Các hình thức góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

cac-hinh-thuc-gop-von-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-thumb
Các hình thức góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

Để có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó vốn là một yếu tố quan trọng. Sau khi thành lập công ty, việc kêu gọi các nguồn vốn đầu tư bên ngoài là cần thiết để đảm bảo sự phát triển của công ty. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty, và là một trong những hình thức chủ yếu để thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài.

Tìm hiểu về các hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp

1. Khái niệm vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số tiền mà các nhà sáng lập hoặc các cổ đông cam kết đóng góp để thành lập công ty và được ghi nhận trong giấy phép kinh doanh của công ty. Đây là số tiền tối thiểu mà công ty cần phải có để có thể hoạt động hợp pháp. Vốn điều lệ thường được quy định trong các quy định pháp luật và được xác định dựa trên quy mô, loại hình và mục đích hoạt động của công ty. Vốn điều lệ thường không thể rút ra để sử dụng cho mục đích khác ngoài việc hoạt động kinh doanh của công ty, trừ khi được phép bởi pháp luật hoặc các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước.

Vốn điều lệ là gì?

2. Phương thức góp vốn điều lệ thành lập công ty

Có thể liệt kê các phương thức góp vốn điều lệ để thành lập công ty như sau:

 • Góp tiền mặt: Nhà sáng lập hoặc cổ đông cam kết đóng góp số tiền tiền mặt để đưa vào vốn điều lệ của công ty.
 • Góp tài sản: Nhà sáng lập hoặc cổ đông cam kết đóng góp tài sản có giá trị để đưa vào vốn điều lệ của công ty. Tài sản này có thể là tài sản cố định như đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị, ô tô, hay tài sản lưu động như tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư v.v.
 • Góp lao động: Nhà sáng lập hoặc cổ đông cam kết đóng góp lao động cho công ty để đưa vào vốn điều lệ của công ty. Trong trường hợp này, nhà sáng lập hoặc cổ đông sẽ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đóng góp lao động thay cho việc đóng góp tiền hoặc tài sản.
 • Góp quyền sử dụng đất: Nhà sáng lập hoặc cổ đông cam kết đóng góp quyền sử dụng đất để đưa vào vốn điều lệ của công ty. Trong trường hợp này, công ty được phép sử dụng quyền sử dụng đất này để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tùy vào quy định của pháp luật và loại hình công ty, các phương thức góp vốn điều lệ có thể khác nhau và có thể đi kèm với các yêu cầu và thủ tục khác nhau.

Các hình thức góp vốn khi thành lập công ty

2.1. Đối với doanh nghiệp góp vốn thành lập công ty

Các giao dịch góp vốn, mua bán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác của doanh nghiệp không được thực hiện bằng tiền mặt. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức thanh toán sau:

 • Thanh toán được thực hiện thông qua việc chuyển tiền từ tài khoản ủy nhiệm chi vào tài khoản công ty, đây là tài khoản đã được vốn hóa.
 • Các phương thức thanh toán khác không yêu cầu sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể đóng góp vốn, mua bán hoặc chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Hình thức góp vốn đối với đối tượng là doanh nghiệp

2.2. Đối với thành viên cá nhân góp vốn thành lập công ty

Để góp vốn thành lập doanh nghiệp, các cá nhân có thể sử dụng các hình thức thanh toán khác nhau, bao gồm:

 • Góp vốn bằng tiền mặt: Các cá nhân có thể đóng góp tiền mặt vào công ty thông qua các hình thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, ghi nhận bằng phiếu thu của công ty hoặc các phương thức thanh toán khác theo quy định.
 • Góp vốn bằng tài sản khác: Ngoài tiền mặt, các cá nhân cũng có thể đóng góp tài sản khác vào công ty, như ô tô, nhà cửa, máy móc, thiết bị, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hoặc các tài sản khác có giá trị định giá được bằng tiền mặt, theo tỷ lệ được thống nhất trong điều lệ công ty.

