có người vận hành.
 • Cung cấp các dịch vụ trung gian thương mại và thương mại điện tử.
 • Cung cấp các dịch vụ đấu thầu hàng hoá.

Hướng dẫn thay đổi CMND sang CCCD trên giấy phép kinh doanh

Hồ sơ chuẩn bị cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh như sao:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư 01/2021).
 • Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giám đốc, chủ doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền kèm bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Chứng minh nhân dân có chip (CCCD), nếu có.
 • Thủ tục nộp hồ sơ có thể được thực hiện bằng cách nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký trực tuyến).
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết, cung cấp lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu cần.
 • Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp sẽ công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng cần thông báo thay đổi cập nhật cccd gắn chíp trên giấy phép kinh doanh về thông tin giám đốc tới các ngân hàng doanh nghiệp để cập nhật thông tin mới của Giám đốc, kèm theo bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, nhằm thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh sau này.

Nếu chậm làm thủ tục thay đổi CCCD thì sẽ bị xử phạt ra sao?

Nếu không thực hiện việc cập nhật thay đổi CMND sang CCCD trên giấy phép kinh doanh sau khi hết hạn sẽ bị xử phạt, bao gồm cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300,000 đồng đến 500,000 đồng. Quy định này được miêu tả trong Điều 10, Khoản 1, Điểm b của Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 của Luật Căn cước công dân năm 2014, có hiệu lực từ năm 2022.

Xem thêm: Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Một số câu hỏi về thay đổi thẻ căn cước công dân trên giấy phép kinh doanh

Giám đốc công ty thay đổi từ CMND sang CCCD có phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không?

Khi có sự thay đổi trong thông tin của người đại diện pháp luật, như giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục cập nhật nội dung đăng ký kinh doanh, tức là thay đổi cmnd sang cccd trên giấy phép kinh doanh. Ví dụ, trong tình huống thay đổi số căn cước công dân, theo quy định hiện nay, đa số mọi người đã cập nhật từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Chứng minh nhân dân có chip (CCCD). 

Thời gian hoàn thành đăng ký thay đổi GPKD khi chuyển đổi CMND sang CCCD của người đại diện pháp luật là bao lâu?

Trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ ngày có bất kỳ thay đổi nào xảy ra, doanh nghiệp cần phải thực hiện nộp thông báo thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cập nhật cccd gắn chíp trên giấy phép kinh doanh. Lúc đó, ngân hàng cập nhật thông tin của người đăng ký mới để thuận tiện hơn trong quá trình doanh nghiệp giao dịch.

Khi cập nhật CCCD trên GPKD có cần thông báo với cơ quan thuế không?

Tổng cục Thuế xác nhận rằng, cơ quan này không có chính sách gửi thông báo, không thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cũng như không thu tiền dịch vụ để thực hiện quy trình thay đổi thông tin CCCD trên Giấy phép kinh doanh (GPKD). Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng tên của cơ quan thuế để cung cấp dịch vụ và thu tiền là vi phạm thông tin trên các giấy phép và quy định của pháp luật. Và mã số doanh nghiệp cũng là mã số thuế.

The Smile – Dịch vụ hỗ trợ thay đổi cập nhật thông tin giấy phép kinh doanh nhanh chóng, chuyên nghiệp

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ và giải pháp cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Hiện The Smile có cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi cập nhật CCCD giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp, giúp cho doanh nghiệp đăng ký hộ kinh doanh cá thể và các loại hình kinh doanh khác nộp hồ sơ thực hiện thay đổi nội dung sớm nhất có thể. 

Bảng giá dịch vụ cập nhật thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

DỊCH VỤTHỜI GIAN LÀM VIỆCPHÍ DỊCH VỤLỆ PHÍ NHÀ NƯỚC
Thay đổi nội dung ĐKKD
1. Tên công ty4-5 ngày làm việc1.000.000đ130.000đ
2. Địa chỉ trụ sở chính
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ cập nhận cccd trên giấy phép đăng ký kinh doanh của The Smile sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký, nhằm báo thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cam kết phát sinh 0 đồng trong quá trình nộp hồ sơ, giúp doanh nghiệp mở tài khoản mới nếu muốn thay đổi thông tin giám đốc khác. 

Bên cạnh dịch vụ hướng dẫn thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ thành lập công ty trọn gói, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dịch vụ báo cáo thuế,…nhằm giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động và tuân thủ theo đúng pháp luật. 

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán thuế cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và Công Ty Kế Toán The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn
Điện thoại: 1900 8888 72
Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM
Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
trung 08-02-2024 lúc 18:58
Tốt