Phương pháp hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

??????????????????????????????????????????????????????????????
Phương pháp hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là một việc vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng tới chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, phí mua hàng, phí đào tạo nhân viên và cả phí quảng cáo phát sinh. Chính vì thế, nếu không tính toán kỹ lưỡng thì khi thực hiện thanh toán, doanh nghiệp sẽ bị hụt phí trả. Từ đó, lợi thế kinh doanh cũng bị mất dần do không biết cách quản lý chi tiêu. Vậy, chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là gì? Tại sao phải hạch toán? Hãy cùng The Smile tìm hiểu thông qua những nội dung bên dưới.

Tóm tắt ý chính

 • Hạch toán là một hệ thống quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các chi phí liên quan tới chi phí kinh doanh, nhằm quản lý các quá trình này chặt chẽ hơn. Hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là lệ phí cần phải tính toán ở tất cả các khâu như: Tiền mặt bằng, tiền thiết kế nội thất, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các chi phí doanh nghiệp không được kê khai,…
 • Quy định về việc hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được chi tiết tại Chương II, Điều 3, Khoản 3 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, bao gồm: “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình”
 • Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp sẽ được phân bổ đều vào chi phí kinh doanh trong thời hạn không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tin chung về hạch toán doanh nghiệp

Thông tin chung về hạch toán doanh nghiệp

Hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là lệ phí cần phải tính toán ở tất cả các khâu như: Tiền mặt bằng, tiền thiết kế nội thất, tính thuế thu nhập doanh nghiệp, các chi phí doanh nghiệp không được kê khai,…

Nói cách khác, hạch toán là một hệ thống quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các chi phí liên quan tới chi phí kinh doanh. Điều này nhằm để quản lý các quá trình này chặt chẽ hơn.

 • Quan sát: Được tiến hành đầu tiên nhằm ghi nhận lại đối tượng cần thu thập.
 • Đo lường: Được tiến hành thứ hai để lượng hóa các đối tượng bằng các đơn vị đo lường thích hợp.
 • Tính toán: Được tiến hành thứ ba thông qua các phép tính và phương pháp phân tích tổng hợp để xác định mức độ thực hiện và hiệu quả của mỗi quá trình kinh tế.
 • Ghi chép: Được tiến hành cuối cùng nhằm ghi nhận và xử lý kết quả của các quá trình kinh tế để có cơ sở đưa ra các quyết định phù hợp.

Phương pháp hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp chi tiết

Phương pháp hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp chi tiết

Vậy làm thế nào để hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp? Dưới đây là các bước chi tiết:

Các khoản chi phí liên quan

Trong quá trình thực hiện các thủ tục thành lập, bộ phận kế toán của doanh nghiệp mới thành lập sẽ đưa vào ghi chú các chi phí hạch toán liên quan đến quá trình thành lập công ty, bao gồm các hoạt động sau:

Theo đó, doanh nghiệp sẽ lường được những khoản phí được khấu trừ thuế, thực hiện thanh toán cho tổ chức một cách chỉnh chu, đầy đủ. Đồng thời, kế toán doanh nghiệp cũng dự trù được chi phí phát sinh, chi phí để tính thuế thu nhập. Từ đó, giúp công ty luân chuyển dòng vốn ổn định.

Quy định về hạch toán và chi phí thành lập công ty

Quy định về việc hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp được chi tiết tại Chương II, Điều 3, Khoản 3 của Thông tư 45/2013/TT-BTC. Cụ thể, các chi phí bao gồm:

Chi phí thành lập doanh nghiệp:

Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập doanh nghiệp.

Chi phí đào tạo nhân viên:

Ghi nhận chi phí liên quan đến đào tạo nhân viên.

Chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp:

Bao gồm chi phí quảng cáo phát sinh trước thời điểm doanh nghiệp chính thức hoạt động.

Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu:

Liên quan đến chi phí trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển.

Chi phí chuyển dịch địa điểm:

Bao gồm chi phí phát sinh khi chuyển địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp kinh doanh được kê khai.

Chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại:

Liên quan đến chi phí mua các quyền lợi và giấy tờ quan trọng.

Lợi ích không phải là tài sản cố định vô hình:

Bao gồm các chi phí liên quan đến lợi ích không phải là tài sản cố định vô hình, được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian không quá 3 năm, theo quy định của Luật thuế TNDN.

Quy định về hạch toán vào chi phí cho doanh nghiệp mới

Theo quy định kế toán hiện tại, khi một doanh nghiệp mới được thành lập, các chi phí phát sinh trong quá trình khởi nghiệp và giai đoạn hoạt động ban đầu thường được ghi nhận trong khoản chi phí hoạt động kinh doanh. Hạch toán các chi phí này sẽ bao gồm: chi phí đăng ký kinh doanh, chi phí tư vấn pháp lý, chi phí thuê văn phòng, chi phí tiếp thị và quảng cáo ban đầu. Quá trình hạch toán này giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và hiểu rõ hơn về cách hạch toán chi phí cho doanh nghiệp mới, việc tham khảo thông tin từ cơ quan quản lý thuế và tư vấn của đội ngũ kế toán lành nghề để nắm được quy định này rõ hơn.

Quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào là số thuế mà doanh nghiệp có quyền khấu trừ từ số thuế phải nộp khi mua vào hàng hóa. Công thức tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào được xác định bởi giá mua chưa thuế nhân với tỷ lệ thuế suất GTGT. Tuy nhiên, số thuế GTGT đầu vào này không được hạch toán vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho các khoản chi này được điều chỉnh theo nội dung tại Điều 14, Khoản 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể, trường hợp các sáng lập viên, trước khi thành lập doanh nghiệp, ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp và mua sắm hàng hóa, doanh nghiệp có quyền kê khai những chi phí mua và sử dụng. Đồng thời, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT mang tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền. Thanh toán cho tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền phải thông qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Điều này có nghĩa rằng, nếu các thành viên ủy quyền cho cá nhân thực hiện các chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và mua sắm hàng hóa, doanh nghiệp có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào từ những giao dịch này.

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp vào những đâu?

Hạch toán chi phí thành lập doanh nghiệp vào những đâu?

Vậy, hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp vào những đâu? Dưới đây là các nơi hoạch toán cụ thể: 

Tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, chi phí thành lập doanh nghiệp được xác định không thuộc loại tài sản cố định vô hình.

Do đó, các khoản chi phí liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp, bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo, và các chi phí phát sinh khác, sẽ được hạch toán như sau:

1. Cho các khoản chi phí đã xuất hiện:

Nợ Tài khoản (TK) 242, 142
Nợ Tài khoản (TK) 133
Có Tài khoản (TK) 111, 112
Phương thức: Định kỳ

2. Cho các khoản chi phí chưa thanh toán:

Nợ Tài khoản (TK) 642
Nợ Tài khoản (TK) 242, 142

Các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Các chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Nếu muốn hạch toán thì hãy tìm hiểu và nắm được các chi phí trước khi thành lập như sau:

 • Chi phí thuê văn phòng trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí mua sắm trang thiết bị và máy móc cần thiết như máy tính, máy in, và các thiết bị khác.
 • Chi phí quảng cáo và tiếp thị kinh doanh.
 • Lệ phí đăng ký và nộp hồ sơ thành lập tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Chi phí liên quan đến việc thuê và đào tạo nhân viên cho công ty, chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Các chi phí phát sinh trước khi hoạt động bắt đầu.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC, tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định được xác định như sau:

“Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

Theo quy định trên, chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp sẽ được phân bổ đều vào chi phí kinh doanh trong thời hạn không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp thanh toán các dịch vụ trước khi thành lập và chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Không có văn bản ủy quyền rõ ràng hoặc không có đầy đủ hóa đơn chứng từ liên quan đến chi phí, sẽ không được tính vào chi phí có thể khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Doanh nghiệp thanh toán cho công ty có thẩm quyền và dự trù chi phí phát sinh từ hợp đồng theo điều 18 của Luật Doanh Nghiệp. Nó liên quan rất nhiều tới nghiệp vụ kế toán. Chính vì thế, nếu kế toán nội bộ chưa đủ khả năng thực hiện việc này thì hãy thuê kế toán các dịch vụ thành lập công ty bên ngoài, nghiệp vụ của kế toán dịch vụ sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng. 

