Thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh công ty

thu-tuc-va-giay-to-can-chuan-bi-khi-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-thumb
Thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh công ty

Khi muốn mở rộng thị trường của mình, doanh nghiệp có thể lựa chọn thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Tuy nhiên, so với văn phòng đại diện, chi nhánh có những ưu điểm như cho phép doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi do chính doanh nghiệp ủy quyền và có thể hạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Thành lập chi nhánh công ty cần những gì?

Trong bài viết sau đây, The Smile sẽ cung cấp thông tin về quy trình thủ tục cần thực hiện khi doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh theo quy định mới nhất.

1. Khái niệm chi nhánh

Theo quy định của Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chi nhánh được xem là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và chỉ được thực hiện các chức năng được giao bởi doanh nghiệp, và không được thực hiện bất kỳ chức năng nào ngoài phạm vi được giao, bao gồm một phần hoặc toàn bộ chức năng liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, chi nhánh có thể thực hiện chức năng đại diện cho doanh nghiệp theo ủy quyền. Tuy nhiên, khác với các loại hình doanh nghiệp khác, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh có thể chia thành hai loại: chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Chi nhánh không nhất thiết phải có địa chỉ trùng với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Pháp luật về doanh nghiệp không phân biệt giữa chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc, tuy nhiên có sự khác biệt trong chế độ kế toán của từng loại chi nhánh.

Chi nhánh công ty và các loại chi nhánh công ty

2. Quy trình các bước thành lập chi nhánh công ty: 

2.1. Chuẩn bị Hồ sơ thành lập chi nhánh

 • Thông báo thành lập chi nhánh
 • Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng

2.2. Chuẩn bị thông tin thành lập chi nhánh

 • Khi đăng ký thành lập chi nhánh, tên chi nhánh phải bao gồm tên của doanh nghiệp và cụm từ “Chi nhánh”, đồng thời cung cấp tên và địa chỉ của trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Địa chỉ dự định để đặt chi nhánh.

2.3. Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký thành lập chi nhánh

 • Trường hợp 1: Nếu khách hàng tự thực hiện thủ tục thì phải tự chuẩn bị hồ sơ.
 • Trường hợp 2: Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ tại The Smile, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả đi lại) và chuẩn bị hồ sơ.

2.4. Gửi hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tới cơ quan đăng ký kinh doanh và đợi nhận Giấy phép đăng ký kinh doanh cho chi nhánh.

Trường hợp 1: Nếu khách hàng tự thực hiện thủ tục thì phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố mà họ dự định mở chi nhánh để nộp hồ sơ.

Trường hợp 2: Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ tại The Smile, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ thủ tục này cho khách hàng.

Gửi hồ sơ đăng ký tới đơn vị cơ quan có thẩm quyền

3. Các điều kiện để thành lập chi nhánh tại Việt Nam

3.1. Loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có thể mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách thành lập một hoặc nhiều chi nhánh tại các địa điểm khác nhau, và các loại hình Công ty có thể sử dụng để mở chi nhánh bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và Công ty TNHH. Việc thành lập chi nhánh này cho phép doanh nghiệp tiếp tục thực hiện toàn bộ hoặc một phần các chức năng kinh doanh hiện tại của mình tại địa điểm khác, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.

3.2. Tên chi nhánh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền tự chọn tên cho chi nhánh, tuy nhiên phải tuân thủ các quy tắc sau: 

 • Theo quy định, tên của chi nhánh phải chỉ sử dụng các ký tự được phép trong đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 
 • Tên chi nhánh bao gồm tên của doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”, và không được sử dụng cụm từ “công ty” hay “doanh nghiệp” trong phần tên riêng của chi nhánh.

Ví du: Chi nhánh Công ty TNHH Kế toán – Đại lý thuế The Smile

 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Tìm hiểu về khoản mục đặt tên chi nhánh của doanh nghiệp

3.3. Ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh, bạn chỉ được đăng ký những ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký cho doanh nghiệp sở hữu chi nhánh đó.

Nếu muốn đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh khác, bạn cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó cho doanh nghiệp chính trước khi thực hiện việc đăng ký bổ sung cho chi nhánh.

3.4. Địa chỉ thành lập chi nhánh

Địa chỉ đăng ký hoạt động cho chi nhánh đặt trên lãnh thổ Việt Nam phải bao gồm đầy đủ các đơn vị hành chính sau:

 • Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn
 • Xã/phường/thị trấn
 • Quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
 • Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại cùng một địa phương theo địa giới hành chính. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thành lập chi nhánh tại các quốc gia ngoài Việt Nam.

3.5. Người đứng đầu chi nhánh

Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được doanh nghiệp bổ nhiệm, có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người khác.

Quy định về người đứng đầu của chi nhánh

4. Chi tiết soạn hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp 

4.1. Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân 

Các giấy tờ cần chuẩn bị bởi quý doanh nghiệp là:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

4.2. Chi nhánh Công ty TNHH 1 thành viên

 • Giấy đăng ký thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, áp dụng cho trường hợp chi nhánh mới thành lập, hoặc quyết định về việc chỉnh sửa hoạt động chi nhánh, áp dụng cho trường hợp sửa đổi hoạt động chi nhánh;
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

Các thông tin về hồ sơ cần thiết cho công ty TNHH 1 thành viên

4.3. Chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đăng ký thành lập chi nhánh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh, áp dụng cho trường hợp chi nhánh mới thành lập, hoặc quyết định về việc chỉnh sửa hoạt động chi nhánh, áp dụng cho trường hợp sửa đổi hoạt động chi nhánh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập hoặc sửa đổi hoạt động của chi nhánh.
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm người người đứng đầu chi nhánh.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

4.4. Chi nhánh Công ty Cổ phần

 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng;
 • Bản sao công chứng giấy phép ĐKKD;
 • Để đăng ký hình thức hạch toán độc lập cho chi nhánh và địa điểm đặt trụ sở không phải là của doanh nghiệp mẹ, cần đính kèm bản sao công chứng của hợp đồng thuê địa điểm, mặt bằng nơi đặt trụ sở chi nhánh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, áp dụng cho trường hợp công ty thành lập chi nhánh mới hoặc sửa đổi hoạt động chi nhánh.
 • Quyết định thành lập chi nhánh tỉnh khác;
 • Quyết định về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh tại địa điểm khác;
 • Biên bản chứng nhận cá nhân người đứng đầu chi nhánh;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

Các thông tin về hồ sơ cần thiết cho công ty Cổ phần

Lưu ý: Đối với công ty cổ phần, khi thông báo thành lập chi nhánh tại tỉnh khác, cần bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

 • Mã số thuế của doanh nghiệp;
 • Tên và địa chỉ của chi nhánh;
 • Mô tả nội dung hoạt động và chức năng của chi nhánh;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng

4.5. Chi nhánh Công ty hợp danh

Các giấy tờ cần chuẩn bị bởi quý doanh nghiệp là:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại phụ lục II-7 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định hoặc nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh, có thời hạn không quá 6 tháng
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp).

Các thông tin về hồ sơ cần thiết cho công ty Hợp danh

5. Sau khi thành lập chi nhánh công ty nên làm gì tiếp theo

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh và nhận được Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau đây:

5.1. Nộp tờ khai thuế và thanh toán thuế môn bài:

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh phải thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài.

5.2. Dùng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử

Để thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, quý doanh nghiệp cần phải mua và sử dụng chữ ký số điện tử (còn gọi là token).

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận hoạt động, chi nhánh phải đăng ký hoạt động với cơ quan thuế và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu trong trường hợp chi nhánh được thành lập tại một tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra, định kỳ tháng/quý, chi nhánh cũng phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng về các khoản thu chi của chi nhánh.

5.3. Treo biển tại địa chỉ chi nhánh

Chi nhánh cần đặt biển hiệu tại trụ sở với các thông tin sau: tên của công ty chủ quản (tức cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, ví dụ như Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc địa chỉ email (nếu có).

The Smile cam kết giá dịch vụ trọn gói, tức là sẽ không có bất kỳ chi phí phát sinh nào. The Smile luôn đảm bảo hoàn thành các yêu cầu của khách hàng và cam kết hoàn tiền nếu không thực hiện đúng, đủ và chính xác như những gì đã được giao kết ban đầu.

The Smile cam kết dịch vụ không phát sinh thêm chi phí

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá