Thủ tục và quy định cần biết khi bán công ty TNHH, Công ty Cổ Phần

image5
Thủ tục và quy định cần biết khi bán công ty TNHH, Công ty Cổ Phần

Bán công ty TNHH là vấn đề được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm. Quy trình thủ tục của vấn đề này thường khá phức tạp và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Bạn hãy cùng The Smile tìm hiểu chi tiết ngay bài viết bên dưới nhé! 

Tóm tắt ý chính:

 • Để bán công ty TNHH, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện và cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết như thông báo và quyết định chuyển nhượng, hợp đồng, danh sách cổ đông sáng lập, giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, quyết định của đại hội đồng cổ đông về chuyển nhượng cổ phần
 • Cá nhân chuyển nhượng phải kê khai thuế TNCN từ việc chuyển nhượng trong 10 ngày kể từ ngày hoàn tất hợp đồng.
 • Cổ đông có quyền được chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân được phép bán theo quy định pháp luật.

Tổng quan quy trình và thủ tục

Mua bán doanh nghiệp là một quá trình phức tạp, việc mua bán được hiểu là chuyển nhượng toàn bộ tài sản, quyền hạn và nghĩa vụ sang cho bên mua. 

Bước đầu tiên trong quy trình là lên kế hoạch và đàm phán sơ bộ giữa bên mua và bên bán. Sau đó, bên mua sẽ xem lại các thẩm định giá của bên bán để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng. Sau khi đã ký kết hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến thuế.

Quy trình bán công ty TNHH

Hai thủ tục pháp lý mà bạn cần thực hiện trong quá trình bán công ty TNHH là: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp và thủ tục thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi chuyển nhượng vốn góp đối với công ty TNHH, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn góp như sau:

 • Thông báo v/v chuyển nhượng vốn góp;
 • Quyết định của hội đồng thành viên v/v chuyển nhượng;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên v/v chuyển nhượng;
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên mới (thành viên nhận chuyển nhượng);
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và biên bản thanh lý hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương để chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Khi thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh công ty TNHH, bạn chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông v/v thay đổi nội dung;
 • Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông v/v thay đổi nội dung;
 • Thông báo mẫu dấu.
bán công ty tnhh
Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Quy trình bán công ty Cổ Phần

Khi bán công ty cổ phần, bạn cần thực hiện lần lượt 2 thủ tục pháp lý bao gồm chuyển nhượng cổ phần và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với thủ tục chuyển nhượng cổ phần, bạn cần chuẩn bị hồ sơ:

 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông góp vốn
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về chuyển nhượng cổ phần
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về chuyển nhượng cổ phần
 • Sổ đăng ký cổ đông

Thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung
 • Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung
 • Thông báo mẫu dấu
bán công ty tnhh
Quy trình bán công ty cổ phần có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các bên tham gia

Một số lưu ý khi bán công ty

Việc mua bán một công ty sẽ phát sinh nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước.  Tùy vào trường hợp cụ thể, đối tượng mua bán hoặc chuyển nhượng là cá nhân hay tổ chức sẽ phải có những lưu ý sau đây.

Lưu ý khi bán công ty TNHH

Trường hợp bán công ty TNHH, cá nhân chuyển nhượng phải kê khai thuế TNCN từ việc chuyển nhượng, đồng thời nộp thuế TNCN phát sinh (nếu có). Thời hạn kê khai thuế TNCN và nộp tiền thuế TNCN là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

Trường hợp đối với tổ chức, sau khi ký kết hợp đồng thành công, tổ chức phải xuất hóa đơn cho khoản thu từ việc chuyển nhượng vốn góp và nộp thuế TNDN phát sinh (nếu có). Để biết về quy trình chi tiết, liên hệ ngay dịch vụ kế toán thuế để được tư vấn hỗ trợ.

Lưu ý khi bán công ty Cổ Phần

Giống với trường hợp bán công ty TNHH, khi bán công ty Cổ phần, người thực hiện mua bán phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

bán doanh nghiệp
Nghĩa vụ nộp thuế là bắt buộc đối với người thực hiện hợp đồng bán công ty

Cơ sở pháp lý và các khái niệm cần biết khi bán công ty

Căn cứ pháp lý để bán công ty

 Đối với các loại hình doanh nghiệp khác như công ty TNHH, công ty cổ phần,… thì việc bán công ty được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp, cổ phần.

bán công ty tnhh
Cơ sở pháp lý quy trình bán công ty được quy định rõ trong luật doanh nghiệp 2020

Những hình thức mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay

Hiện nay, có hai hình thức mua bán công ty trách nhiệm hữu hạn, bao gồm:

 • Mua bán công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 76 và Khoản 5 Điều 77 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Đồng thời, chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Như vậy, mua bán công ty TNHH một thành viên là việc chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho các cá nhân, tổ chức khác mua lại.

 • Mua bán công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp, các thành viên trong công ty được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác theo quy trình sau:

 • Chào bán phần vốn góp cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán.
 • Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hay không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán, thì thành viên này có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác ở bên ngoài không phải là thành viên, tuy nhiên chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán với các thành viên còn lại trong công ty.

Như vậy, mua bán công ty TNHH hai thành viên trở lên là việc tất cả thành viên công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn, quyền và nghĩa vụ của mình cho các cá nhân, tổ chức khác.

Hỏi đáp liên quan

Thủ tục mua bán công ty rất phức tạp và đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên có liên quan. Dưới đây là tổng hợp một số thắc mắc thường gặp bạn cần tham khảo.

Cổ đông được quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông khi nào? 

Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau 3 năm thì các cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.

Có được phép bán doanh nghiệp tư nhân không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình theo Luật Doanh nghiệp 2020.

M&A nghĩa là gì?

M&A là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Mergers and Acquisitions, có nghĩa là sáp nhập và mua lại. Trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động (đóng mã số thuế), việc mua bán doanh nghiệp (M&A) được thực hiện với mục đích vừa tiết kiệm chi phí giải thể, vừa có thêm thu nhập từ việc bán doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thành lập công ty và đăng ký kinh doanh, bạn có thể lựa chọn Dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp để tối giản quy trình và tối ưu thời gian.

bán công ty tnhh
Quy trình và thủ tục mua bán công ty được quy định rõ ràng trong luật Doanh nghiệp 2020

Bài viết đã giúp bạn tìm hiểu về quy trình bán công ty TNHH và các thủ tục cần có. Hy vọng bạn có sự chuẩn bị kỹ càng trước nghi ngồi vào bàn đàm phán chính thức để quá trình mua bán diễn ra thành công. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp về doanh nghiệp hay thành lập công ty TNHH, liên hệ The Smile ngay để được tư vấn và thông tin nhanh nhất nhé!

Xem thêm:

Trải qua hơn 16 năm hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực Kế toán – Thuế, cùng với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, Công Ty Kế Toán The Smile đã cung cấp dịch vụ và giải pháp cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng trên 3 năm)

cần bán công ty

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Thông tin liên hệ

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Hữu Ý 13-01-2024 lúc 10:41
Tốt