Tờ khai thuế là gì? Cách nộp qua mạng online nhanh chóng

To-khai-thue-la-gi-Cach-nop-to-khai-thue (0)
Tờ khai thuế là gì? Cách nộp qua mạng online nhanh chóng

Doanh nghiệp cần nộp tờ khai thuế để đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế, tuy nhiên việc này đối với một số doanh nghiệp mới thành lập có thể còn gặp khó khăn. Để giúp tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp, The Smile sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết các bước nộp tờ khai, kèm theo những lưu ý quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình kê khai và nộp tờ khai.

Hướng dẫn nộp tờ khai theo quy định

1. Giới thiệu

Tờ khai thuế (TKT) là một biểu mẫu hoặc tài liệu mà người nộp thuế hoặc doanh nghiệp phải điền và gửi đến cơ quan thuế để thông báo về số thuế phải nộp hoặc các thông tin liên quan đến thuế. Tờ khai thu nhập doanh nghiệp cung cấp thông tin cụ thể về thu nhập, chi phí, lợi nhuận và các khoản thuế được tính toán dựa trên thông tin đó.

Các toàn thể cá nhân và doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tờ khai theo quy định của từng quốc gia. Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, có nhiều loại tờ khai khác nhau dành cho cá nhân, doanh nghiệp, người tự làm công, chủ doanh nghiệp và các trường hợp khác.

Việc nộp tờ khai là một trách nhiệm pháp lý quan trọng và cần được thực hiện đúng thời hạn. Thông qua hệ thống kê khai thuế, cơ quan thuế có thể thu thập thông tin và tính toán số thuế phải đóng góp để đảm bảo việc thu thuế công bằng và hiệu quả. Nếu có sai sót hoặc vi phạm trong việc nộp TKT, người nộp thuế có thể bị áp dụng các hình phạt và sự xem xét kỹ lưỡng từ cơ quan thuế.

Mẫu TKT cho nhà thầu nước ngoài

2. Quy định

Việc nộp tờ khai thuế đúng hạn và chính xác là rất quan trọng để tránh bị xử phạt hành chính. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cần thực hiện kê khai thuế ban đầu để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Gần như tất cả các doanh nghiệp đều phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai qua mạng (tức là nộp tờ khai điện tử) hoặc nộp trực tiếp theo quy định. Các loại thuế cần kê khai bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và nhiều loại thuế khác nữa.

Một số giấy tờ trong hồ sơ khai thuế không có mẫu do Bộ Tài chính ban hành, nhưng vẫn cần tuân thủ quy định mẫu của pháp luật liên quan. Một số mẫu TKT phổ biến bao gồm tờ khai giá trị gia tăng (VAT) theo tháng, theo quý, và TKT thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng, theo quý, và nhiều loại tờ khai thuế khác.

3. Hướng dẫn cách nộp trực tiếp

3.1. Nộp ở đâu?

Theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 thì người nộp thuế nộp TKT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của cơ chế đó.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan 2014.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với các trường hợp sau đây sẽ được làm rõ tại các mục nêu bên dưới:

(1) Người nộp thuế có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh;

(2) Người nộp thuế thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa bàn; người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh;

(3) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu từ đất; cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản;

(4) Người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

(5) Người nộp thuế thực hiện khai thuế thông qua giao dịch điện tử và các trường hợp cần thiết khác.

Nộp TKT trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế

3.2. Thủ tục nộp thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện

Doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện khai các loại thuế hàng tháng, hàng quý tương ứng với quy định của pháp luật.

3.2.1 Tờ khai thuế môn bài

Doanh nghiệp chỉ cần khai tờ khai lệ phí thuế môn bài khi có sự thay đổi vốn trong năm tài chính.

Thời hạn để khai tờ khai lệ phí thuế môn bài trong trường hợp có sự thay đổi vốn là vào ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo.

3.2.2 Tờ khai thuế GTGT

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng sẽ là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp cần hoàn thành việc khai và nộp tờ khai giá trị gia tăng cho tháng 01/2022 trước ngày 20/02/2022.