Hình thức góp vốn đối với đối tượng là cá nhân

3. Thời hạn để các bên liên quan góp vốn thành lập công ty

Mỗi loại hình công ty có quy định riêng về thời hạn góp vốn khi thành lập công ty. Tuy nhiên, pháp luật quy định chung về thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tiền là 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn góp vốn bằng tài sản, công nghệ và bí quyết kỹ thuật là 90 ngày tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển và nhập khẩu tài sản góp vốn, cùng với các thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản, sẽ không được tính vào thời hạn này. Trong thời hạn góp vốn này, các thành viên phải tuân thủ nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Nếu thành viên muốn góp vốn bằng loại tài sản khác ngoài tài sản đã cam kết, họ phải nhận được sự đồng ý của trên 50% số thành viên còn lại.

Khi nào là thời điểm thích hợp để góp vốn

4. Ghi nhận hoàn thành góp vốn thành lập công ty

Sau khi thành viên công ty hoặc cổ đông công ty góp vốn thành lập doanh nghiệp, công ty phải cấp Giấy chứng nhận góp vốn hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người góp vốn. Giấy chứng nhận này phải bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty.
 • Thông tin về thành viên góp vốn, bao gồm họ tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý (đối với thành viên là cá nhân) hoặc tên, mã số doanh nghiệp, số giấy tờ pháp lý (đối với thành viên là tổ chức).
 • Phần vốn góp của thành viên, bao gồm tỷ lệ phần vốn góp.
 • Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Nếu giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất hoặc bị hư hỏng, thành viên có thể yêu cầu công ty cấp lại giấy chứng nhận theo thủ tục và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều này đảm bảo rằng các thành viên góp vốn sẽ được công nhận và có quyền lợi tương ứng trong công ty, đồng thời giúp tăng tính minh bạch và trách nhiệm của công ty.

Hoàn tất hồ sơ, giấy tờ góp vốn thành lập doanh nghiệp

5. Xử lý không góp vốn đúng thời hạn sau khi thành lập công ty

Dưới đây là một số cách xử lý khi có thành viên không góp vốn đúng thời hạn sau khi công ty đã được thành lập:

 • Yêu cầu đóng vốn đúng thời hạn: Công ty có thể liên hệ với thành viên để yêu cầu đóng vốn đúng thời hạn. Nếu thành viên không đáp ứng yêu cầu trong thời hạn nhất định, công ty có thể xem xét các biện pháp khác để xử lý.
 • Tạm ngừng quyền thành viên: Công ty có thể tạm ngừng các quyền của thành viên đối với các quyết định liên quan đến công ty, ví dụ như quyền bỏ phiếu hoặc quyền tham gia các cuộc họp.
 • Xử lý nghiêm khắc hơn: Nếu thành viên không đáp ứng yêu cầu đóng vốn đúng thời hạn, công ty có thể xem xét việc cắt giảm phần vốn hoặc loại bỏ thành viên khỏi công ty.
 • Bán phần vốn chưa đóng: Công ty có thể bán phần vốn chưa đóng của thành viên đó để thu hồi vốn cho công ty.
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ: Nếu có thành viên không đóng đủ vốn, công ty có thể đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tính lại tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên theo số vốn đã thực sự góp. Nếu thành viên không đóng đủ vốn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước đó, tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Việc này có thể bao gồm các khoản nợ của công ty, các chi phí hoạt động và các khoản phải trả khác. Thành viên sẽ phải trả lại số tiền tương ứng với phần vốn góp cam kết, nếu số tiền này lớn hơn số tiền họ đã đóng vào thời điểm đó.

Giải quyết các vấn đề góp vốn không thành công

Tóm lại, khi góp vốn vào công ty, có nhiều hình thức khác nhau, nhưng vốn phải là tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Cần lưu ý rằng, việc góp vốn bằng “công sức” hoặc đóng góp bằng “trí tuệ” không được coi là một hình thức góp vốn, vì đây không phải là những đối tượng được coi là tài sản.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá