Những điều bạn cần biết về mã ngành nghề kinh doanh

nhung-dieu-ban-can-biet-ve-ma-nganh-nghe-kinh-doanh-thumnail
Những điều bạn cần biết về mã ngành nghề kinh doanh

Khi bước vào thế giới kinh doanh, một trong những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần quan tâm là mã ngành nghề. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về vai trò và ý nghĩa của nó trong thực tế kinh doanh. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những điều cần biết về nó nhé.

Những điều về mã ngành kinh doanh mà doanh nghiệp phải biết.

1. Danh mục hệ thống mã ngành kinh doanh

 • Mã ngành kinh tế là một chuỗi ký tự được mã hóa bằng bảng chữ cái hoặc số, nhằm đại diện cho một ngành nghề kinh doanh cụ thể. Qua việc đăng ký một mã ngành nhất định, doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong phạm vi ngành đó theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, mã ngành nghề kinh doanh được biểu diễn dưới dạng chữ số, và mã số ngành sẽ tăng dần theo các cấp từ 1 đến 5.

– Mã ngành cấp 1 được đại diện bằng các chữ cái từ A đến U, gồm 21 ngành.

– Mã ngành cấp 2 bao gồm hai chữ số và đặt sau mã ngành cấp 1, gồm có 88 ngành.

– Mã ngành cấp 3 gồm ba chữ số và đặt sau mã ngành cấp 1 và cấp 2, gồm 242 ngành.

– Mã ngành cấp 4 gồm bốn chữ số và đặt sau mã ngành cấp 1, cấp 2 và cấp 3, gồm 486 ngành.

– Mã ngành cấp 5 bao gồm năm chữ số và đặt sau mã ngành cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4, gồm 734 ngành.

Mã ngành kinh doanh được biểu thị dưới dạng chữ số, và mã số ngành sẽ tăng dần theo các cấp từ 1 đến 5.

 • Nguyên tắc khi đăng ký mã ngành kinh doanh khi thành lập hoặc thay đổi, bổ sung ngành nghề, được quy định trong 4 trường hợp. 
 • Nếu ngành nghề kinh doanh không có điều kiện, cần đăng ký theo mã ngành cấp 4 và sau đó bổ sung mã ngành cấp 5 (nếu có). Trong trường hợp muốn ghi chi tiết mã ngành kinh doanh cấp 4, có thể chọn một ngành nghề kinh doanh cấp 4 và sau đó thì ghi chi tiết bên dưới các ngành nghề phù hợp với mã ngành cấp 4 đó. 
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sẽ được ghi theo mã ngành đăng ký kinh doanh trong văn bản pháp luật quy định ngành nghề đó.
 • Còn các trường hợp đầu tư kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hoặc không được quy định trong văn bản khác, vẫn có thể đăng ký kinh doanh được nếu không nằm trong danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Tuy nhiên, cần được cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và ghi nhận vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cùng với việc gửi thông báo đến cho Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết để bổ sung ngành nghề kinh doanh mới. 

Nếu không có trong hệ thống ngành thì vẫn có thể đăng ký kinh doanh, cần gửi đến Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết để bổ sung.

 • Ngoài ra, cần lưu ý rằng có những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh như kinh doanh chất ma túy, mua bán khoáng vật và hóa chất, mua bán mẫu vật hoang dã và thủy sản nguy cấp, kinh doanh mại dâm, kinh doanh pháo nổ, và dịch vụ đòi nợ.

Những ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh như kinh doanh chất ma túy, mua bán mẫu vật hoang dã, mại dâm, pháo nổ, đòi nợ…

2. Lưu ý cập nhật mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất

2.1. Cập nhật mã ngành kinh doanh theo hệ thống ngành nghề kinh tế mới quy định

 • Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh trước ngày 20/08/2018:
 • Không buộc phải cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mới.
 • Tuy nhiên, trong trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc đổi giấy chứng nhận đăng ký, cần cập nhật theo mã ngành kinh tế mới.
 • Đối với các doanh nghiệp thành lập sau ngày 20/08/2018 thì yêu cầu bắt buộc phải đăng ký mã ngành kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Lưu ý: Nhằm tránh các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong tương lai, cơ quan đăng ký kinh doanh khuyến nghị doanh nghiệp nên cập nhật và thay đổi mã ngành theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất.

Đặc biệt, khi thành lập doanh nghiệp, có nhiều trường hợp đăng ký không đầy đủ ngành nghề, dẫn đến không được phép hoạt động trong ngành nghề đó (dù là có liên quan nhiều đến ngành nghề đã đăng ký trước). Trong trường hợp này, cần tiến hành thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh để đảm bảo hoạt động hợp pháp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh khuyến nghị doanh nghiệp cập nhật mã ngành theo hệ thống mới nhất để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

2.2. Những thủ tục bổ sung mã ngành kinh doanh

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, doanh nghiệp cần thông báo bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc thay đổi mã ngành nghề bao gồm:

 • Thông báo về thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (tuân thủ theo quy định trong mẫu phụ lục II-1 của thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định và bản sao biên bản họp liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên), hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh) hoặc đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).
 • Trong trường hợp ủy quyền cho người khác để đại diện theo quy định pháp luật, cần có văn bản ủy quyền.
 • Hồ sơ được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại địa chỉ trụ sở chính của công ty). Thời hạn giải quyết là 3 ngày tính từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài cách đăng ký trực tiếp, bạn cũng có thể thực hiện thay đổi hoặc bổ sung mã ngành kinh doanh qua mạng theo hai phương pháp sau:

 • Cách 1: Dùng tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Cách 2: Sử dụng chữ ký số (token).

3. Các bước tra cứu mã ngành kinh doanh 

Để thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề cho doanh nghiệp của bạn, bạn cần thực hiện tra cứu mã nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam. Sau đây là quy trình chi tiết từng bước:

 • Bước 1: Xem và tải hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới nhất được quy định trong Phụ lục I của quyết định 37/2018/QĐ-TTg và được diễn giải chi tiết trong Phụ lục II của cùng quyết định. Bạn có thể tải hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam này để tra cứu nhanh phạm vi kinh doanh của từng ngành nghề.

Xem chi tiết quyết định: 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=194154

Xem chi tiết quyết định tại trang thông tin chính phủ.

 • Bước 2: Chọn lựa các ngành nghề kinh doanh cấp 4 trong hệ thống mã ngành

Sau khi tải hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam, bạn chọn các ngành nghề kinh doanh cấp 4 từ danh sách trên.

 • Bước 3: Tra cứu và đăng ký ngành nghề không có trong mã ngành

Đối với các ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống mã ngành, bạn có thể tra cứu thông tin pháp luật để tìm các văn bản quy định liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu nội dung hoạt động để tìm mã ngành tương tự hoặc phù hợp.

 • Bước 4: Tổng hợp và sử dụng bộ mã nghề kinh doanh

Sau khi lựa chọn và tra cứu, bạn tổng hợp các ngành nghề kinh doanh thành một bộ mã  nghề đầy đủ. Bạn sử dụng danh sách này để khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh mà bạn đang chuẩn bị thực hiện.

Việc tra cứu và lựa chọn mã nghề kinh doanh theo quy trình trên sẽ giúp bạn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đăng ký hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách chính xác và hợp pháp.

Tra cứu, lựa chọn mã ngành kinh doanh theo quy trình đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đăng ký hoạt động kinh doanh chính xác, hợp pháp.

Bài viết trên đây phân tích những thông tin quan trọng cần biết về mã nghề kinh doanh mới nhất khi thành lập doanh nghiệp. Để giúp quý khách hàng thành lập doanh nghiệp một cách thuận lợi, hãy liên hệ ngay với The Smile – là công ty chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian, làm đúng trình tự quy định khi thành lập doanh nghiệp mới.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá