Doanh nghiệp xã hội là gì? Hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là gì? Hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội
Doanh nghiệp xã hội là gì? Hồ sơ và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội là gì? Bạn phải cần những tiêu chí nào để có thể đăng ký? Thủ tục, hồ sơ cũng như quy trình đăng ký doanh nghiệp xã hội như thế nào? Phải lưu ý những gì khi đăng ký loại hồ sơ này? Nếu bạn đang có nhiều thắc mắc về những vấn đề trên thì hãy cùng The Smile tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tóm tắt ý chính

 • Doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp có mục tiêu chính không chỉ là tạo ra lợi nhuận tài chính, mà còn là giải quyết hoặc đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường.
 • Đặc điểm của doanh nghiệp xã hội là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.
 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp có trụ sở chính. 

Tìm hiểu về doanh nghiệp xã hội

Để hiểu rõ hơn về khái niệm, đặc điểm cũng như quyền lợi và trách nhiệm của DNXH là gì, hãy tìm hiểu ngay nội dung mà Công Ty Kế Toán The Smile đã tổng hợp dưới đây.

Khái niệm

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay, không có quy định cụ thể về định nghĩa doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, có thể hiểu doanh nghiệp xã hội là một loại hình doanh nghiệp có mục tiêu chính không chỉ là tạo ra lợi nhuận tài chính, mà còn là giải quyết hoặc đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường.

Đặc điểm

Doanh nghiệp xã hội có một số đặc điểm cơ bản sau:

 • Mục tiêu hoạt động: Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xã hội là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Đây là mục tiêu chính, là động lực thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp xã hội.
 • Phương thức hoạt động: Doanh nghiệp xã hội sử dụng các hoạt động kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng là phương tiện để đạt mục tiêu xã hội. Doanh nghiệp xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh, đồng thời phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp khác.
 • Phân phối lợi nhuận: Doanh nghiệp xã hội sử dụng phần lớn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để đầu tư trở lại tổ chức, cộng đồng và cho mục tiêu xã hội. Doanh nghiệp xã hội không nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông hoặc chủ sở hữu, mà sử dụng lợi nhuận để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.
Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xã hội là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng

Trách nhiệm

Trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội và các cá nhân liên quan, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp xã hội, được quy định chi tiết theo Điều 3 của Nghị định 47/2021/NĐ-CP như sau:

 • Doanh nghiệp xã hội cần duy trì mục tiêu xã hội, môi trường và giữ lại mức lợi nhuận để tái đầu tư, cũng như các nội dung khác được cam kết trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường suốt quá trình hoạt động. 

Trong trường hợp chấm dứt mục tiêu xã hội, môi trường trước thời hạn đã cam kết, doanh nghiệp xã hội phải hoàn trả toàn bộ ưu đãi, khoản viện trợ, và tài trợ đã nhận. Điều này nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cam kết.

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ đông (đối với công ty cổ phần) cùng như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc trong thời kỳ hoặc thời gian có liên quan sẽ chịu trách nhiệm liên đới đối với mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp xã hội vi phạm khoản 1 của Điều 3 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.
Doanh nghiệp xã hội cần duy trì mục tiêu xã hội, môi trường và giữ lại mức lợi nhuận để tái đầu tư 

Quyền lợi và nghĩa vụ

Điều 10, Khoản 2 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội ngoài những điều đã được quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Chủ sở hữu và người quản lý của doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo điều kiện thuận lợi và nhận hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ, và giấy chứng nhận liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền huy động và nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác tại Việt Nam hoặc nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Phải duy trì mục tiêu hoạt động và đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b và điểm c của Khoản 1, Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020 trong suốt quá trình hoạt động.
 • Không được sử dụng các nguồn tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài việc bù đắp chi phí quản lý và hoạt động, đặc biệt là để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường đã được doanh nghiệp đăng ký.
 • Trong trường hợp nhận các ưu đãi và hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội cần định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình hoạt động của mình cho cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

Dưới đây là thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội đối với từng loại công ty và bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ thành lập công ty của The Smile để biết thêm thông tin.

Đối với công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là một loại hình doanh nghiệp có mục tiêu chính là giải quyết các vấn đề xã hội hoặc môi trường. Để thành lập DNXH, cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ doanh nghiệp
  • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ doanh nghiệp
  • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
  • Danh sách thành viên công ty
  • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
  • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/Hộ chiếu của thành viên góp vốn cá nhân

Đối với công ty cổ phần

Để thành lập doanh nghiệp xã hội (DNXH) theo loại hình công ty cổ phần, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của các cổ đông là cá nhân
Thành lập doanh nghiệp xã hội (DNXH) theo loại hình công ty cổ phần

Đối với công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp xã hội theo mẫu quy định.
 • Điều lệ công ty hợp danh xã hội.
 • Danh sách thành viên hợp danh.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của các thành viên hợp danh.
 • Văn bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng của các thành viên hợp danh.

Đối với doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập doanh nghiệp xã hội (DNXH) theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ doanh nghiệp
 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp

Quy trình các bước đăng ký doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là loại hình doanh nghiệp có mục tiêu chính là giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Để biết thêm thông tin về các loại thuế, bạn có thể tìm hiểu tại dịch vụ kế toán thuế của The Smile. Dưới đây là quy trình các bước đăng ký doanh nghiệp xã hội:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
  • Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, bao gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ doanh nghiệp
  • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
 • Bước 2: Nộp hồ sơ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo hai cách:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) của tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.
 • Bước 3: Sở KHĐT kiểm tra hồ sơ và trả kết quả
  • Trong vòng 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả:
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thực hiện nộp lại từ đầu.
 • Bước 4: Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Doanh nghiệp phải công bố về việc thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tài Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020).

Một số câu hỏi được các doanh nghiệp quan tâm

Cách đặt tên cho doanh nghiệp xã hội như thế nào?

Để đặt tên cho doanh nghiệp xã hội, bạn cần tuân theo hai yếu tố chính sau đây:

 • Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng của doanh nghiệp xã hội phải sử dụng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, cũng như chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, có thể chứa cụm từ “xã hội”.

Ví dụ: Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội và Phát triển Cộng đồng Thái Bình.

Nơi nộp hồ sơ để thành lập doanh nghiệp xã hội là ở đâu?

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp có trụ sở chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện việc này trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Ưu điểm của việc thành lập doanh nghiệp xã hội là gì?

So với các mô hình doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp xã hội đem lại những lợi ích sau:

 • Hỗ trợ pháp luật trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận liên quan.
 • Khả năng huy động và nhận tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Đăng ký dịch vụ thành lập công ty nhanh cùng The Smile

The Smile hiện đang là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín và nổi bật trên thị trường. Với 16 năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia và luật sư của chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ trọn gói tốt nhất. Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Đồng thời, việc cải tiến các giải pháp riêng biệt cùng sự nâng cao của các nền tảng công nghệ chính là một trong những điểm nổi bật của The Smile. Chính điều này đã giúp cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi làm việc cùng doanh nghiệp.

 • Đội ngũ chuyên gia tận tâm

The Smile có đội ngũ chuyên gia pháp lý và kế toán chuyên nghiệp, sẵn lòng hỗ trợ bạn qua mọi bước của quá trình thành lập công ty. Chúng tôi cam kết mang đến sự an tâm và hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

 • Dịch vụ nhanh chóng

Với quy trình đăng ký hiệu quả và tối ưu hóa, chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhanh chóng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

 • Giải pháp tùy chọn đa dạng

Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ đăng ký công ty phù hợp với mọi nhu cầu và ngân sách. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và yêu cầu cụ thể, bạn có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất.

 • Hỗ trợ toàn diện

Từ việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp đến việc hoàn thiện hồ sơ và giấy tờ liên quan, chúng tôi đồng hành cùng bạn để đảm bảo mọi thủ tục diễn ra một cách thuận lợi và không gặp trở ngại.

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

>>> Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây là toàn bộ thông tin về doanh nghiệp xã hội là gì và quy trình đăng ký doanh nghiệp xã hội mà The Smile muốn chia sẻ cho bạn. Hy vọng qua bài viết mà The Smile chia sẻ bạn sẽ biết cách đăng ký doanh nghiệp xã hội. Nếu có thắc mắc gì hãy liên lạc với chúng tôi ngay nhé!

>>>> Xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1: LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM.

Văn phòng 2: 27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM.

Văn phòng 3: 106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM.

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Nguyễn Hưng 02-02-2024 lúc 14:43
Tốt