Phương pháp hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Phương pháp hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp có thể được trừ mọi khoản chi phí nếu chúng đáp ứng các điều kiện sau:

 • Các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Các chi phí này được chứng minh bằng hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với các khoản chi phí liên quan đến thành lập doanh nghiệp và mua sắm hàng hóa, vật tư được thực hiện thông qua ủy quyền, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Có văn bản ủy quyền hợp lệ từ sáng lập viên.
 • Kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền.
 • Thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
 • Nếu không có giấy tờ hợp pháp, chi phí này sẽ không được kê khai vào chi phí được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán vào chi phí được trừ khác khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Các đối tượng không nằm trong diện chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất

Các đối tượng không nằm trong diện chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất

Các loại hàng hóa và dịch vụ thuộc đối tượng này chủ yếu hướng đến mục tiêu phúc lợi xã hội và đều được khuyến khích kinh doanh và sản xuất bởi Nhà nước. Điều này thường được thể hiện thông qua việc chính phủ thanh toán chi phí cho phần lớn các sản phẩm và dịch vụ thuộc đối tượng này. Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ được quy định cụ thể:

 • Sản phẩm nông sản và thủy sản: Bao gồm các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, và đánh bắt thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ được sơ chế bởi các tổ chức, cá nhân sản xuất để bán ra thị trường nội địa và xuất khẩu.
 • Dịch vụ y tế và bảo hiểm y tế: Bao gồm các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho con người và vật nuôi, nhằm đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng.
 • Giáo dục và xuất bản: Bao gồm các hoạt động trong ngành giáo dục và xuất bản, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin cho cộng đồng.
 • Hàng hóa và dịch vụ công cộng: Bao gồm các sản phẩm như vũ khí phục vụ quốc phòng và an ninh, cũng như các hoạt động phát sóng chương trình truyền hình và phát thanh.
 • Sản phẩm và dịch vụ phần mềm: Bao gồm các sản phẩm và dịch vụ phần mềm, có thể là sản phẩm công nghệ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin, được Nhà nước cung cấp hoặc khuyến khích phát triển.

Xem thêm: Cách Hạch Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính Phải Nộp

Những lưu ý khi hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Những lưu ý khi hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Trong quá trình hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng cần lưu ý một số điều quan trọng như sau:

 • Xác định rõ nguyên nhân và mục đích của việc chi phí cho giai đoạn thành lập là vô cùng quan trọng. Nó nhằm để đảm bảo rằng mọi khoản chi đều có liên quan chặt chẽ đến quá trình thành lập doanh nghiệp và được ghi nhận đúng tài khoản phù hợp.
 • Bảo đảm tính chính xác và minh bạch là một yếu tố không thể thiếu. Tất cả các giao dịch phân bổ dần vào chi phí chuyển cần được ghi chép một cách đầy đủ, rõ ràng và minh bạch, nhằm tránh gây nhầm lẫn và tranh chấp trong quá trình quản lý tài chính sau này.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp là bước quan trọng để đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Sử dụng phần mềm hạch toán hiệu quả là một giải pháp thông minh để quản lý và kiểm soát chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phần mềm này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình kế toán mà còn tạo ra các báo cáo tài chính chính xác để thanh toán cho tổ chức được ủy quyền. Nó còn hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định thông tin dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.

Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín tại The Smile

Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín tại The Smile

Để thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và đảm bảo an toàn, đầy đủ hồ sơ để doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nhanh chóng thì cần tìm tới một dịch vụ thành lập công ty có uy tín hiện nay. Và The Smile là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý khách hàng. 

The Smile là đơn vị có trên 16 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ và giải pháp cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong khoản thời gian ngắn nhất. 

Khoản chi phí phát sinh trong quá trình hỗ trợ làm hồ sơ, giấy tờ trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp hầu như không có. Mức chi phí đã được niêm yết trên hợp đồng, giúp quý khách hàng cảm thấy an tâm hơn. 

Bên cạnh dịch vụ thành lập doanh nghiệp, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kế toán thuế, hỗ trợ hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp, giúp quý khách hàng nắm được mức chi phí cố định hoặc chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. 

Tại sao The Smile không sử dụng phần mềm kế toán excel (có gắn macro), phần mềm rẻ tiền, phần mềm bẻ khóa, hoặc 1 phần mềm dùng cho tất cả Khách hàng … để làm cho Khách hàng, bởi vì:

 • Một phần mềm kế toán chuyên nghiệp thì việc làm sổ kế toán, truy xuất dữ liệu, báo cáo… sẽ rất bài bản
 • Một số Khách hàng cho rằng, phần mềm kế toán không liên quan đến doanh nghiệp mình, quan niệm đó có vẻ chưa hay lắm, vì:
 • Sản phẩm in ra là để báo cáo đến Khách hàng và Khách hàng lưu trữ nhiều năm
 • Sản phẩm in ra, truy xuất ra là để giải trình với Cơ quan thuế nên việc chuyên nghiệp sẽ rất lợi thế trong quá trình quyết toán thuế
 • Văn bản kế toán – thuế thay đổi liên tục nên việc cập nhật văn bản, biểu mẫu, code phải do 1 Đơn vị chuyên đảm nhận điều này và Misa có nhân sự viết phần mềm (code) lên đến vài trăm người nên The Smile tin tưởng điều này.
 • Với phần mềm kế toán excel thì nhân viên A làm, nhân viên B có thể sửa, thay đổi, xóa tùy thích … Tuy nhiên với phần mềm kế toán chuyên nghiệp thì “làm xong tháng nào – khóa sổ tháng đó”, nếu muốn thay đổi, sửa chữa nội dung gì thì phải trình văn bản xin ý kiến của Trưởng phòng kế toán.
 • Và quan trọng là Khách hàng không phải trả phí cho khoản này. Công Ty Kế Toán The Smile cam kết mua từng phần mềm làm cho từng Khách hàng.
 • Khi Cơ quan thuế yêu cầu quyết toán, các thông tin đều được truy xuất rõ ràng và minh bạch.

Một số đối tác của The Smile

Prosound Center Vietnam

Trong lần quyết toán thực tế với Cơ Quan Thuế vừa rồi, The Smile đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình trong cách sắp xếp chứng từ, giải trình hồ sơ, kết nối Doanh nghiệp và cơ quan Thuế và đã đem lại kết quả rất tốt làm cho việc quyết toán Thuế không còn là nỗi ám ảnh với Chúng tôi.

Powerland Vietnam

The Smile đã đồng hành cùng với Chúng tôi từ những ngày đầu thành lập. Trải qua 12 năm sử dụng dịch vụ kế toán đã giúp hai bên hiểu rõ về nhau. Mặc dù làm dịch vụ kế toán Thuế nhưng The Smile đã có nhiều đóng góp trong quy trình quản lý nội bộ giúp hệ thống kế toán nội bộ được hoàn thiện hơn.

Appvity

Trong suốt quá trình đồng hành cùng Công ty The Smile. Chúng tôi cảm nhận được sự an tâm khi sử dụng Dịch vụ kế toán thuế của Công ty. Sự kết hợp giữa bộ phận kiểm soát với việc sử dụng phần mềm kế toán Misa giúp cho dữ liệu chính xác hơn.

Một số câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp và câu trả lời chi tiết.

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp là thỏa thuận mà các bên thực hiện trước khi doanh nghiệp được đăng ký thành lập. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng này phải tuân thủ các quy định chung về hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Ngoài ra, hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các quy định cụ thể liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ra sao?

Dựa theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC, việc trừ các khoản chi phí khi tính thuế TNDN được quy định như sau:

Các khoản chi không được trừ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, ngoại trừ những khoản chi phí được xác định, doanh nghiệp sẽ được hưởng quyền trừ miễn thuế nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Khoản chi phát sinh thực tế liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Nếu giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp chưa thanh toán mặt tiền đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên và không có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, doanh nghiệp có quyền tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Các điều chỉnh phải được thực hiện khi có thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp có quyết định thanh tra, kiểm tra từ cơ quan thuế và các cơ quan chức năng).
 • Các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt trước thời điểm Thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.
 • Đối với hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn này và chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 • Đối với hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền có giá trị dưới 20 triệu đồng và thanh toán bằng tiền mặt, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tóm lại, ngoại trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp có quyền trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có được hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ của Doanh nghiệp dự án khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Theo quy định của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam, các chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp được thành lập có thể được hạch toán vào chi phí một cách hợp lý và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, để có thể thực hiện việc hạch toán và trừ chi phí này, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định và điều kiện cụ thể được quy định trong Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Mục đích của việc này là đảm bảo tính hợp lý và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật liên quan đến quá trình hạch toán chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động hạch toán chi phí được thực hiện theo đúng quy định, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế.

Xem thêm: KOL/ Nghệ sĩ Quyết Toán Thuế như thế nào?

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
minh hoàng 16-01-2024 lúc 10:47
Tốt