Khi nộp TKT giá trị gia tăng theo quý, hạn cuối là vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý đó (thường là ngày 30 hoặc 31).

Doanh nghiệp cần nộp TKT GTGT đúng thời hạn

3.2.3 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập cá nhân lớn hơn 50 triệu trong tháng, thì cần kê khai thuế theo tháng và thời hạn là vào ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng của doanh nghiệp nhỏ hơn 50 triệu, thì kê khai tờ khai thu nhập cá nhân theo quý và thời hạn cuối cùng là vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý đó (thường là ngày 30 hoặc 31).

3.2.4 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hàng quý, kế toán của doanh nghiệp sẽ dựa trên các hóa đơn, chứng từ và sổ sách để tính toán số tiền thuế TNDN cần nộp trong quý đó. Nếu trong quý phát sinh số tiền thuế TNDN, doanh nghiệp chỉ cần nộp số tiền đó mà không cần phải nộp TKT thu nhập doanh nghiệp quý.

3.2.5 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp hàng quý, bao gồm cả các kỳ mà trong đó không sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp là vào cuối các quý tài chính, cụ thể là ngày 30/4 cho quý 1, ngày 30/7 cho quý 2, ngày 30/10 cho quý 3 và ngày 30/01 của năm sau cho quý 4.

Doanh nghiệp phải nộp các bản báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

3.2.6 Một số lưu ý

Trong trường hợp ngày cuối cùng để nộp trùng với ngày nghỉ theo quy định (như thứ bảy, chủ nhật, hoặc ngày lễ), thì thời hạn nộp sẽ được kéo dài đến ngày làm việc tiếp theo.

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng đồng nghĩa với thời hạn nộp tiền thuế nếu doanh nghiệp kê khai được số tiền phải nộp.

Đối với các doanh nghiệp có thay đổi về chia tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là trước ngày thứ 45 tính từ ngày thay đổi đó.

Khi nộp bản giấy trực tiếp cho cơ quan Thuế, doanh nghiệp cần đảm bảo nộp trước thời hạn chót để tránh bị phạt vi phạm.

Đối với doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thuế điện tử, thời hạn nộp sẽ tuân theo quy định ban đầu, bao gồm cả ngày nghỉ lễ và ngày tết, và không bị ảnh hưởng bởi các ngày này.

Một số lưu ý khi nộp TKT

4. Hướng dẫn nộp qua mạng

4.1. Lợi ích

Để nâng cao hiệu quả giao dịch giữa tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn/.  Việc kê khai thuế qua mạng mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, bao gồm một số lợi ích cụ thể:

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại so với việc phải đến trực tiếp nộp tờ khai tại cơ quan thuế.
  • Thực hiện kê khai và nộp tờ khai qua mạng đơn giản, nhanh chóng và minh bạch.
  • Hồ sơ được lưu trữ lâu dài, tránh bị thất lạc, trùng lặp hoặc hư hỏng. Dữ liệu được đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia.
  • Tiết kiệm chi phí lưu trữ hồ sơ bằng bản giấy.
  • Cơ quan thuế và Chính phủ có thể quản lý đơn giản và hiệu quả hơn.

Nộp hồ sơ qua mạng giúp tiết kiệm chi phí lưu trữ hồ sơ bản giấy

4.2.  Cách nộp qua mạng

Để nộp TKT điện tử, doanh nghiệp cần đăng ký mua chữ ký số điện tử (token) và thực hiện các bước quy định như sau:

Bước 1: Đăng ký và đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế điện tử.

Bước 2: Thực hiện kê khai và nộp TKT qua mạng.

Bước 3: Ký điện tử và hoàn thành nộp tờ khai.

Bước 4: Kiểm tra kết quả sau khi nộp TKT.

Nộp TKT qua mạng

Bài viết trên đây The Smile đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về các bước nộp tờ khai thuế. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Các dịch vụ tại The Smile:

  • Kế toán trọn gói.
  • Thành lập doanh nghiệp.
  • Rà soát sổ sách Kế toán.
  • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
  • Chọn đánh giá